Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính Mẫu 01/ĐNMTP

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính hữu ích với bạn.

1. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính Mẫu 01/ĐNMTP

Đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính là biểu mẫu được lập ra để xin được miễn giảm tiền phạt. 

Đây là mẫu đơn mới nhất được Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Tuy nhiên mẫu đơn này có thể vận dụng để áp dụng miễn tiền phạt trên các lĩnh vực khác. Vậy sau đây là mẫu đơn và cách viết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đơn đề nghị miễn tiền phạt

Mẫu số: 01/ĐNMTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TIỀN PHẠT

Kính gửi:[1] ………………………………………

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………… Fax: ………………E-mail:…………………..

1. Căn cứ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế, cụ thể:

[2] ………… bị thiệt hại vật chất do[3]…………………………………………………..

– Địa điểm xảy ra:…………………………………………………………………………………

– Thời gian xảy ra:………………………………………………………………………………

– Giá trị thiệt hại vật chất:……………………………………………………………………….

– Giá trị thiệt hại được bồi thường (nếu có):………………………………………………

2. Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) còn nợ tại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng: ……………………đồng (bằng chữ……………………, trong đó:

– Tiền phạt: ………………………… đồng (bằng chữ……………………………..

– Tiền chậm nộp tiền phạt: ……………………đồng (bằng chữ………………….

3. Số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đề nghị được miễn: ……………… đồng (bằng chữ………………, trong đó:

– Tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ………………………………….

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ………………

4. Hồ sơ gửi kèm:[4]

a)………………………………………………………………………………………………………..

b)……………………………………………………………………………………………………….

[2] …………………… cam đoan số liệu, tài liệu và thông tin nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu, số liệu đã khai./.

……., ngày…tháng…năm….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Cách lập đơn đề nghị miễn tiền phạt

[1] Ghi tên người ban hành quyết định xử phạt hoặc cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt;

[2] Ghi tên người nộp thuế;

[3] Ghi cụ thể trường hợp bất khả kháng người nộp thuế gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế;

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bàn chính hay bản sao.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính

Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
cách Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
hướng dẫn Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính miễn phí

Scores: 4 (100 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn