Top 18+ Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Chi bộ Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Chi bộ Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

Mẫu 13-KNĐ là mẫu nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Chi bộ, đưa ra những nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của Đảng viên dự bị, đối chiếu với quy định và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam để công nhận Đảng viên chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu nghị quyết trong bài viết dưới đây:

ĐẢNG BỘ……………………………..

CHI BỘ………………………………..

Số:………..- NQ/CB

Mẫu 13-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày……tháng…….năm……….

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày………tháng………năm……….., chi bộ………………………………………

đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị…………………………

trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức…………….đ/c, dự bị……………đ/c.

Có mặt: đ/v chính thức……………….đ/c, dự bị………………đ/c.

Vắng mặt: đ/v chính thức……………….đ/c, dự bị………………đ/c.

Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị:……………………………………… Chức vụ:

Thư ký hội nghị:…………………………………………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị………………………………………………………………….. như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. thành đảng viên chính thức ………….đ/c (đạt…….%) so với tổng đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành………….đ/c (…………..%), với lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chi bộ báo cáo đảng uỷ…………………………………………xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị…………………………………..trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ………………….

(để báo cáo).

– Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ

Bí thư

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666
Lượt xem: 16661666

2. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

3. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

4. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

5. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

6. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

7. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

8. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

9. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

10. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

11. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

12. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

13. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

14. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

15. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

16. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

17. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

18. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

Câu hỏi về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
cách Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
hướng dẫn Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức miễn phí

Scores: 4.6 (153 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn