Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ Mẫu 6-KNĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên hữu ích với bạn.

1. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ Mẫu 6-KNĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 6-KNĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của chi bộ là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục kết nạp Đảng viên. Nội dung trong mẫu 6-KNĐ cần trình bày các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, tổng số đảng viên, lý lịch đảng viên, ưu, nhược điểm của đảng viên. Vậy sau đây là mẫu 6-KNĐ, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

ĐẢNG BỘ…………………………
CHI BỘ……………………………
————

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số ….-NQ/CB

……………, ngày …… tháng …… năm ………

NGHỊ QUYẾT
đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng …… năm ………, Chi bộ ……………………………………… đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.

Tổng số đảng viên của Chi bộ: …… đảng viên, trong đó chính thức: …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức: …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.

Vắng mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức: …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.

Lý do vắng mặt: ……………………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị: Đồng chí ……………………………………… Chức vụ …………………….

Thư ký hội nghị: Đồng chí ………………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về quần chúng …… như sau:

Về lý lịch: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành ch trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ qun chúng) ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng là …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành là …………… đồng chí (………%) với lý do ………………………………

Chi bộ đề nghị Đảng ủy xét kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– Đảng ủy……………………… (để báo cáo)
– Lưu chi bộ.

T/M CHI ỦY9
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, ghi rõ họ và tên)

___________________

9 Nơi chưa có chi ủy thì thay bằng T/M CHI BỘ”

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
cách Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
hướng dẫn Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên
Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên miễn phí

Scores: 4.9 (161 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn