Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên Nhận xét của chi ủy nơi đảng viên đang cư trú

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú hữu ích với bạn.

1. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên Nhận xét của chi ủy nơi đảng viên đang cư trú

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú là biểu mẫu được cấp ủy lập ra nhằm nhận xét đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú.

Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ: ……………………
CHI ỦY ………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–

……, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY ĐỐI VỚI ĐNG VIÊN

(của chi ủy nơi đảng viên đang cư trú)

Họ và tên đảng viên được nhận xét: ………………

Chức vụ hiện nay: …………………………………

– Cơ quan, đơn vị (đảng bộ) công tác: ………………

m tắt nhận xét những ưu, khuyết điểm chính:

1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đảng viên và gia đình nơi cư trú:

…………………………………………………..

…………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

4. Nhận xét khác:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777
Lượt xem: 67776777

2. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

3. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

4. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

5. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

6. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

7. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

8. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

9. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

10. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

11. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

12. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

13. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

14. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

15. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

16. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

17. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

18. Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

Câu hỏi về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú

Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
cách Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
hướng dẫn Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú
Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú miễn phí

Scores: 4.1 (143 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn