Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú hữu ích với bạn.

1. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213

Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là biểu mẫu được lập ra dùng để xin ý kiến nhận xét, đóng góp về đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu thường được dùng vào dịp cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên.

Đây là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành, được ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:……………………………………………….

…………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ …………………. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHI BỘ ………………………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt ☐ Nêu gương ☐ Chưa nêu gương ☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu ☐ Gương mẫu ☐ Chưa gương mẫu ☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp đinh kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ ☐ Tham gia chưa đầy đủ ☐ Không tham gia ☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực ☐ Thường xuyên ☐ Chưa thường xuyên ☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực ☐ Tích cực ☐ Chưa tích cực ☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương ☐ Không đề nghị ☐ Xem xét xử lý ☐

7. Nhận xét khác …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú

Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
cách Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
hướng dẫn Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú
Mẫu Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú miễn phí

Scores: 4.9 (143 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn