Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ hữu ích với bạn.

1. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ là biểu mẫu được dùng phổ biến trong cuộc bầu cử, tuyển chọn ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày một số thông tin cơ bản như: chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí, tình hình, kết quả bỏ phiếu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN
BẦU CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ …………..

KHÓA …….. NHIỆM KỲ ……………..

Chi hội phụ nữ lần thứ …… nhiệm kỳ …… khai mạc vào hồi ….. giờ ngày …… tháng ……. năm …….

Sau khi Hội Liên Hiệp Phụ nữ trình bày về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH, Chi hội phụ nữ đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Hội Liên Hiệp Phụ nữ khóa ……. nhiệm kỳ ….. gồm …. đồng chí.

I. Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

Ứng cử:

1………………………………………………….. …………………………………………………………

2…………………………………………………… …………………………………………………………

Đề cử:

1…………………………………………………… …………………………………………………………

2…………………………………………………… …………………………………………………………

3…………………………………………………… …………………………………………………………

Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí các đồng chí khóa…….., nhiệm kỳ……, gồm:

Được xếp theo thứ tự A, B, C

1. Đồng chí …………………………..Chức vụ …………………..Nơi công tác…………………………

2. Đồng chí …………………………..Chức vụ ……………….Nơi công tác………………………….

3. Đồng chí …………………………..Chức vụ ………………….Nơi công tác………………………….

II. Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí:

1. trưởng ban……………………………………………………………………………………………..

2. ủy viên……………………………………………………………………………………………………………….

3. ủy viên……………………………………………………………………………………………………………….

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. Tình hình, kết quả bỏ phiếu:

Chi hội đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng các quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: …… …………………………………………………

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: ……………………………………………..

+ Số phát phiếu ra:………….phiếu

+ Số phiếu thu về:…………..phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:……………phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:……..phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

1. Đ/c …. phiếu = ……. %

2. Đ/c …. phiếu = ……. %

3. Đ/c …. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí có tên là đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ …………..

Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ….. giờ …. ngày …. tháng …… năm ……

TM BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký, họ tên)

TM HỘI LHPN

(Ký, họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666
Lượt xem: 76667666

2. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

3. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

4. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

5. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

6. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

7. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

8. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

9. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

10. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

11. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

12. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

13. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

14. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

15. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

16. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

17. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

18. Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

Câu hỏi về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ

Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
cách Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
hướng dẫn Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ miễn phí

latrongnhon