Top 18+ Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 Mẫu 05/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn Mẫu 05/TNDN ban hành theo Thông tư 80

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 Mẫu 05/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn Mẫu 05/TNDN ban hành theo Thông tư 80

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 05/TNDN mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tờ khai thuế TNDN mẫu 05/TNDN được áp dụng đối với hoạt động đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn)

[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày………..tháng………năm………..

[02] Lần đầu….. [03] Bổ sung lần thứ:…

Bên chuyển nhượng vốn

[04] Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng…………………………………………………..

[05] Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

[06] Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………

Bên nhận chuyển nhượng vốn

[07] Tên tổ chức/cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:…………………………………..

[08] Quốc tịch:………………………………………………………………………………………

[09] Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………..

[10] Mã số thuế:

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………..

[12] Mã số thuế:

[13] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………………..ngày…………………………….

[14] Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:………………………………

[15] Mã số thuế:

[16] Hợp đồng chuyển nhượng: Số: …………… ngày …… tháng …… năm ……….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
1 Giá chuyển nhượng [17]
2 Giá mua của phần vốn chuyển nhượng [18]
3 Chi phí chuyển nhượng [19]
4 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn [20]=[17]-[18]-[19] [20]
5 Thuế suất (%) [21]
6 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp [22]=[20]x[21] [22]
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
7 Số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm theo Hiệp định [23]
8 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp [24]=[22]-[23] [24]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

.., ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
cách Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
hướng dẫn Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156 miễn phí

Scores: 4.9 (155 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn