Máy chủ thư điện tử là gì? Máy chủ thư điện tử là các máy chủ được cài đặt như thế nào mới nhất 2023

Máy chủ thư điện tử là gì?

Máy chủ thư điện tử là một loại máy chủ mà chức năng là để nhận, giữ và gửi thư điện tử. Các địa chỉ thư điện tử, mà hộp thư được máy chủ thư điện tử quản lý kế thừa phần tên miền của chúng từ tên miền của máy chủ mail. Tên miền của máy chủ mail lại lấy từ là tên miền của nhà cung cấp mà điều hành máy chủ mail.

Chức năng

 • Nhận và gửi thư.
 • Quản lý các hộp thư trong hệ thống nội bộ
 • Nhận thư từ bên ngoài và phân phối tới các hộp thư trong hệ thống.
 • Tùy theo cấu hình của máy chủ mail, người dùng có thể dùng trình duyệt web hay dùng một phần mềm thư điện tử như Microsoft Outlook để đọc và gửi thư.

Chức năng máy chủ – Máy chủ thư điện tử là các máy chủ được cài đặt như thế nào 

Máy chủ có thể có một hoặc nhiều mô đun:

 • Mail Transfer Agent nhận và chuyển thư.
 • Mail Retrieval Agent lấy thư từ các máy chủ khác.
 • Mailfilter chận Spam và virus.
 • Mail Delivery Agent phân phối thư tới hộp thư.
 • Message Store quản lý quyền truy cập hộp thư.

Ngoài ra máy chủ cũng có những chức năng:

 • SMTP-Relay-Server
 • Fallback Mail Exchange

Giao thức

Trong hoạt động của máy chủ mail nhiều giao thức được sử dụng:

 • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) để gửi và chuyển thư
 • Post Office Protocol (POP) để tải thư xuống
 • Internet Message Access Protocol (IMAP) thế hệ mới của POP
 • có thể dùng Transport Layer Security (TLS) để xác nhận và mã hóa.

Chú thích


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Máy_chủ_thư_điện_tử&oldid=63938544”

Từ khóa: Máy chủ thư điện tử

máy chủ thư điện tử là gì
máy chủ thư điện tử
các máy chủ thư điện tử
địa chỉ máy chủ thư điện tử là
máy chủ thư điện tử là gì?
tên máy chủ lưu hộp thư
máy chủ thư điện tử là
máy chủ thư điện tử là các máy chủ được cài đặt
thế nào là máy chủ thư điện tử
tên gọi loại máy chủ cung cấp dịch vụ thư điện tử là
thư điện tử là gì
máy chủ thư đến là gì
thư điện tử nào
các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lý thư điện tử được gọi là
địa chỉ thư điện tử là gì
nhà cung cấp thư điện tử là
thu dien tu
các loại thư điện tử
tên máy chủ là gì
thư điện tử là

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.41 (98 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn