Top 18+ Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Bạn đang tìm hiểu về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là:

A. Động cơ xăng 2 kì

B. Động cơ xăng 4 kì

C. Động cơ điêzen

D. Động cơ gas

Câu 2. Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:

A. Công suất nhỏ

B. Tốc độ cao

C. Làm mát bằng nước

D. Hệ số dự trữ công suất nhỏ

Câu 3. Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:

A. Máy phay đất

B. Máy cày

C. Máy gặt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại máy kéo?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:

A. Máy kéo bánh hơi

B. Máy kéo xích

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có đặc điểm là:

A. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn

B. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động nhỏ

C. Tỉ số truyền momen từ bánh xe chủ động đến động cơ lớn

D. Tỉ số truyền momen từ bánh xe chủ động đến động cơ nhỏ

Câu 7. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi:

A. Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng

B. Trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp số chính hoặc qua hộp số phân phối.

C. Có trục trích công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp:

A. Động cơ → hệ thống truyền lực → máy công tác

B. Động cơ → máy công tác → hệ thống truyền lực

C. Máy công tác → động cơ → hệ thống truyền lực

D. Máy công tác → hệ thống truyền lực → động cơ

Câu 9. Trong hệ thống truyền lực của máy kéo hơi nước:

A. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh sau

B. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh trước

C. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh trước hoặc bánh sau

D. Bánh xe chủ động có thể được bố trí cùng lúc ở bánh trước và bánh sau

Câu 10. Chọn phát biểu sai:

A. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi tương tự trên ô tô

B. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo xích tương tự trên ô tô

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 D Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 D
Câu 5 C Câu 10 D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

2. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ VNExpress

VNExpress
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là rồi nhỉ? Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

3. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

4. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

5. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là rồi nhỉ? Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

6. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

7. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

8. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ soha.vn

soha.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là rồi nhỉ? Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

9. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

10. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

11. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là rồi nhỉ? Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

12. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

13. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ vov.vn

vov.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

14. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ afamily.vn

afamily.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là rồi nhỉ? Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

15. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

16. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

17. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ coccoc.com

coccoc.com
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là rồi nhỉ? Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

18. Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là từ facebook.com

facebook.com
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

Câu hỏi về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là

Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
cách Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
hướng dẫn Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là
Máy Nông Nghiệp Sử Dụng Động Cơ Đốt Trong Là miễn phí

Scores: 4.5 (77 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn