Top 18+ Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây Môi trường bao gồm các yếu tố nào dưới dây ?

Bạn đang tìm kiếm về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây Môi trường bao gồm các yếu tố nào dưới dây ?

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên. Những yếu tố đó có sẵn trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.
Vì vậy các đáp án đưa ra đều đúng => chọn đáp án D: Cả A, B, C

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất?

A. Đối tượng lao động.

B. Sức lao động

C. Tư liệu lao động.

D. Máy móc hiện đại.

Hành động nào là bảo vệ môi trường?

A. Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định.

B. Trồng cây xanh.

C. Không sử dụng túi nilong.

D. Cả A,B,C.

Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là?

A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa.

B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.

C. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.

D. Cả A,B,C.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555
Lượt xem: 45554555

2. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ VNExpress

VNExpress
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ soha.vn

soha.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ vov.vn

vov.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ afamily.vn

afamily.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ coccoc.com

coccoc.com
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây từ facebook.com

facebook.com
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây

Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
cách Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
hướng dẫn Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây
Môi Trường Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Dây miễn phí

Scores: 4.2 (59 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn