Top 18+ Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Bạn đang tìm kiếm về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Môi trường không thuộc đới ôn hòa là môi trường nhiệt đới gió mùa.

Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?

A. Môi trường xích đạo ẩm.

B. Môi trường nhiệt đới gió mùa.

C. Môi trường nhiệt đới.

D. Môi trường Địa Trung Hải.

Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là:

A. Môi trường ôn đới hải dương.

B. Môi trường ôn đới lục địa.

C. Môi trường hoang mạc.

D. Môi trường địa trung hải.

Đới ôn hòa là nơi:

A. Tập trung ít đô thị nhất trên thế giới.

B. Tập trung nhiều đô thị nhất trên thế giới.

C. Tập trung đô thị ở mức trung bình trên thế giới.

D. Duy nhất không có các đô thị lớn.

Việt Nam nằm trong môi trường:

A. Môi trường xích đạo ẩm

B. Môi trường nhiệt đới gió mùa

C. Môi trường nhiệt đới

D. Môi trường ôn đới

Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa?

A. rừng cây rụng lá vào mùa khô.

B. đồng cỏ cao nhiệt đới.

C. rừng ngập mặn.

D. rừng rậm xanh quanh năm.

Thảm thực vật đới ôn hòa từ tây sang đông là:

A. rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng hỗn giao.

B. rừng lá kim, rừng hỗn giao, rừng cây bụi gai.

C. rừng lá kim, rừng hỗn giao, rừng lá rộng.

D. rừng lá rộng, rừng hỗn giao, rừng lá kim.

Vị trí trung gian đã ảnh hưởng đến đặc điểm thời tiết ở đới ôn hòa như thế nào?

A. Thời tiết thay đổi thất thường.

B. Thời tiết quanh năm ôn hòa, mát mẻ.

C. Quanh năm chịu ảnh hưởng của các đợt khí lạnh.

D. Nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000
Lượt xem: 20002000

2. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ VNExpress

VNExpress
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

3. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

4. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

5. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

6. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ tienphong.vn

tienphong.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

7. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

8. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ soha.vn

soha.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

9. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

10. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ kenh14.vn

kenh14.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

11. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ zingnews.vn

zingnews.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

12. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

13. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ vov.vn

vov.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

14. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ afamily.vn

afamily.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

15. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

16. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

17. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ coccoc.com

coccoc.com
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: rồi nhỉ? Nội dung Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

18. Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: từ facebook.com

facebook.com
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

Câu hỏi về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:

Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
cách Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
hướng dẫn Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:
Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa: miễn phí

Scores: 4.5 (51 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Vùng Nào Dân Cư Thưa Thớt Trong Các Vùng Sau Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn