Top 18+ Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Bạn đang tìm hiểu về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Bài 2: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Gợi ý: Muốn tìm chiều cao của hình thang ta lấy diện tích chia cho trung bình cộng hai đáy (cùng loại đơn vị đo).

Đáp án

Cạnh hình vuông dài:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích hình vuông hay diện tích hình thang là:

24 x 24 = 576 (m2)

a) Chiều cao hình thang là:

576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng hai đáy hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Đáy bé dài: (72 – 10 ) : 2 =31 (m)

Đáy lớn dài: 31 + 10 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ;

b) 41m, 31m.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999
Lượt xem: 19991999

2. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ VNExpress

VNExpress
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M rồi nhỉ? Nội dung Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

3. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

4. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

5. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M rồi nhỉ? Nội dung Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

6. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ tienphong.vn

tienphong.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

7. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

8. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ soha.vn

soha.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M rồi nhỉ? Nội dung Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

9. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

10. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ kenh14.vn

kenh14.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

11. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ zingnews.vn

zingnews.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M rồi nhỉ? Nội dung Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

12. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

13. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ vov.vn

vov.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

14. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ afamily.vn

afamily.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M rồi nhỉ? Nội dung Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

15. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

16. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

17. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ coccoc.com

coccoc.com
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M rồi nhỉ? Nội dung Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

18. Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M từ facebook.com

facebook.com
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

Câu hỏi về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M

Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
cách Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
hướng dẫn Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M
Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Trung Bình Cộng Hai Đáy Là 36M miễn phí

Scores: 4.9 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn