Top 18+ Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Bạn đang tìm kiếm về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực, bắt buộc chung.

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Giải thích:

Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực và bắt buộc chung do:

– Pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực để định hướng cho nhận thức và hướng dẫn cách xử sự cho mọi người trong xã hội.

– Pháp luật có tính xác định về hình thức.

– Pháp luật có tính quyền lực Nhà nước vì pháp luật được hình thành bằng con đường Nhà nước, pháp luật do Nhà nước đặt ra hoặc do Nhà nước thừa nhận nên pháp luật luôn thể hiện ý chí của Nhà nước.

– Pháp luật có tính hệ thống vì pháp luật là hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống như dân sự, lao động, thương mại, hinh sự,…

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.

B. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.

C. bắt nguồn từ lợi ích của giai cấp cầm quyền.

D. còn ghi nhận và bảo vệ lợi ích của các giai cấp trong xã hội.

Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với

A. mọi người từ 18 tuổi trở lên.

B. mọi cá nhân tổ chức.

C. mọi đối tượng cần thiết.

D. mọi cán bộ, công chức.

Bản chất xã hội của pháp luật có nghĩa là

A. pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống của công dân.

C. pháp luật bắt nguồn từ ý chí của giai cấp cầm quyền.

D. pháp luật bắt nguồn từ lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở pháp luật

A. được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

C. bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

D. bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ VNExpress

VNExpress
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật rồi nhỉ? Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật rồi nhỉ? Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ tienphong.vn

tienphong.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ soha.vn

soha.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật rồi nhỉ? Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ kenh14.vn

kenh14.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ zingnews.vn

zingnews.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật rồi nhỉ? Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ vov.vn

vov.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ afamily.vn

afamily.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật rồi nhỉ? Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ coccoc.com

coccoc.com
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật rồi nhỉ? Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật từ facebook.com

facebook.com
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
cách Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
hướng dẫn Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật
Một Trong Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật miễn phí

Scores: 4.5 (151 votes)

Có thể bạn quan tâm  Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 6 Lần 2 Bộ đề kiểm tra 1 tiết HKII môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 - Số 1

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn