Top 18+ Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Bạn đang tìm hiểu về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 46 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lời

Đáp án tham khảo

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm:

– Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

– Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

– Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Bổ sung kiến thức về chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn có nhiều ảnh hưởng tới giai đoạn lịch sử này của nước Mĩ, vì vậy có nhiều kiến thức liên quan tới nội dung phần này. Mời các em học sinh cùng tham khảo một số câu hỏi mở rộng dưới đây cho câu hỏi thảo luận trang 46 sách Lịch sử 12.

Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B. Clintơn có gì giống với chiến lược toàn cầu?

A. Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

B. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

C. Muốn vươn lên lãnh đạo thế giới, tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu.

D. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Đáp án: C

Trong chiến lược Cam kết và mở rộng. Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước?

A.    Tự do

B.    Bình đẳng

C.    Chủ quyền

D.     Thúc đẩy dân chủ

Đáp án D

Giải thích: Sau khi tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta tan rã (1991), chính quyền Mĩ đề ra Chiến lược Cam kết và Mở rộng với ba mục tiêu:

+ Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.

+ Tăng cường và khôi phục sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

+ Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác.

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường:

A. ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.

B. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

C. hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.

D. trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.

Đáp án: B

Giải thích: Về chính trị và đối ngoại, trong thập kỉ 90, chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng”. Trong đó, có mục tiêu: Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là gì?

A. Khống chế, chi phối được các nước tư bản đồng minh Tây Âu, Nhật Bản.

B. Góp phần làm chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai nhà nước riêng biệt.

C. Đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân trên thế giới.

D. Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là: Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến lược ‘Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

B. Sử dụng khẩu hiệu ‘thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

C. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

D. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

Đáp án: A

Phương pháp: loại trừ

Giải thích: Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ bao gồm 3 mục tiêu sau:

+ Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

+ Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

+ Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

***

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn.

Tiếp theo: Câu 1 trang 46 SGK Lịch sử 12

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ VNExpress

VNExpress
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng rồi nhỉ? Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng rồi nhỉ? Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ soha.vn

soha.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng rồi nhỉ? Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng rồi nhỉ? Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ vov.vn

vov.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ afamily.vn

afamily.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng rồi nhỉ? Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ coccoc.com

coccoc.com
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng rồi nhỉ? Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng từ facebook.com

facebook.com
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng

Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
cách Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
hướng dẫn Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng
Mục Tiêu Của Chiến Lược Cam Kết Và Mở Rộng miễn phí

Scores: 4.3 (141 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn