Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc là gì? Những Nhân Vật Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc

Mười vị thánh là mười vị tổ phụ được tôn sùng nhất trong lịch sử Trung Quốc, gồm Nhạc Phủ Thần, Lí Tướng Thần, Đào Hoa Thần, Trương Khảm Thần, Lý Tử Thần, Trạch Cát Thần, Tả Thanh Oa Thần, Diệp Hoa Sơn Thần, Bành Thành Thần và Ngọc Huyền Cô Thần. Tất cả đều là các nhân vật huyền thoại trong văn học Trung Quốc và đều có sức mạnh phi thường. Chúng được tôn thờ như các vị thần bảo hộ, đồng thời cũng được coi là mẫu người lý tưởng với đức độ, nhân ái và trí tuệ uyển chuyển. Mười vị thánh đã có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh của người Trung Quốc từ hàng trăm năm trước đến nay.

Những Nhân Vật Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc

1. Khuất Nguyên (571- 481 TCN) – Thủ lĩnh thời Chiến quốc và nhà tư tưởng lớn.

2. Thái Tổ (Đường Khang) (566- 635 TCN) – Nhà sáng lập ra vương triều Tây Tấn đầu tiên của Trung Quốc.

3. Vương An Thạch (c. 725 TCN) – Nhà văn hóa và khai quốc gia thời Hậu Tống.

4. Tôn Đức Thắng (1890-1980) – Toàn quyền Việt Nam (1945) và Tổng thống Việt Nam (1969-1975).

5. Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng (Shih Huang-ti) (259 – 210 TCN) – Nhà thống trị đầu tiên của vương triều Tần.

6. Nạp Hà (Charmian) – Người tình của Cao Anh Vũ.

7. Diêm Trúc Tường (596- 656) – Nhà văn học đầu tiên của Trung Quốc.

8. Tống Hiến Tông (1078- 1135) – Nhà vị lãnh đạo vĩ đại thời Vương triều Tống.

9. Hà Nội Phủ Thủ Tướng – Người đứng đầu quận Hà Nội thời Lý.

10. Chuya Thổ Địa – Nhân vật lịch sử huyền thoại của người Dao.

Sự Biến Mất Bí Ẩn Của Những Nhân Vật Nổi Tiếng Lịch Sử Trung Hoa

Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc

Từ xưa đến nay ở Trung Quốc đã xuất hiện một loạt nhân vật kiệt xuất, trong số đó được người đời sau tôn làm Thánh. Trong lịch sử Trung Quốc đã tôn 10 nhân vật nổi tiếng trong 10 lĩnh vực, gồm các nhân vật sau:

 1. Văn Thánh Khổng Tử (nhà tư tưởng thời Xuân Thu);
 2. Binh Thánh Tôn Tử (nhà quân sự thời Xuân Thu);
 3. Sử Thánh Tư Mã Thiên (nhà sử học thời Tây Hán);
 4. Y Thánh Trương Trọng Cảnh (lang y thời Đông Hán);
 5. Võ Thánh Quan Vũ (tướng lĩnh thời Đông Hán-Tam Quốc);
 6. Thư Thánh Vương Hi Chi (nhà thư pháp thời Đông Tấn);
 7. Họa Thánh Ngô Đạo Tử (họa sĩ thời Đường);
 8. Thi Thánh Đỗ Phủ (nhà thơ thời Đường);
 9. Trà Thánh Lục Vũ (nhân vật thời Đường);
 10. Tửu Thánh Đỗ Khang (nhân vật thời Tây Chu).

Tham khảo

Hình tượng sơ khai Bài viết tiểu sử nhân vật Trung Quốc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mười_vị_thánh_trong_lịch_sử_Trung_Quốc&oldid=69636138”

Scores: 4.6 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn