Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3 Ôn tập Toán lớp 3

Bạn đang tìm hiểu về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào hữu ích với bạn.

1. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3 Ôn tập Toán lớp 3

Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3 giúp các em hiểu rõ định nghĩa, các kiến thức cần nhớ, cùng 6 dạng Toán tìm x cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, nắm chắc kiến thức dạng Toán tìm x.

Bên cạnh đó, còn có 24 bài tập thực hành cho các em luyện giải thật nhuần nhuyễn, để không còn bỡ ngỡ khi làm bài thi, dễ dàng đạt được kết quả cao trong kỳ thi học kì 2 năm 2021 – 2022 sắp tới. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí chuyên đề Toán tìm x lớp 3:

Tìm x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 – 5035

x = 2075

b) x : 27 = 63

x = 63 x 27

x = 1701

Lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm X lớp 3

1. Để giải được các bài toán tìm X thì cần các thành phần và kết quả của:

Để giải được các bài toán tìm X thì cần dựa vào các thành phần và kết quả của phép tính:

Phép cộng: Số hạng + Số hạng = tổng

=> Số hạng = Tống – Số hạng

Phép trừ: Số bị trừ – Số trừ = Hiệu

=> Số bị trừ = Số trừ + Hiệu, Số trừ = Số bị trừ – Hiệu

Phép nhân: Thừa số × Thừa số = Tích

=> Thừa số = Tích : Thừa số

Phép chia: Số bị chia : Số chia = Thương.

=> Số bị chia = Số chia × Thương, Thương = Số bị chia: Số chia

Tìm X

2. Cách tìm thành phần chưa biết của phép tính:

a. Trong phép cộng:

  • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b .Trong phép trừ:

  • Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  • Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

c. Trong phép nhân:

  • Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

d. Trong phép chia hết:

  • Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
  • Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

e. Trong phép chia có dư:

  • Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.
  • Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia trừ số dư, rồi chia cho thương.

Các dạng bài tìm X thường gặp ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ, còn vế phải là 1 số.

Ví dụ: Tìm X:

549 + X = 1326 X – 636 = 5618

X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số.

Ví dụ: Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ: Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ: Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Ví dụ: Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính có dấu ngoặc đơn , còn vế phải là một tổng, hiệu ,tích, thương của hai số

Ví dụ: Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = 20 (dạng 5)

(X – 10) = 20 : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

7. Các bài tập thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 < X x 2 < 10

16. 36 > X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ VNExpress

VNExpress
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ soha.vn

soha.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ vov.vn

vov.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ afamily.vn

afamily.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ coccoc.com

coccoc.com
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào từ facebook.com

facebook.com
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào

Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
cách Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
hướng dẫn Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào
Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Làm Thế Nào miễn phí

Scores: 4.9 (188 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn