Top 18+ Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Bạn đang tìm hiểu về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng?

A. NaOH

B. Na₂CO₃

C. NaCl

D. NaHCO₃

Đáp án: D. NaHCO₃.

Chất dễ bị nhiệt phân khi đun nóng là NaHCO3.

Giải thích

Phương trình phản ứng nhiệt phân của muối NaHCO₃

2NaHCO₃  (xrightarrow[]t^0) H₂O + Na₂CO₃ + CO₂

Câu hỏi liên quan

1. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag.

B. Mg.

C. Fe.

D. Al.

Đáp án: A. Ag.

Giải thích đáp án câu 1: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất

2. Hợp chất nào sau đây kém bền với nhiệt ?

A. NaOH

B. BaSO₄

C. MgCl₂

D. Al(OH)₃

Đáp án: D. Al(OH)₃

3. Trường hợp nào sau đây thu được kim loại ?

A. Nhúng thanh đồng vào dung dịch FeCl₃ dư.

B. Đốt quặng Ag₂S trong oxi không khí

C. Cho viên Na vào dung dịch CuSO₄ dư.

D. Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn điện cực)

Đáp án: B. Đốt quặng Ag₂S trong oxi không khí

Giải thích

Phương trình phản ứng khi đốt quặng Ag₂S trong oxi không khí diễn ra như sau:

Ag₂S + O₂ (xrightarrow[]t^0) 2Ag + SO₂

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

——–

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây

Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
cách Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
hướng dẫn Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây
Nahco3 Khi Đun Nóng Chuyển Thành Chất Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 4.7 (183 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn