Ngân Hàng Đề Thi Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp Án – ĐH Công Nghiệp

Bạn đang tìm kiếm về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương hữu ích với bạn.

1. Ngân Hàng Đề Thi Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp Án – ĐH Công Nghiệp

Nhằm giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, LADIGI.VN xin chia sẻ đến các bạn Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án của trường ĐH Công Nghiệp dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án - ĐH Công Nghiệp
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án – ĐH Công Nghiệp

Câu 1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:

A. Do có sự phân công lao động trong xã hội

B. Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. X

C. Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm.

D. Do ý chí của con người trong xã hội.

Câu 2. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chưa có Nhà nước?

A. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa

B. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy X

C. Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa

D. Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ

Câu 3. Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:

A. Một xã hội độc lập

B. Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống X

C. Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống

D. Một tổ chức độc lập

Câu 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước thì:

A. Nhà nước là hiện tượng tự nhiên

B. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử X

C. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến

D. Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội loài người

Câu 5. Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai:

A. Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp

B. Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện

C. Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người X

D. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

Câu 6. Khi nghiên cứu về bản chất nhà nước thì khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội

B. Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác

C. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp

D. Bất cứ nhà nước nào cũng đều thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội X

Câu 7. Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

A. Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời sống xã hội

B. Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác X

C. Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8. Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:

A. Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp

B. Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử dụng để trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ cùng với bọn tội phạm phản động

C. Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc chung của xã hội X

D. Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền

Câu 9. Nhà nước nào cũng có chức năng:

A. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội

B. Tổ chức và quản lý nền kinh tế

C. Đối nội và đối ngoại X

D. Thiết lập mối quan hệ ngoại giao

Câu 10. Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

A. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau X

B. Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại

C. Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức năng đối nội

D. Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại

Câu 11. Tổ chức nào dưới đây có quyền lực công:

A. Các tổ chức phi chính phủ

B. Các Tổng công ty

C. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

D. Nhà nước X

Câu 12. Hình thức Nhà nước Việt Nam dước góc độ chính thể:

A. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản

B. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế

C. Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính

D. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ X

Câu 13. Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là chế độ:

A. Dân chủ chủ nô

B. Dân chủ quý tộc

C. Dân chủ tư sản

D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa X

Câu 14. “Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của:

A. C. Mac

B. Angghen

C. Lênin X

D. Hồ Chí Minh

Câu 15. Nhà nước nào dưới đây là nhà nước liên bang?

A. Việt Nam

B. Trung Quốc

C. Pháp

D. Ấn Độ X

Câu 16.  Nhà nước nào dưới đây là nhà nước đơn nhất?

A. Đức

B. Australia

C. Singapo X

D. Nauy

Câu 17. Nhà nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước Xã hội chủ nghĩa?

A. Việt nam

B. Trung Quốc

C. Campuchia X

D. CuBa

Câu 18. Chế độ phản dân chủ là

A. Nhà nước độc tài

B. Vi phạm các quyền tự do của nhân dân

C. Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân

D. Tất cả các câu trên đều đúng X

Câu 19. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là:

A. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế

B. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến

C. Hình thức chính thể quân chủ đại nghị

D. Cả câu b và c đều đúng X

Câu 20. Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn:

A. Bị hạn chế

B. Vô hạn X

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 21. Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là:

A. Chính thể cộng hòa nghị viện

B. Chính thể cộng hòa tổng thống

C. Chính thể cộng hòa lưỡng tính

D. Chính thể quân chủ đại nghị X

Câu 22. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực:

A. Châu Á Thái Bình Dương – Châu Âu – Châu Mỹ

B. Châu Phi – Trung Đông

C. Cả a và b đều đúng X

D. Cả a và b đều sai

Câu 23. Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi:

A. Mọi công dân Việt Nam

B. Công nhân Việt Nam 18 tuổi trở lên X

C. Công dân Việt Nam từ 21 trở lên

D. Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch

Câu 24. Một trong những bản chất của nhà nước là:

A. Nhà nước có chủ quyền quốc gia

B. Tính xã hội X

C. Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 25. Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế.

A. Chính phủ X

B. Cơ quanđại diện

C. Toà án

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 26. Quyền công tố trước toà là:

A. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật X

B. Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân

C. Quyền xác định tội phạm

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 27. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào:

A. Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCS

B. Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp X

C. Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của nhà nước.

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 28. Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước

B. Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp

C. Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra X

D. Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra

Câu 29. Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:

A. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật

B. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

C. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành X

D. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương

Câu 30. Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự:

A. Phân chia quyền lực

B. Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước X

C. Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án

D. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222
Lượt xem: 12221222

2. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ VNExpress

VNExpress
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương rồi nhỉ? Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

3. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

4. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

5. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương rồi nhỉ? Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

6. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

7. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

8. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ soha.vn

soha.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương rồi nhỉ? Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

9. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

10. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

11. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương rồi nhỉ? Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

12. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

13. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ vov.vn

vov.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

14. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ afamily.vn

afamily.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương rồi nhỉ? Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

15. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

16. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

17. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ coccoc.com

coccoc.com
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương rồi nhỉ? Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

18. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương từ facebook.com

facebook.com
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

Câu hỏi về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương

Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
cách Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
hướng dẫn Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiêm Có Đáp Án Pháp Luật Đại Cương miễn phí

Scores: 4.5 (78 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn