Ngân Hàng Tái Thiết Và Phát Triển Quốc Tế Ibrd (update 2023)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (ADB) được thành lập vào năm 1966, là một trong những tổ chức tài trợ phát triển lớn nhất thế giới, với một mạng lưới rộng khắp các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương. Sứ mạng của ADB là hỗ trợ cho các quốc gia khu vực này trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. ADB cung cấp các khoản vay, tài trợ, cùng với các hoạt động tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục và môi trường. Từ việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh giai đoạn công nghiệp hóa đến cải thiện hệ thống giáo dục và tăng cường chăm sóc y tế, ADB đang là một đối tác đáng tin cậy và đóng góp to lớn vào sự phát triển của các nước châu Á và Thái Bình Dương.

Ngân Hàng Tái Thiết Và Phát Triển Quốc Tế Ibrd

Ngân Hàng Tái Thiết và Phát Triển Quốc Tế hay còn gọi là IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) là một tổ chức tài chính quốc tế được thành lập năm 1944. IBRD được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho các quốc gia sau Chiến tranh Thế giới II trong việc phục hồi kinh tế và xây dựng lại cơ sở hạ tầng của các quốc gia.

IBRD là một phần của Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation – IFC) và là một trong năm tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của Nhóm Thế giới (World Bank Group).

Hoạt động chính của IBRD là cung cấp các khoản vay vốn phục vụ cho các dự án phát triển của các quốc gia thành viên. Các khoản vay này thường có lãi suất thấp và được cấp dưới hình thức vay dài hạn. Các dự án mà IBRD hỗ trợ bao gồm các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, thiên nhiên và tài nguyên, giáo dục và y tế.

Tính đến tháng 9 năm 2021, IBRD có 189 thành viên và đã cấp tổng số tiền vay lên đến hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia thành viên đóng góp vốn cho IBRD và có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của tổ chức này.

Việc hợp tác với IBRD giúp cho các quốc gia có thể thu được nguồn vốn với lãi suất thấp để đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng.

World Bank – Ngân Hàng Đặc Biệt Nhất Thế Giới

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế

International Bank for
Reconstruction and Development
Tập tin:International Bank for Reconstruction and Development Logo.jpg
IBRD logo
Thành lập 1944; 79 năm trước (1944)
Loại Tổ chức tài chính phát triển
Vị thế pháp lý Treaty
Mục đích Viện trợ phát triển, Xóa đói giảm nghèo
Trụ sở chính Washington, D.C., Hoa Kỳ
Thành viên
189 countries
President of the World Bank
David Malpass
Chủ quản
Nhóm Ngân hàng Thế giới
Trang web worldbank.org/ibrd

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development, viết tắt: IBRD) là một tổ chức tài chính quốc tế, được thành lập năm 1944 và có trụ sở tại Washington, DC, Hoa Kỳ, là chi nhánh cho vay của World Bank Group. IBRD cung cấp các khoản vay cho các nước đang phát triển có thu nhập trung bình. IBRD là tổ chức đầu tiên trong số năm tổ chức thành lập Nhóm Ngân hàng Thế giới. Nhiệm vụ ban đầu của IBRD vào năm 1944, là tài trợ cho việc tái thiết các quốc gia châu Âu bị tàn phá bởi Thế chiến II. IBRD và chi nhánh cho vay ưu đãi của mình, Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), được gọi chung là Ngân hàng Thế giới khi họ có chung lãnh đạo và nhân viên.

Sau khi tái thiết châu Âu, nhiệm vụ của Ngân hàng đã mở rộng để thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu và xóa đói giảm nghèo. IBRD cung cấp tài chính cấp thương mại hoặc tài chính ưu đãi cho các quốc gia có chủ quyền để tài trợ cho các dự án tìm cách cải thiện giao thông và cơ sở hạ tầng, giáo dục, chính sách trong nước, ý thức môi trường, đầu tư năng lượng, chăm sóc sức khỏe và nước uống, và tiếp cận với vệ sinh được cải thiện.

IBRD được sở hữu và điều hành bởi 189 quốc gia thành viên, với mỗi quốc gia được đại diện trong Hội đồng Thống đốc. IBRD có lãnh đạo và nhân viên điều hành riêng, thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường. Chính phủ thành viên của Ngân hàng là các cổ đông đóng góp và có quyền bỏ phiếu về các vấn đề của nó. Ngoài các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên, IBRD mua lại phần lớn vốn của mình bằng cách vay trên thị trường vốn quốc tế thông qua các vấn đề trái phiếu ở mức ưu tiên vì xếp hạng tín dụng AAA.

Năm 2011, nó đã huy động được 29 tỷ đô la vốn từ các vấn đề trái phiếu được thực hiện bằng 26 loại tiền tệ khác nhau. Ngân hàng cung cấp một số dịch vụ và sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản vay linh hoạt, tài trợ, bảo lãnh rủi ro, các công cụ tài chính phái sinh và tài trợ rủi ro thảm khốc. Ngân hàng báo cáo các cam kết cho vay 26,7 tỷ đô la được thực hiện cho 132 dự án trong năm 2011.

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngân_hàng_Tái_thiết_và_Phát_triển_Quốc_tế&oldid=69932698”

Scores: 5 (141 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn