Top 18+ Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay Công nghiệp nước ta hiện nay có nhiều ngành

Bạn đang tìm kiếm về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay Công nghiệp nước ta hiện nay có nhiều ngành

Công nghiệp nước ta hiện nay có nhiều ngành. 
Có 3 nhóm ngành chính với 29 ngành công nghiệp: nhóm công nghiệp khai thác (4 ngành), nhóm công nghiệp chế biến (23 ngành) và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (2 ngành).

Phương hướng quan trọng nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta hiện nay là

A. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

B. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghiệp

C. xây dựng một cơ cấu công nghiệp tương đối linh hoạt

D. điều chỉnh các ngành công nghiệp theo nhu cầu của thị trường

Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay là

A. có vị trí địa lý thuận lợi

B. nguồn lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn cao

C. có sẵn nguồn tài nguyên thiên nhiên

D. đảm bảo sự phát triển bền vững

Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Đang có sự chuyển dịch nhằm thích nghi với tình hình mới

B. Tương đối đa dạng và khá đầy đủ các nhóm ngành

C. Công nghiệp khai thác chiếm tỉ trọng lớn nhất

D. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm

Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?

A. Công nghiệp điện

B. Công nghiệp khai thác nhiên liệu

C. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

D. Công nghiệp dệt may

Ngành công nghiệp nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A. Trình độ công nghệ nhìn chung còn thấp

B. Hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao

C. Cơ sở vật chất – kĩ thuật chưa đồng bộ

D. Cơ sở hạ tầng hiện đại, phát triển đồng đều khắp lãnh thổ

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta trở nên đa dạng và linh hoạt hơn là do

A. chính sách của Nhà nước

B. giải quyết việc làm

C. sức ép của thị trường

D. tác động của công nghệ

Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do:

A. Đướng lối phát triển công nghiệp của nước ta

B. Sự tác động của thị trường

C. Theo xu hướng chung của toàn thế giới

D. Tác động của các thiên tai trong thời giam gần đây

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta gồm gồm có mấy nhóm ngành?

A. 2 nhóm ngành.

B. 3 nhóm ngành.

C. 4 nhóm ngành.

D. 23 nhóm ngành.

Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặng

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

D. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt

Biểu hiện phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là

A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long

B. Hệ thống chợ làng phát triển

C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ

D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ VNExpress

VNExpress
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay rồi nhỉ? Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay rồi nhỉ? Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ soha.vn

soha.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay rồi nhỉ? Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay rồi nhỉ? Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ vov.vn

vov.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ afamily.vn

afamily.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay rồi nhỉ? Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ coccoc.com

coccoc.com
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay rồi nhỉ? Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay từ facebook.com

facebook.com
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
cách Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
hướng dẫn Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay
Ngành Công Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay miễn phí

Scores: 5 (74 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn