Top 20+ Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 – Quân ủy Trung ương (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm kiếm về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 hữu ích với bạn.

Quân ủy Trung ương (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Quân ủy Trung ương
Việt Nam

Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên

Bí thư

Nguyễn Phú Trọng

Phó Bí thư

Phan Văn Giang

Ủy viên Thường vụ.mw-parser-output .noboldfont-weight:normal (5)

Nguyễn Xuân PhúcPhạm Minh ChínhLương CườngNguyễn Tân Cương Võ Minh Lương

Ủy viên (16)

danh sách bên dưới

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan chủ quản

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chức năng

Cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Cấp hành chính

Cấp Trung ương

Văn bản Ủy quyền

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Quy định-Luật tổ chức

Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Cơ quan dưới quyền

Cơ quan giúp việc

Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng

Cơ quan chính trị

Tổng cục chính trị

Phương thức liên hệ

Trụ sở

Địa chỉ

Bộ Quốc phòng

Lịch sử

Thành lập

1946

1946-1948

Trung ương Quân ủy

1952-1961

Tổng Quân ủy

1961-1982

Quân ủy Trung ương

1985-2011

Đảng ủy Quân sự Trung ương

2011-nay

Quân ủy Trung ương

Cơ quan tương đương

a

Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của đảng với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân ủy Trung ương có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng. Quân uỷ Trung ương trực tiếp lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh. Thông qua các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Quân uỷ Trung ương bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Quân ủy Trung ương thực hiện chế độ quyết định tập thể đối với vấn đề lớn như chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các biện pháp xây dựng quân đội, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ trong quân đội. Quân uỷ Trung ương chỉ đạo Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thông qua Tổng cục Chính trị chỉ đạo các Đảng bộ và hệ thống chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.[1][2]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn] Để lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 1 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy.[3] Tên gọi qua các thời kỳ:
• Tháng 1 năm 1946, thành lập Trung ương Quân ủy.[3] • Tháng 10 năm 1948, bãi bỏ Trung ương Quân ủy. Thành lập Tổng Chính ủy
• Tháng 5 năm 1952, thiết lập lại Tổng Quân ủy[4] • Tháng 1 năm 1961 đổi tên thành Quân ủy Trung ương
• Ngày 15-12-1982, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 07/NQ-TW Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội, trong đó quy định: bỏ hệ thống cấp ủy đảng từ Quân ủy Trung ương đến cấp trên cơ sở; thành lập Hội đồng quân sự và Hội đồng chính trị
• Ngày 04-7-1985, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 27/NQ-TW Về việc khôi phục lại hệ thống tổ chức đảng trong toàn quân từ Đảng ủy Quân sự Trung ương[5] đến cơ sở
• Năm 2011, đổi tên thành Quân ủy Trung ương[6][7][8]

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn] Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định, bao gồm một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công tác trong quân đội và một số ủy viên trung ương Đảng công tác ngoài quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam [9][10][11]

Hiện nay, đứng đầu Quân ủy Trung ương là Bí thư Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư kiêm nhiệm. Phó Bí thư Quân ủy Trung ương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm nhiệm;
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương thường gồm có: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng tham mưu trưởng;
Ủy viên Quân ủy Trung ương thường gồm các Ủy viên Trung ương Đảng chính thức hoặc dự khuyết công tác trong quân đội.
Quân ủy Trung ương có các cơ quan trực thuộc sau:

Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Quân ủy Trung ương (2020-2025)[sửa | sửa mã nguồn] Ngày 17/6/2021, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, khóa XIII chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người.[12] Tháng 7/2021, Thượng tướng Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội[13]; Tháng 9/2021, Trung tướng Trần Hồng Minh được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng[14], cả 2 ông lần lượt thôi tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

TT

Chân dung

Thông tin

Chức vụ khác

1

Tên

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Trung ương Đảng

Chức vụ

Bí thư

Năm sinh

1944

Cấp bậc

2

Tên

Phan Văn Giang

Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng[15] Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chức vụ

Phó Bí thư

Năm sinh

1960

Cấp bậc

Đại tướng[16]

3

Tên

Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch nước
Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chức vụ

Ủy viên Thường vụ

Năm sinh

1954

Cấp bậc

4

Tên

Phạm Minh Chính

Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính phủ
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chức vụ

Ủy viên Thường vụ

Năm sinh

1958

Cấp bậc

Trung tướng

5

Tên

Lương Cường

Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chức vụ

Ủy viên Thường vụ

Năm sinh

1957

Cấp bậc

Đại tướng

6

Tên

Nguyễn Tân Cương

Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng tham mưu trưởng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ

Ủy viên Thường vụ

Năm sinh

1966

Cấp bậc

Thượng tướng

7

Tên

Võ Minh Lương

Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ

Ủy viên Thường vụ

Năm sinh

1963

Cấp bậc

Thượng tướng

8

Tên

Hoàng Xuân Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1961

Cấp bậc

Thượng tướng

9

Tên

Vũ Hải Sản

Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1961

Cấp bậc

Thượng tướng[16]

10

Tên

Lê Huy Vịnh

Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1961

Cấp bậc

Thượng tướng

11

Tên

Phạm Hoài Nam

Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1967

Cấp bậc

Thượng tướng[17]

12

Tên

Trịnh Văn Quyết

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1966

Cấp bậc

Trung tướng

13

Tên

Nguyễn Văn Gấu

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (từ 1/2022)[18] Chính ủy Quân khu 9 (đến 1/2022)[19]

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1967

Cấp bậc

Thiếu tướng

14

Tên

Huỳnh Chiến Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Tổng tham mưu trưởng

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1965

Cấp bậc

Trung tướng

15

Tên

Trần Việt Khoa

Ủy viên Trung ương Đảng
Giám đốc Học viện Quốc phòng

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1965

Cấp bậc

Thượng tướng[20]

16

Tên

Trần Thanh Nghiêm

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1970

Cấp bậc

Chuẩn Đô đốc

17

Tên

Nguyễn Văn Hiền

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1967

Cấp bậc

Thiếu tướng

18

Tên

Lê Đức Thái

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1967

Cấp bậc

Trung tướng[21]

19

Tên

Nguyễn Hồng Thái

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Quân khu 1

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1969

Cấp bậc

Trung tướng

20

Tên

Nguyễn Quang Ngọc

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Quân khu 3

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1968

Cấp bậc

Trung tướng

21

Tên

Nguyễn Doãn Anh

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Quân khu 4

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1967

Cấp bậc

Trung tướng

22

Tên

Thái Đại Ngọc

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Quân khu 5

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1966

Cấp bậc

Trung tướng

23

Tên

Nguyễn Trường Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng
Tư lệnh Quân khu 7

Chức vụ

Ủy viên

Năm sinh

1970

Cấp bậc

Thiếu tướng

Quân ủy Trung ương (2015-2020)[sửa | sửa mã nguồn] Ngày 10/5/2016, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đã diễn ra lễ công bố Quyết định số 186-QĐ/TW ngày 29/4/2016 của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Quyết định này, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 thành viên; ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

TT

Chức vụ

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

Ghi chú

1

Bí thư

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư

Chủ tịch nước (từ 10/2018)

2

Phó Bí thư

Ngô Xuân Lịch

Đại tướng

Ủy viên Bộ Chính trị

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3

Ủy viên
Thường vụ

Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị

Thủ tướng Chính phủ

4

Lương Cường

Đại tướng [22]

Bí thư Trung ương Đảng

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

5

Phan Văn Giang

Thượng tướng[23]

Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

6

Nguyễn Chí Vịnh

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

7

Trần Đơn

Thượng tướng[24]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

8

Ủy viên

Bế Xuân Trường

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

9

Lê Chiêm

Thượng tướng[24]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10

Nguyễn Tân Cương

Thượng tướng[25]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 12/2019)

Phó Tổng tham mưu trưởng (từ 10/2018)

Tư lệnh Quân khu 4

11

Phạm Hoài Nam

Phó Đô đốc [26]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 7/2020)

Tư lệnh Quân chủng Hải quân

12

Hoàng Xuân Chiến

Thượng tướng[27]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 7/2020)

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

13

Vũ Hải Sản

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 7/2020)

Tư lệnh Quân khu 3

14

Lê Huy Vịnh

Thượng tướng[27]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 10/2020)

Phó Tổng tham mưu trưởng (từ 12/2019)

Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân

15

Võ Minh Lương

Thượng tướng[25]

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 10/2020)

Tư lệnh Quân khu 7

16

Nguyễn Phương Nam

Thượng tướng[28]

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Tổng tham mưu trưởng

17

Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng[23]

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

18

Trần Việt Khoa

Trung tướng[23]

Ủy viên Trung ương Đảng

Giám đốc Học viện Quốc phòng

19

Trần Quang Phương

Thượng tướng[29]

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (từ 5/2019)

Chính ủy Quân khu 5

20

Huỳnh Chiến Thắng[30]

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Tổng tham mưu trưởng (từ 11/2020)

Chính ủy Quân khu 9

21

Ủy viên Thường vụ

Trần Đại Quang

Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ tịch nước (đến 10/2018)

Qua đời

22

Ủy viên

Lê Xuân Duy

Thiếu tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Tư lệnh Quân khu 2 (đến 8/2016)

23

Ủy viên

Nguyễn Mạnh Hùng

Thiếu tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel (đến 7/2018)

Chuyển công tác

Quân ủy Trung ương (2010-2015)[sửa | sửa mã nguồn] Danh sách cuối cùng trước khi hết nhiệm kỳ:

TT

Chức vụ

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

Ghi chú

1

Bí thư

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư

2

Phó Bí thư

Phùng Quang Thanh

Ủy viên Bộ Chính trị

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3

Ủy viên
Thường vụ

Trương Tấn Sang

Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ tịch nước

4

Nguyễn Tấn Dũng

Ủy viên Bộ Chính trị

Thủ tướng Chính phủ

5

Ngô Xuân Lịch

Đại tướng

Bí thư Trung ương Đảng

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

6

Đỗ Bá Tỵ

Đại tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

7

Nguyễn Thành Cung

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

8

Ủy viên

Trương Quang Khánh

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10

Nguyễn Chí Vịnh

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

11

Lê Hữu Đức

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

9

Nguyễn Văn Hiến

Đô đốc

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

12

Bế Xuân Trường

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

13

Võ Trọng Việt

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

14

Mai Quang Phấn

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

15

Lương Cường

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

16

Phạm Xuân Hùng

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Tổng tham mưu trưởng

17

Võ Tiến Trung

Thượng tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Giám đốc Học viện Quốc phòng

18

Phương Minh Hòa

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

19

Dương Đức Hòa

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Tư lệnh Quân khu 2

20

Lê Chiêm

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Tư lệnh Quân khu 5 (2010-2015)

21

Trần Đơn

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Tư lệnh Quân khu 7 (2011-2015)

22

Nguyễn Phương Nam

Trung tướng

Ủy viên Trung ương Đảng

Tư lệnh Quân khu 9 (2011-2015)

23

Nguyễn Tân Cương

Thiếu tướng

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Tư lệnh Quân khu 4 (từ 10/2014)

Từ 10/2014

Bí thư qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn] Xem thêm: Bí thư Quân ủy Trung ương

Phó Bí thư qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn] Xem thêm: Phó Bí thư Quân ủy Trung ương

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn] Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam
Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

^ .mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:”“”””””‘””’”.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em.mw-parser-output .citation .mw-selflinkfont-weight:inherit“Quân ủy Trung ương”.

^ “Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân và nền quốc phòng”.

^ a b “Xây dựng tiềm lực và củng cố quốc phòng, chuẩn bị kháng chiến”.

^ “Về tổ chức Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2014. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)

^ “Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương – Tạo thế chủ động trong mọi tình huống”.

^ “Quân ủy Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị”.

^ “Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu”.

^ “Quân ủy Trung ương kiện toàn nhân sự”.

^ “Quân ủy Trung ương gặp mặt truyền thống 70 năm thành lập”.

^ “hương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2014. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)

^ “Chương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam”.

^ “3 lãnh đạo chủ chốt tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”.

^ Hương Giang (20 tháng 7 năm 2021). “Thượng tướng Quân đội Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội”. Thanh tra.

^ “Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng”. Tuổi Trẻ. 16 tháng 9 năm 2021.

^ “3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương”.

^ a b 12/7/2021

^ 22/11/2021

^ “Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị”. QĐND. 28 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2022.

^ Luân Dũng (27 tháng 1 năm 2022). “Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam”. Tiền Phong. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2022.

^ 1/9/2021

^ 11/8/2021

^ 29/1/2019

^ a b c 1/9/2017

^ a b 30/12/2016

^ a b 22/1/2021

^ 6/2018

^ a b 16/10/2020

^ 30/12/2016

^ 26/10/2019

^ 2019

xts Quân đội nhân dân Việt Nam – Bộ Quốc phòng Việt Nam Tổng quanLịch sử
Quân đội  • Bộ Quốc phòng  • Dân quân tự vệVũ khí
Súng ngắn  • Súng trường  • Súng tiểu liên  • Súng bắn tỉa  • Súng phóng lựu  • Súng máy  • Pháo  • Tên lửa Trang bị
Trang bị  • Lục quân  • Hải quân  • Không quân  • Biên phòng  • Cảnh sát biểnCấp bậcQuân hàm
Đại tướng  • Thượng tướng–Đô đốc  • Trung tướng–Phó Đô đốc  • Thiếu tướng–Chuẩn Đô đốcĐại tá  • Thượng tá  • Trung tá  • Thiếu táĐại úy  • Thượng úy  • Trung úy  • Thiếu úyThượng sĩ  • Trung sĩ  • Hạ sĩ  • Binh nhất  • Binh nhìKhác
Quân kỳ  • Quân hiệu  • Cấp hiệu  • Phù hiệu  • Quân phục  • Mười lời thề danh dựTổ chức  • Chức vụ  • Tướng lĩnh  • Tiền lươngNgân sách Quốc phòng  • Sách trắng về quốc phòngTổ chức Quân đội nhân dân Việt NamĐảngQuân ủy Trung ươngNhà nướcHội đồng quốc phòng và an ninhQuốc hộiỦy ban Quốc phòng và An ninhChính phủBộ Quốc phòngCơ quan tư pháp
Tòa án Quân sự Trung ương  • Viện Kiểm sát Quân sự Trung ươngChính trị-đoàn thểHội Cựu chiến binhKhối cơ quan
Tổng cục  • Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Cục–Vụ–Sở-Phòng–Ban  • Học viện–Nhà trường  • Viện Nghiên cứu Khối cơ sở
Quân chủng  • Quân khu  • Binh chủng  • Bộ Tư lệnh  • Quân đoàn  • Sư đoàn  • Lữ đoàn  • Trung đoàn  • Tiểu đoàn  • Đại đội  • Trung đội  • Tiểu đội  • Dân quân Tự vệ  • Bộ Chỉ huy quân sự (Thành phố  • Tỉnh)  • Ban Chỉ huy quân sự (Quận  • Huyện)  • Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Thành phố  • Tỉnh)  • Hải đội Biên phòngCác đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt NamLãnh đạo (6)
Bộ trưởng  • Tổng Tham mưu trưởng  • Chủ nhiệm Tổng cục Chính trịThứ trưởng  • Phó Tổng Tham mưu trưởng  • Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trịTổng cục (6)
Bộ Tổng Tham mưu  • Tổng cục Chính trịTổng cục Hậu cần  • Tổng cục Kỹ thuật  • Tổng cục Tình báo  • Tổng cục Công nghiệp Quốc phòngQuân chủng (4)
Hải quân  • Phòng không-Không quân  • Bộ đội Biên phòng  • Cảnh sát biểnBinh chủng (6)
Đặc công  • Công binh  • Pháo binh  • Tăng – Thiết giáp  • Hóa học  • Thông tin Liên lạcQuân khu (7)
Quân khu 1  • Quân khu 2  • Quân khu 3  • Quân khu 4  • Quân khu 5  • Quân khu 7  • Quân khu 9Quân đoàn (4)
Quân đoàn 1  • Quân đoàn 2  • Quân đoàn 3  • Quân đoàn 4Bộ Tư lệnh (3)
Bộ Tư lệnh Thủ đô  • Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng  • Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhHọc viện (6)Trường Sĩ quan (3)
Học viện Quốc phòng  • Học viện Chính trị  • Học viện Lục quân  • Học viện Kỹ thuật Quân sự  • Học viện Quân Y  • Học viện Hậu cần  • Đại học Trần Quốc Tuấn  • Đại học Nguyễn Huệ  • Đại học Chính trịCục và tương đươngtrực thuộc Bộ (14)
Văn phòng Bộ  • Thanh tra Bộ  • Ban Cơ yếu Chính phủ  • Cục Tài chính  • Cục Kế hoạch và Đầu tư  • Cục Kinh tế  • Cục Khoa học Quân sự  • Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng  • Cục Đối ngoại  • Cục Điều tra Hình sự  • Cục Thi hành án  • Vụ Pháp chế  • Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam  • Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòngBệnh viện (3)
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 175  • Viện Y học cổ truyền Quân độiViện nghiên cứu (5)
Viện Chiến lược Quốc phòng  • Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự  • Viện Lịch sử Quân sự  • Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng  • Viện Thiết kếTrung tâm (2)
Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự  • Trung tâm Nhiệt đới Việt-NgaDoanh nghiệp (14)
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội  • Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam  • Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn  • Tổng Công ty Thành An  • Tổng Công ty 15  • Tổng Công ty 16  • Tổng Công ty Đông Bắc  • Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân  • Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô  • Tổng Công ty Thái Sơn  • Tổng Công ty 319  • Tổng Công ty 36  • Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân độiTổ chức chi tiết của Bộ Quốc phòng Việt NamBộ Tổng Tham mưu
Văn phòng  • Cục Chính trị  • Cục Tác chiến  • Cục Quân lực  • Cục Tác chiến Điện tử  • Cục Quân huấn  • Cục Bản đồ  • Cục Cơ yếu  • Cục Nhà trường  • Cục Dân quân Tự vệ  • Cục Cứu hộ Cứu nạn  • Cục Hậu cần  • Lữ đoàn 144  • Đoàn Nghi lễ Quân độiTổng cục Chính trị
Văn phòng  • Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương  • Cục Chính trị  • Cục Tổ chức  • Cục Cán bộ  • Cục Tuyên huấn  • Cục Bảo vệ An ninh Quân đội  • Cục Chính sách  • Cục Dân vận  • Cục Hậu cần  • Ban Công đoàn Quốc phòng  • Ban Thanh niên Quân đội  • Ban Phụ nữ Quân đội  • Tòa án Quân sự Trung ương  • Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương  • Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội  • Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam  • Điện ảnh Quân đội nhân dân  • Báo Quân đội nhân dân  • Tạp chí Quốc phòng Toàn dân  • Tạp chí Văn nghệ Quân đội  • Nhà xuất bản Quân đội nhân dân  • Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội  • Đoàn 871Tổng cục Kỹ thuật
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Quân khí  • Cục Xe-Máy  • Cục Kỹ thuật Binh chủng  • Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự  • Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô  • Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự  • Xí nghiệp Liên hợp Z751Tổng cục Hậu cần
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Doanh trại  • Cục Quân nhu  • Cục Xăng dầu  • Cục Vận tải  • Cục Quân y  • Bệnh viện 354  • Bệnh viện 105  • Bệnh viện 87  • Nhà hát Chèo Quân đội  • Tổng Công ty 28  • Trường Cao đẳng nghề số 13Tổng cục Tình báo
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Học viện Khoa học Quân sự  • Cục 11  • Cục 12  • Cục 16  • Cục 25  • Cục 71  • Cục 72  • Cục 80  • Viện 26  • Viện 70  • Viện 78  • Viện Cơ cấu chiến lược  • Trung tâm 72  • Trung tâm 75  • Trung tâm 501  • Lữ đoàn 74  • Lữ đoàn 94  • Đoàn K3Tổng cục CNQP
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Cục Quản lý Công nghệ  • Viện Công nghệ Quốc phòng  • Viện Vũ khí  • Viện Thiết kế tàu quân sự  • Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ  • Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng  • Tổng Công ty Ba Son  • Tổng Công ty Sông Thu  • Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng  • Tổng Công ty Bảo hiểm Quân độiQuân chủng Hải quân
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Vùng 1  • Vùng 2  • Vùng 3  • Vùng 4  • Vùng 5  • Học viện Hải quân  • Lữ đoàn 954  • Lữ đoàn 126  • Lữ đoàn 189  • Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân  • Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn  • Viện Kỹ thuật Hải quân  • Viện Y học Hải quân Quân chủng PK-KQ
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Cục Phòng không Lục quân  • Học viện Phòng không – Không quân  • Trường Sĩ quan Không quân  • Sư đoàn 361  • Sư đoàn 363  • Sư đoàn 365  • Sư đoàn 367  • Sư đoàn 370  • Sư đoàn 371  • Sư đoàn 372  • Sư đoàn 375  • Sư đoàn 377  • Lữ đoàn 918  • Lữ đoàn 28  • Lữ đoàn 18  • Viện Kỹ thuật PK-KQ  • Viện Y học PK-KQ  • Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng khôngBộ đội Biên phòng
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Cục Trinh sát  • Cục Phòng chống Tội phạm Ma túy  • Cục Cửa khẩu  • Học viện Biên phòng  • Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố  • Lữ đoàn 21  • Hải đoàn 18  • Hải đoàn 28  • Hải đoàn 38  • Hải đoàn 48Cảnh sát biển
Bộ Tham mưu  • Cục Chính trị  • Cục Hậu cần  • Cục Kỹ thuật  • Cục Nghiệp vụ và pháp luật  • Vùng 1  • Vùng 2  • Vùng 3  • Vùng 4Học viện Quốc phòng
Cục Chính trị  • Cục Hậu cần-Kỹ thuật  • Cục Huấn luyện Đào tạo  • Tạp chí Nghệ thuật Quân sự  • Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự  • Các Khoa (Chiến lược, Chiến dịch, CTĐ-CTCT, Lý luận Mác-Lê nin)Học viện Chính trị
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự  • Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sựHọc viện Kỹ thuật QS
Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt  • Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt-NgaHọc viện Quân y
Bệnh viện 103  • Viện bỏng Quốc gia  • Các Khoa và Bộ mônBan Cơ yếu Chính phủ
Cục Chính trị-Tổ chức  • Cục Chứng thực số và Bảo mật Thông tin  • Cục Cơ yếu 893  • Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã  • Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định Sản phẩm Mật mã  • Học viện Kỹ thuật Mật mã  • Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
xts Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTổng quanLịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà nước Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Quốc hội Việt Nam
Tòa án nhân dân Việt Nam
Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tư tưởng
Chủ nghĩa Marx–Lenin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổ chức
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà nước Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Quốc hội Việt Nam
Luật, Bộ luật
Luật Tổ chức Quốc hội
Luật Tổ chức Chính phủ
Luật Mặt trận Tổ quốc
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
Luật Cán bộ công chức
Luật Công an nhân dân
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
Luật Công đoàn
Luật Cơ yếu
Luật Dân quân Tự vệ
Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
Khác
Chức vụ
Tiền lương
Bầu cử ở Việt Nam
Nhà nước Việt Nam
Chính trị Việt Nam
Ngoại giao Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt NamTổng quan
Lịch sử
Tổ chức
Điều lệ Đảng
Cương lĩnh chính trị
Đại hội Đại biểu Toàn quốc
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Đảng bộ
Đảng ủy
Chi bộ
Chi ủy
Đảng viên
Lãnh đạo
Tổng Bí thư
Thường trực Ban Bí thư
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban của Đảng
Phó Trưởng ban Ban của Đảng
Bí thư Đảng ủy
Phó Bí thư Đảng ủy
Bí thư Chi bộ
Phó Bí thư Chi bộ
Cơ quan giúp việc
Văn phòng Trung ương Đảng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ban Tổ chức Trung ương
Ban Tuyên giáo Trung ương
Ban Nội chính Trung ương
Ban Kinh tế Trung ương
Ban Đối ngoại Trung ương
Ban Dân vận Trung ương
Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Hội đồng Lý luận Trung ương
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
Báo Nhân dân
Tạp chí Cộng sản
Ban chỉ đạo Trung ươngCòn hoạt động
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đã dừng hoạt động
Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (từ tháng 10/2017)
Đảng ủy cơ quan
Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Quân ủy Trung ương
Đảng ủy Công an Trung ương
Đảng ủy Ngoài nước
Đảng ủy địa phương
Thành ủy
Tỉnh ủy
Huyện ủy
Xã ủy
Bí thư Thành ủy
Bí thư Tỉnh ủy
Bí thư Huyện ủy
Bí thư Xã ủy
Nhà nước và Chính phủ Việt NamTổng quan
Lịch sử
Tổ chức
Bộ
Tổng cục
Cục
Vụ
Ủy ban nhân dân
Luật Tổ chức Chính phủ
Luật Cán bộ công chức
Luật Công an nhân dân
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
Luật Dân quân Tự vệ
Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Lãnh đạo
Chủ tịch nước
Phó Chủ tịch nước
Văn phòng Chủ tịch nước
Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng
Thứ trưởng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Tổng cục trưởng
Cục trưởng
Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
Bộ Công an
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ Nội vụ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Quốc phòng
Bộ Tài chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tư pháp
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Xây dựng
Bộ Y tế
Ngân hàng Nhà nước
Thanh tra Chính phủ
Ủy ban Dân tộc
Văn phòng Chính phủ
Đơn vị thuộc Chính phủ
Đài Tiếng nói Việt Nam
Đài Truyền hình Việt Nam
Thông tấn xã Việt Nam
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
UBND địa phương
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chủ tịch UBND Huyện
Chủ tịch UBND XãUBND Thành phố
UBND Tỉnh
UBND Huyện
UBND Xã
Ban Chỉ đạo Trung ương
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm
Ban Chỉ đạo 33
Ban Chỉ đạo 504
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở bất động sản
Ban Chỉ đạo cải cách công vụ công chức
Ban Chỉ đạo giảm nghèo
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão
Quốc hội Việt NamTổng quan
Lịch sử
Tổ chức
Luật Tổ chức Quốc hội
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Đại hội Đại biểu Toàn quốc
Hội đồng nhân dân
Lãnh đạo
Chủ tịch Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cơ quan trực thuộc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hội đồng Dân tộc
Ủy ban Pháp luật
Ủy ban Tư pháp
Ủy ban Kinh tế
Ủy ban Tài chính – Ngân sách
Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Ủy ban Xã hội
Ủy ban Đối ngoại
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
Văn phòng Quốc hội
Ban Công tác Đại biểu
Ban Dân nguyện
Kiểm toán Nhà nước
Viện Nghiên cứu lập pháp
HĐND địa phương
HĐND Thành phố
HĐND Tỉnh
HĐND Huyện
HĐND Xã
Chủ tịch HĐND Thành phố
Chủ tịch HĐND Tỉnh
Chủ tịch HĐND Huyện
Chủ tịch HĐND Xã
Tòa án nhân dân Việt NamTổng quan
Tòa án nhân dân tối cao
Lịch sử
Tổ chức
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Hội đồng Thẩm phán
Lãnh đạo
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Cơ quan giúp việc
Văn phòng
Ban Thanh tra
Ban Thư ký
Vụ Tổ chức Cán bộ
Vụ Kế hoạch Tài chính
Vụ Thống kê Tổng hợp
Vụ Hợp tác quốc tế
Báo Công Lý
Viện Khoa học xét xử
Trường Bồi dưỡng cán bộ tòa án
Tạp chí Tòa án nhân dân
Cơ quan thường trực phía Nam
Tòa án thuộcTrung ương
Tòa án nhân dân tối cao
Tòa án Quân sự Trung ương
Tòa Dân sự
Tòa Hình sự
Tòa Kinh tế
Tòa Lao động
Tòa Hành chính
Tòa án địa phương
Tòa án nhân dân cấp cao
Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Viện kiểm sát nhân dân Việt NamTổng quan
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Lịch sử
Tổ chức
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Lãnh đạo
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Cơ quan giúp việc
Văn phòng
Thanh tra
Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin
Cục Điều tra
Vụ Kinh tế chức vụ
Vụ Hình sự trật tự xã hội
Vụ Tham nhũng
Vụ Ma túy
Vụ An ninh
Vụ Hình sự
Vụ Dân sự
Vụ Tạm giữ tạm giam
Vụ Khiếu tố
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Thi hành án dân sự
Vụ Kế hoạch tài chính
Vụ Hành chính kinh tế lao động
Vụ Hợp tác quốc tế
Viện Khoa học kiểm sát
Tạp chí Kiểm sát
Báo Bảo vệ pháp luật
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Các Viện kiểm sát
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Viện kiểm sát Quân sự Trung ương
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Mặt trận Tổ quốc Việt NamTổng quan
Lịch sử
Tổ chức
Luật MTTQVN
Luật Công đoàn
Điều lệ MTTQVN
Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQVN
Ủy ban Trung ương MTTQVN
Lãnh đạo
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các cấp
Chủ tịch Hội các cấp
Cơ quan giúp việc
Ban Thường trực
Văn phòng
Ban Dân tộc
Ban Tuyên giáo
Ban Đối ngoại
Ban Tôn giáo
Ban Tổ chức cán bộ
Ban Phong trào
Ban Dân chủ
Ban Pháp luật
Tạp chí Mặt trận
Hội đồng tư vấn
Văn hoá Xã hội
Đối ngoại và Kiều bào
Khoa học Giáo dục
Dân chủ Pháp luật
Kinh tế
Dân tộc
Tôn giáo
UB MTTQ Việt Namở địa phương
UBMTTQVN cấp Thành phố
UBMTTQVN cấp Tỉnh
UBMTTQVN cấp Huyện
UBMTTQVN cấp Xã
Ban Công tác Mặt trận cấp ThônChủ tịch UBMTTQVN cấp Thành phố
Chủ tịch UBMTTQVN cấp Tỉnh
Chủ tịch UBMTTQVN cấp Huyện
Chủ tịch UBMTTQVN cấp Xã
Tổ chức thành viên
Đảng Cộng sản Việt Nam
TLĐ Lao động
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Giáo hội Phật giáo
UB Đoàn kết Công giáo
Hội Nông dân
Hội Liên hiệp Phụ nữ
Hội Cựu chiến binh
Quân đội nhân dân
Liên hiệp các Hội KH&KT
Liên hiệp các Hội VHNT
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị
Hội Liên hiệp Thanh niên
Liên minh Hợp tác xã
LĐ Thương mại & Công nghiệp
Hội Chữ thập đỏ
Hội Luật gia
Hội Nhà báo
Hội Làm vườn
Hội Người mù
Hội Sinh vật cảnh
Hội Đông Y
Tổng hội Y học
Hội Người cao tuổi
Hội Kế hoạch hoá gia đình
Hội Khuyến học
Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật
Hội Châm cứu
Tổng hội thánh tin lành Việt Nam
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Hội Khoa học Lịch sử
Hội nạn nhân chất độc da cam đioxin
Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý
Hội cựu Giáo chức
Hội xuất bản in phát hành sách
Hội nghề cá
Hiệp hội SXKD của người tàn tật
Hội y tế cộng đồng
Hội cựu Thanh niên xung phong
HH các trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức
Hiệp hội Làng nghề

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3576
Lượt xem: 94777448

Ban hành 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII | Tin chính trị xã hội chiều 25/6 từ Youtube

Ban hành 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII | Tin chính trị xã hội chiều 25/6 | Truyền Hình Nhân Dân
Website: https://nhandantv.vn
Xem Tin Tức hấp dẫn, Tổng Hợp Video Mới nhất về #thoitiet – Tin Thế Giới mới nhất đang diễn ra trong thời gian qua trên kênh truyền hình nhân dân – Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video #tintuc Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
1. Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay : https://bit.ly/2sNoeGo
2. Bản Tin Sáng : https://bit.ly/2tAM882
3. Bản Tin Trưa : https://bit.ly/2N2HHJJ
4. Bản Tin Tối : https://bit.ly/35yEjwX

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9080

3. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7962

4. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8984

5. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5336

6. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9984

7. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6309

8. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ soha.vn

soha.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6676

9. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9084

10. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9176

11. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5020

12. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6365

13. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ vov.vn

vov.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8312

14. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ afamily.vn

afamily.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 rồi nhỉ? Bài viết Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8859

15. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2705

16. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7568

17. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ coccoc.com

coccoc.com
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 rồi nhỉ? Bài viết Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4497

18. Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 từ facebook.com

facebook.com
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9176

Câu hỏi về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952

Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
cách Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
hướng dẫn Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952
Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Công Tác Văn Nghệ Năm 1952 miễn phí

Scores: 4.2 (139 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn