Top 18+ Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức (4 mẫu) Hội nghị CBCNVC năm học 2020 – 2023

Bạn đang tìm kiếm về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức (4 mẫu) Hội nghị CBCNVC năm học 2020 – 2021

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức gồm 4 mẫu, với nội dung bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu, trách nhiệm của chính quyền công đoàn và cán bộ công chức được đề xuất và thực thi.

Bên cạnh đó để buổi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được diễn ra thành công rực rỡ, không thể thiếu kịch bản, lời dẫn, cũng như bài phát biểu.

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT…..
TRƯỜNG MN ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày ….. tháng …. năm …..

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường mầm non ………………….. năm học 2020 – 2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015;

Căn cứ Công văn số 60/LĐLĐ-PGD&ĐT ngày 21/8/2018 của Liên đoàn LĐ, phòng GD&ĐT ………………….. về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành GD năm học 2020 – 2021;

Hôm nay, ngày …….. trường Mầm non ………………….. tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019 – 2020, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, báo cáo tổng kết các mặt công tác và chương trình hoạt động của Ban TTND năm học 2020 – 2021, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp cam kết thực hiện trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm học 2020 – 2021:

1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đã được phòng GD&ĐT ………………….. giao cho nhà trường.

2. Đảm bảo đáp ứng về nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong độ tuổi trên toàn địa bàn xã ………………….., thực hiện tốt công tác xã hội hóa GD trên địa bàn để giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” và “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong năm học 2020 – 2021.

3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực về chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mà Phòng GD&ĐT ………………….. đã giao cho trong năm học 2020 – 2021.

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

* Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CB,CC,VC toàn đơn vị:

– Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú:

Độ tuổi Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ trẻ ăn bán trú

1. Trẻ nhà trẻ

2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi

3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi

87%

88 – 93%

96 – 100%

100%

100%

100%

– Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân dưới 2% và SDD thể thấp còi dưới 2,2%.

Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

– Đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, phấn đấu 03 Đảng viên HTXSNV;

– Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

– Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020”;

– Đạt loại tốt “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

– Đạt “Công đoàn tiên tiến”;

– Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;

– Làm điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về “Chất lượng giáo dục”.

– Đăng ký 02 nội dung đổi mới về việc thực hiện phong trào thi đua “Nhà giáo ………………….. duyên dáng, mẫu mực và sáng tạo ” và “Xây dựng không gian sáng tạo tại các lớp 5 tuổi” để thực hiện trong năm học

– Trong năm học có 02 gương điển hình tiên tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

– Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 58/58 đ/c (100%);

– Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 8/58 đ/c (13,8%);

– SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/56 bản (17,8 %);

Loại B cấp trường: 35 bản (64,4 %);

Loại C cấp trường: 10 bản (17,8%);

– SKKN được XL A – B cấp cơ sở: 10 bản.

– Duy trì tốt công tác phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn

(Có văn bản kèm theo).

IV. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Công đoàn và CB,CN, VC:

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng nhà trường có uy tín và chất lượng.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện cho CB,CC,VC trong đơn vị được tham gia học tập bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện làm việc trong đơn vị, tạo điều kiện cho CB,CC,VC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,CC, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CB,CC, VC, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CB,CC, VC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CB,CC “ Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định và tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị.

3.4. Thực hiện tốt các quy định do Thủ trưởng đơn vị đề ra.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2016 – 2017, toàn thể CB,CC, VC và đoàn viên Công đoàn trường mầm non ………………….. tích cực thực hiện và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí cao, khắc phục mọi khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.

V. Hiệu lực thi hành:

Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB,CC,VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2019 thông qua trước Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới./.

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 20___ – 20___

Căn cứ Hướng dẫn ……… của Liên đoàn Lao động Thành phố ……. về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ – Công chức;

Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20….. – 20…… đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ thuộc ………….. thông qua ngày __ tháng __ năm ____;

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 20__-20__, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học 20 -20 đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ 1:

(ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)

2. Nhiệm vụ 2:

(ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN–CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ–CÔNG CHỨC:

1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.

Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức ; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.

Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 của Luật Công Đoàn và điều 12 Nghị định 133 / HĐBT ngày 20 / 04/ 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công Đoàn.

Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:

Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.

Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.

Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

3) Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:

Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .

Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.

Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:

1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.

2) Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3) Thay mặt cho Hội nghị

¨ Về đại diện Chính quyền:

¨ Về đại diện Công đoàn :

¨ Về đại diện CBCC:

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày……. cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.

CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ghi rõ họ tên, ký tên)

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 3

Công đoàn viên chức ……
Công đoàn …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
———***———
.………….., ngày ………. tháng …… năm …….

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN NĂM………

Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan.

– Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Viên chức TP về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm ……..

– Ngày ………. cơ quan ……………………… tiến hành mở Hội nghị cán bộ công chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và tổng kết công tác Công đoàn năm 2008, toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

Quyết nghị

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm :

1.Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình kế hoạch thông tin thống kê mà ………….. giao năm …………

2. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo phát triển KT – XH của địa phương và yêu cầu thông tin của ………………………………………………………………..

3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực………………………………………………………..

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

1. Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC và Công đoàn cơ quan:

– Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch điểm thi đua đạt loại giỏi (………………% trở lên); Thứ bậc thi ………………

– Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” và “Công đoàn cơ quan văn minh công sở”.

2. Các phòng, bộ phận và cán bộ công chức:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ghi các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị …………………………………………………………….

IV. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCN, VC

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng, bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các phòng, bộ phận, từng cán bộ công chức nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn CQ tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCC, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBCC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CBCC ” Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.4. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

3.5. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng cơ quan ban hành.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm ……, toàn thể CBCC và đoàn viên Công đoàn cơ quan Cục Thống kê tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong nghị quyết đã đề ra.

V. Hiệu lực thi hành:

Thủ trưởng cơ quan, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ……………… thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

Thay mặt hội nghị cán bộ công chức.

Thủ trưởng cơ quan Chủ tịch Công đoàn cơ quan

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT ………….. TRƯỜNG MN …………..

Số: …/NQ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày 18 tháng 10 năm 20…..

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ, viên chức trường mầm non …………..
Năm học: 20….. – 20…..

Căn cứ Hướng dẫn số: 405/HD-PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 20….. về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 20….. – 20……

Ngày 18/10/20….. Trường Mầm non ………….. tiến hành tổ chức Hội nghị CBVC năm học 20….. – 20…… Tới dự hội nghị CBVC của nhà trường có đầy đủ các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hội nghị được đón tiếp các đồng chí đại biểu tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trước sự chứng kiến của toàn thể các vị đại biểu về dự Hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 20….. – 20….. và phương hướng nhiệm vụ năm học 20….. – 20….. của nhà trường; được nghe Báo kết quả giám sát công tác TTND nhiệm kỳ 2015 – 20….. và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 20….. – 2019, đồng thời được nghe các báo cáo tham luận của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Hội nghị CBVC năm học 20….. – 20….., Trường Mầm non ………….. nhất trí quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm học 20…..- 20……

2. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 20….. – 20….. nhà trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của: (đại diện Đảng, Chính quyền xã …………..). Năm học 20….. – 20….. nhà trường có trách nhiệm xây dựng thành kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng cá nhân, các tổ chức trong nhà trường để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch hoạt động đến từng cá nhân, các tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường.

3. Hội nghị nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong năm học 20….. – 20….. cụ thể như sau:

I. Các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/20….. của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương trách nhiệm trong nhà trường, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể viên chức trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

2. Tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 20….. – 2020; Kế hoạch số 70 /KH-UBND ngày 05/4/20….. của UBND huyện về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20….. – 2020 định hướng đến năm 2025”.

3. Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp quá tải. Tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư cơ sở vật chất công nhận lại chuẩn năm 2019.

4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các nhà trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng cường quyền chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ quản lý.

5. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các trường mầm non, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.

6. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, công tác kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục.

7. Đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

8. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng môi trường thân thiện xanh, sạch, đẹp, giữ vững trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

II. Chỉ tiêu thi đua

1. Đối với trẻ:

1.1. Chỉ tiêu huy động trẻ đến trường:

– Tổng số trẻ huy động ra lớp: 179/251 trẻ tỷ lệ 71,3% Trong đó:

+ Huy động trẻ từ 0- 2 tuổi: 44/105 trẻ tỷ lệ 42%

+ Huy động trẻ từ 3- 5 tuổi: 135/135 trẻ tỷ lệ 100%

+ Huy động trẻ 5 tuổi: 50/50 trẻ tỷ lệ 100 %

1.2. Chỉ tiêu thi đua:

– Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: + Thể nhẹ cân còn dưới 6% cuối năm học

+ Thể thấp còi còn dưới 6% cuối năm học

– Tỷ lệ trẻ phát triển đạt yêu cầu đạt: 95% trở lên

– Tỷ lệ chuyên cần đối với trẻ 5 tuổi: 92% trở lên

– Tỷ lệ trẻ chuyên cần đối 3-4 độ tuổi: 90% trở lên

– Tỷ lệ trẻ chuyên cần đối nhà trẻ: 85% trở lên

2. Đối với tập thể, cán bộ giáo viên, nhân viên

2.1. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

– Kiểm tra toàn diện 1/3 CBGV/năm.

– Kiểm tra chuyên đề, đánh giá chất lượng trẻ 2-3 lần/năm.

– Kiểm tra sắp xếp môi trường giáo dục 2-3 lần/đợt thi đua.

– Dự giờ, đánh giá xếp loại 2-3 hoạt động/đợt thi đua có ứng dụng công nghề thông tin (Đảm bảo có ít nhất 01 tiết trở lên có sử dụng hình ảnh powerpoint).

– Hồ sơ được đánh giá, xếp loại 3 lần/năm/GV.

– Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo mỗi tổ từ 1-2 đồ dung đồ chơi đảm bảo an toàn và có chất lượng.

2.2. Công tác đảm bảo ngày giờ công lao động

– Nghỉ có chủ định: Phải viết giấy xin phép trình Hiệu trưởng trước ngày nghỉ ít nhất 01 ngày.

– Nghỉ quá 40 ngày trong năm học sẽ không đủ điều kiện xét danh hiệu thi đua (Đối với bản thân CBGV,NV, chồng, con, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo)

– Nghỉ việc riêng quá 15 ngày làm việc/năm học sẽ không đủ điều kiện xét danh hiệu CSTĐ.

– Nghỉ đột xuất: Phải điện thoại báo cáo hiệu trưởng trước giờ làm việc ít nhất 15 phút.

2.3. Danh hiệu cá nhân

+ Giáo viên nuôi dạy giỏi cấp trường: 18 đ/c,

+ Giáo viên nuôi dạy giỏi cấp huyện: 05 đ/c

+ Lao động tiên tiến: 10 đ/c

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08 đ/c

+ Sáng kiến kinh nghiệm các cấp: 08 sáng kiến.

2.4. Danh hiệu tập thể:

+ Lớp tiên tiến: 7/7 lớp.

+ Tổ tiên tiến: 3/3 tổ.

+ Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc.

+ Công đoàn cơ sở Vững mạnh.

+ Trường đạt cơ quan văn hoá.

+ Nhà trường đạt Tập thể lao động tiên.

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh.

– Nhà trường đạt tiêu chuẩn trường Xanh – Sạch – Đẹp và phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

III. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, BCH Công đoàn, Tổ CM, các bộ phận và CBVC trong nhà trường.

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ công chức nhằm xây dựng tập thể Lao động tiên tiến.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống CB, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CB, VC trong đơn vị, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CB, VC hoàn thành nhiệm vụ.

1.5. Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị hoạt động theo Luật thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban TTND và bảo đảm cho Công đoàn quyền kiểm tra, giám sát theo Luật Công đoàn.

1.6. Cùng BCH Công đoàn cơ sở, định kỳ mỗi học kỳ 01 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ và Nghị quyết Hội nghị CB, VC của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc cần tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

2.2. Cùng với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CB, VC trở thành người lao động giỏi, lao động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện nền GD&ĐT Việt Nam theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

2.3. Tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị, thực hiện chức năng giám sát và phản biện của tổ chưc Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

2.4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,VC; phát hiện và kiến nghị với thủ trưởng đơn vị các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

2.5. Chỉ đạo Ban TTND của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2.6. Định kỳ mỗi học kỳ 01 lần, BCH Công đoàn cơ sở cùng với Hiệu trưởng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động của đơn vị biêt để tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

3. Trách nhiệm của các Tổ CM, các bộ phận của nhà trường:

3.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của tổ, bộ phận để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CB, VC. Triển khai Kế hoạch đến các thành viên trong tổ, bộ phận.

3.2. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của tổ, bộ phận chuyên môn theo Điều lệ trường học.

3.3. Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc CBGVNV của tổ, bộ phận thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC.

3.4. Kiến nghị, đề xuất với BGH và BCH Công đoàn cơ sở các biện pháp thực hiện Kế hoạch, phong trào thi đua. Cùng BGH và BCH Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vận động trong năm học tại đơn vị.

3.5. Xây dựng mối đoàn kết trong tổ, bộ phận cũng như trong đơn vị.

4. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức:

4.1. Đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao trên cương vị công tác của mình với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

4.2. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

4.2. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên

môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.3. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của tổ, bộ phận, đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, đúng nơi, đúng lúc.

V. Hiệu lực thi hành:

1. Chuyên môn và Công đoàn cùng nhau ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã nêu trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và cấp trên quản lý trực tiếp.

2. Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết này.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 20….. – 20….., toàn thể CBVC và đoàn viên Công đoàn trường mầm non ………….. tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.

3. Thay mặt cho Hội nghị, đại diện Ban giám hiệu nhà trường, hiệu trưởng Đàm Thị Xuân; đại diện BCH Công đoàn trường, chủ tịch………….., đại diện CB, VC nhà trường, đồng chí Ma Thị Duyên, cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4. Nghị quyết được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/10/20….. cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị CB, VC mới.

TM. HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 20….. – 20…..

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ĐẠI DIỆN CB,VC

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111
Lượt xem: 11111111

2. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ VNExpress

VNExpress
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

3. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

4. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

5. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

6. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

7. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

8. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ soha.vn

soha.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

9. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

10. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

11. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

12. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

13. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ vov.vn

vov.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

14. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ afamily.vn

afamily.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

15. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

16. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

17. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ coccoc.com

coccoc.com
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 rồi nhỉ? Nội dung Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

18. Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 từ facebook.com

facebook.com
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

Câu hỏi về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
cách Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
hướng dẫn Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018
Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2018 miễn phí

Scores: 4.1 (92 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn