Top 18+ Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 38oC. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước

Bạn đang tìm hiểu về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 38oC. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước

15 lít nước = 15 kg
Nhiệt độ cân bằng của nước pha là t = 38${}^oC$
Nhiệt lượng mà nước sôi tỏa ra là: $Q_1=m_1cleft({{t_1-t}}right)$
Nhiệt lượng mà 15 lít nước lạnh nhận được là: $Q_2=m_2cleft({{t-t_2}}right)$
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:
$Q_1=Q_2⇔m_1c.left({{t_1-t}}right)=m_2c.left({{t-t_2}}right)$
$m_1.left({{t_1-t}}right)=m_2left({{t-t_2}}right)$
⇔ $m_1$.(100 – 38) = 15.(38 – 24)
⇔ $m_1$
= 3,38 kg
⇒ Đáp án B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ VNExpress

VNExpress
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 rồi nhỉ? Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 rồi nhỉ? Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ soha.vn

soha.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 rồi nhỉ? Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 rồi nhỉ? Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ vov.vn

vov.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ afamily.vn

afamily.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 rồi nhỉ? Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ coccoc.com

coccoc.com
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 rồi nhỉ? Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 từ facebook.com

facebook.com
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38

Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
cách Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
hướng dẫn Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38
Người Ta Muốn Pha Nước Tắm Với Nhiệt Độ 38 miễn phí

Scores: 4.3 (195 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn