Top 18+ Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Bạn đang tìm hiểu về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Nguyên nhân khách quan dẫn đến Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là: Sự chống phá của các thế lực thù địch ở ngoài nước.

Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu:

A. Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn.

B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.

C. Sự tha hoá, biến chất của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

D. Do hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng.

Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào ?

A. Từ năm 1945 đến 1991.

B Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991.

C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991.

D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70.

Điều gì chứng tỏ rõ rệt nhất tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

A. Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950).

B. Năm 1972, sản xuất trong 4 ngày đã đạt bằng sản lượng cả năm của đế quốc Nga cũ

C. Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới

D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới

Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào ?

Năm 1945.

B. Năm 1947.

C. Năm 1949.

D. Năm 1950.

Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tác động như thế nào đến tham vọng của Mĩ?

A. Tạo ra sự đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa

B. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu, khống chế thế giới của Mĩ

C. Tạo ra sự cân bằng về sức mạnh quân sự

D. Đưa quan hệ quốc tế trở lại trạng thái cân bằng

Trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

A. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn.

B.Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp cùa Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh.

C. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%.

D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoáng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn gì trong lĩnh vực giáo dục?

A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.

B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.

C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.

D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.

Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 – những năm 70) là:

A. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới như : công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ.

B. Nước tiên phong thực hiện cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

C. Trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.

D. Là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:

A. Sự sụp đổ của chế độ XHCN.

B. Sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học.

C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.

D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.

Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

A. Đứng thứ nhất trên thế giới

B. Đứng thứ hai trên thế giới

C. Đứng thứ ba trên thế giới

D. Đứng thứ tư trên thế giới

Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào?

A. góp phần làm thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ.

B. khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin.

C. khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

D. làm cho phong trào cách mạng trên thế giới phát triển.

Bối cảnh lịch sử của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm khác biệt nào so với các nước Tây Âu?

A. Tác động của cách mạng khoa học – kĩ thuật.

B. Phải vay nợ nước ngoài để khôi phục kinh tế.

C. Bị Mĩ bao vây kinh tế và cô lập chính trị.

D. Chịu sự chi phối của trật tự hai cực Ianta.

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là:

A. kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. tập trung cải cách chính trị.

C. thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.

D. duy trì nền kinh tế bao cấp.

Trong những thập niên 50, 60 nền công nghiệp Liên Xô như thế nào ?

A. Bị giảm sút nghiêm trọng.

B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

C. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Âu.

D. Phát triển với tốc độ bình thường.

Nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu ?

A. Chủ nghĩa xã hội khoa học hoàn toàn không thể thực hiện trong hiện thực.

B. Đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn quá nhiều thiếu sót, hạn chế.

C. Đó là một tất yếu khách quan.

D. Học thuyết của Mác đã trở nên lỗi thời.

Theo anh (chị) nên nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

A. Chứng tỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới tất yếu sẽ sụp đổ

B. Là sự sụp đổ của một mô hình xã hội còn nhiều thiếu sót, hạn chế

C. Sự sụp đổ này cho thấy tính không khả thi của chế độ xã hội chủ nghĩa

D. Sự sụp đổ này kéo theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới

Từ sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991, em có nhận thức gì về công cuộc cải tổ đất nước ở Liên Xô?

A. Cải tổ đất nước là sai lầm lớn của những người Cộng sản Xô Viết. Chính công cuộc cải tổ đã đưa đất nước Xô-viết lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

B. Cải tổ đất nước ở Liên-Xô tại thời điểm đó là hoàn toàn không phù hợp, không cần thiết.

C. Cải tổ là một tất yếu, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Liên Xô liên tục mắc phải những sai lầm nên đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn Liên bang.

D. Mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có quá nhiều thiếu sót, sai lầm nên dù công cuộc cải tổ được xúc tiến tích cực vẫn không thể cứu vãn được tình hình.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ VNExpress

VNExpress
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô rồi nhỉ? Nội dung Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô rồi nhỉ? Nội dung Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ soha.vn

soha.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô rồi nhỉ? Nội dung Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô rồi nhỉ? Nội dung Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ vov.vn

vov.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ afamily.vn

afamily.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô rồi nhỉ? Nội dung Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ coccoc.com

coccoc.com
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô rồi nhỉ? Nội dung Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô từ facebook.com

facebook.com
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô

Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
cách Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
hướng dẫn Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Khủng Hoảng Của Liên Xô miễn phí

Scores: 4.2 (181 votes)

Có thể bạn quan tâm  Số Phận Thảm Thương Của Người Dân Thuộc Địa Qua Văn Bản Thuế Máu

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn