Nhân giống thuần chủng là gì? Phương Pháp Nhân Giống Thuần Chủng Là Phương Pháp Chọn

Nhân giống thuần chủng là phương pháp nhân giống trong đó chỉ sử dụng các con cái của cùng một cặp đực cái có đặc tính giống nhau để bảo toàn và phát triển tính trạng hoặc đặc tính đó. Phương pháp này đã được sử dụng trong nhiều giống thực vật và động vật, bao gồm cả vật nuôi như chó, mèo, heo, gà, bò, cừu và ngựa. Khi sử dụng phương pháp nhân giống thuần chủng, những đặc tính tích cực của một giống sẽ được duy trì và phát triển trong các thế hệ tiếp theo, giúp tạo ra những loại vật nuôi và thực vật có chất lượng tốt hơn, mang lại lợi ích kinh tế và khoa học cho con người. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế như sự suy giảm đa dạng gen và khả năng chống lại bệnh tật của giống vật nuôi.

Phương Pháp Nhân Giống Thuần Chủng Là Phương Pháp Chọn

Lọc Di truyền

Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn lọc di truyền nhằm tạo ra các loài thực vật hay động vật có đặc điểm mong muốn. Việc này được thực hiện bằng cách lai tạo hai giống thuần chủng khác nhau có tính trạng khác nhau. Kết quả của quá trình lai tạo sẽ là một loài mới có các đặc điểm của cả hai giống thuần chủng cũng như được tăng đáng kể sức sống và khả năng sinh sản. Phương pháp này được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất thực phẩm, nông nghiệp, y học và công nghệ sinh học. Ví dụ như lai tạo cây trồng có năng suất cao, độ bền cao hoặc lai tạo động vật có khả năng chống lại các bệnh tật hay khả năng sinh sản cao.

Công Nghệ 7 – Bài 34 – Nhân giống vật nuôi

Nhân giống thuần chủng

Nhân giống thuần chủng là cho giao phối giữa các cá thể đực và cái của cùng một giống để thu được đời con mang 100% gene của giống đó.

Mục đích

 • Tạo nên tính đồng nhất về các đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của các cá thể trong cùng một giống.
 • Sử dụng để hoàn thiện các giống bằng cách giữ gìn, củng cố và nâng cao ở đời sau có những giá trị vốn có của nó.

Nhược điểm

 • Đối với giống thuần nguyên thủy, giống địa phương có năng suất thấp khi dùng nhân giống thuần chủng để nâng cao phẩm chất giống sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.

Điều kiện

 • Giống thuần chủng phải có số lượng lớn và phân bố tương đối rộng.
 • Phải nghiên cứu các đặc điểm hình thái và sản xuất, xác định độ liên quan về huyết thống.
 • Phải tiến hành nuôi dưỡng chọn lọc gia súc non và gia súc hậu bị theo định hướng của giống thuần.

Các hình thức

 • Nhân giống thuần chủng đồng huyết.
 • Nhân giống thuần chủng không đồng huyết
 • Nhân giống theo dòng.

Xem thêm

Tham khảo

 • Giáo trình chăn nuôi.Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2000.TS Trần Văn Tường.

Liên kết

Hình tượng sơ khai Bài viết về chủ đề sinh học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhân_giống_thuần_chủng&oldid=68543977”

Scores: 4 (75 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn