Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên Báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên

Bạn đang tìm kiếm về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng hữu ích với bạn.

1. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên Báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên là mẫu báo cáo thảo luận của đảng uỷ thống nhất xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ…………………………

Số………….. – BC/ĐU ……..ngày…….tháng…….năm…………

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng………..năm……….., đảng uỷ……………………………………………………………

đã họp để thẩm định việc kết nạp……………………………………………………………..vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên……………..đ/c, có mặt:…………..đ/c, vắng mặt:………………………..đ/c.

Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị:……………………………………………..Chức vụ………………………………………….

Thư ký hội nghị:……………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về…………………………….

………………………………………………………………………………………như sau:

Về lý lịch:…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Những ưu, khuyết điểm chính:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận……………………………………………..báo cáo với đảng uỷ cơ sở………………………………..xét kết nạp…………………………………..vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành …………. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành…………….đ/c với lý do

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
Đảng uỷ………….
lưu:…………..

T/M ĐẢNG UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)
– Lưu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ VNExpress

VNExpress
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ soha.vn

soha.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ vov.vn

vov.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ afamily.vn

afamily.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ coccoc.com

coccoc.com
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng từ facebook.com

facebook.com
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng

Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
cách Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
hướng dẫn Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng
Nhận Xét Quần Chúng Đề Nghị Kết Nạp Đảng miễn phí

Scores: 4.9 (131 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn