Top 18+ Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Bạn đang tìm kiếm về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Câu 1. Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37⁰C. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết quả đo nào sau đây đúng?

A. 37⁰F

B. 66,6⁰F

C. 310⁰F

D. 98,6⁰F

Câu 2. Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1⁰C) và 0⁰C ứng với 273K.

A. 20⁰F

B. 100⁰F

C. 68⁰F

D. 261⁰F

Câu 3. Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

A. 32⁰F

B. 100⁰F

C. 212⁰F

D. 0⁰F

Câu 4. Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80⁰C và 357⁰C

A. Cả nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu.

B. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu.

C. Nhiệt kế rượu.

D. Nhiệt kế thủy ngân

Câu 5. Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4⁰C

B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4⁰C

C. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0⁰C

D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100⁰C

Câu 6. Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng

A. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên.

B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên

C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.

D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.

Câu 7. Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:

A. ống nhiệt kế dài ra

B. ống nhiệt kế ngắn lại

C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn

D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.

Câu 8. Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao

B. nhiệt độ nóng chảy thấp

C. nhiệt độ đông đặc cao.

D. tất cả các câu trên đều sai.

Câu 9. Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế thủy ngân

B. Nhiệt kế rượu

C. Nhiệt kế y tế

D. Cả ba nhiệt kế trên

Câu 10. 32⁰C có giá trị bằng bao nhiêu độ ⁰F

b. 32⁰C = 0⁰C + 32⁰C = 32⁰F + 32.1,8 = 89,6⁰F.
Đáp án B

A. 1⁰F

B. 89,6⁰F

C. 25,6⁰F

D. -14,22⁰F

Câu 11. 39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:

A. 312,5K

B. -233,5K

C. 233,5K

D. 156,25K

Câu 12. Ở Mỹ, nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 50⁰F. Vậy 50⁰F = …⁰C

A. 59,78⁰F

B. 45,55⁰C

C. -4,22⁰F

D. 10⁰C

Câu 13. Chọn phương án sai. Nước sôi ở nhiệt độ nào?

A. 100⁰C

B. 32⁰F

C. 373K

D. 212⁰F

Câu 14. Để đo nhiệt độ, người ta dùng:

A. Ẩm kế

B. Nhiệt kế

C. Áp kế

D. Lực kế

Câu 15. Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng:

A. Dãn nở vì nhiệt của các chất

B. Nóng chảy của các chất

C. Khúc xạ của các chất

D. Phản xạ của các chất

Câu 16. Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

A. Rượu hay thủy ngân co dãn vì nhiệt đều.

B. Nước co dãn vì nhiệt không đều.

C. Nước không đo được nhiệt độ âm.

D. Tất cả các phương án trên

Câu 17. Nhiệt độ của người bình thường là:

A. 42⁰C

B. 27⁰C

C. 37⁰C

D. 39,5⁰C

Câu 18. Nhiệt kế y tế có tác dụng để làm gì?

A. Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm

B. Đo nhiệt độ cơ thể người

C. Đo nhiệt độ không khí

D. Đo các nhiệt độ âm

Câu 19. Chọn phương án đúng nhất. Không dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ môi trường vì:

A. Thuỷ ngân chỉ co giãn trong khoảng 34⁰C đến 42⁰C

B. Thuỷ ngân chứa trong nhiệt kế y tế co giãn ít

C. Nhiệt kế y tế là nhiệt kế chuyên dụng đo nhiệt cơ thể

D. Thang đo nhiệt độ của nhiệt kế y tế ngắn

Câu 20. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):
a. đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế
b. lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt kế
c. dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế
d. kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất:

A. a, b, c, d

B. d, c, a, b

C. d, c, b, a

D. b, a, c, d

Câu 21. Chọn phát biểu sai. Trong thang nhiệt độ Celsius:

A. Kí hiệu độ là ⁰C

B. Nhiệt độ của nước đá đang tan 0⁰C

C. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100⁰C

D. Những nhiệt độ thấp hơn 0⁰C gọi là độ âm

Câu 22. Chọn phát biểu đúng.Trong thang nhiệt độ Fahrenheit:

A. Kí hiệu độ là ⁰Fh

B. Nhiệt độ của nước đá đang tan 0⁰F

C. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100⁰F

D. Thang nhiệt độ Fahrenheit được sử dụng nhiều ở Mỹ

Câu 23. Chọn phát biểu sai.

A. Thang Kenvin quy định 0⁰C ứng với 273K

B. Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0⁰C

C. Mỗi độ trong thang Celsius bằng hai độ trong thang Kenvin

D. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là: 212⁰F

Câu 24. Biểu thức nào sau đây là đúng khi biến đổi nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kenvin:

A.K = t⁰C – 273

B.K = t⁰C + 273

C.K=$dfract⁰C+2732$

D.K=2.t⁰C+273

Câu 25. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

A. Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

B. Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất

C. Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 30⁰F

D. Trong nhiệt giai Kenvin, nhiệt độ của nước đá đang tan là 273K

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 22

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 14 B
Câu 2 C Câu 15 A
Câu 3 C Câu 16 D
Câu 4 D Câu 17 C
Câu 5 B Câu 18 B
Câu 6 B Câu 19 D
Câu 7 C Câu 20 B
Câu 8 B Câu 21 B
Câu 9 A Câu 22 D
Câu 10 B Câu 23 C
Câu 11 A Câu 24 B
Câu 12 D Câu 25 C
Câu 13 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ VNExpress

VNExpress
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là rồi nhỉ? Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là rồi nhỉ? Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ soha.vn

soha.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là rồi nhỉ? Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là rồi nhỉ? Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ vov.vn

vov.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ afamily.vn

afamily.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là rồi nhỉ? Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ coccoc.com

coccoc.com
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là rồi nhỉ? Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là từ facebook.com

facebook.com
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là

Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
cách Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
hướng dẫn Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là
Nhiệt Độ Nước Đá Đang Tan Và Nhiệt Độ Hơi Nước Đang Sôi Lần Lượt Là miễn phí

Scores: 4.7 (144 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn