Top 18+ Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè Đáp án câu hỏi thảo luận 1 trang 68 sgk địa lí 9

Bạn đang tìm kiếm về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè Đáp án câu hỏi thảo luận 1 trang 68 sgk địa lí 9

Đề bài:

Căn cứ vào hình 18.1, xác định địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm chè, hồi.

Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước?

gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 68 sgk địa lí 9

– Địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm chè, hồi :

  • Cây chè: Các tỉnh Sơn La (Mộc Châu), Hà Giang, Thái Nguyên.
  • Cây hồi: Lạng Sơn.

– Cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước nhờ những điều kiện thuận lợi sau:

  • Khí hậu cận nhiệt đới của vùng thích hợp với điều kiện sinh thái của cây chè.
  • Địa hình đồi trung du rộng lớn, đất feralit màu mỡ thuận lợi cho hình thành các vùng chuyên canh cây chè rộng lớn.
  • Nguồn nước tưới dồi dào.
  • Người dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây chè.

» Tham khảo thêm đáp án và lời giải những câu hỏi liên quan đến vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ – bài 17 sgk địa lí 9 tại doctailieu.com

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999
Lượt xem: 79997999

2. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ VNExpress

VNExpress
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè rồi nhỉ? Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

3. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

4. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

5. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè rồi nhỉ? Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

6. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

7. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

8. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ soha.vn

soha.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè rồi nhỉ? Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

9. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

10. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

11. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè rồi nhỉ? Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

12. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

13. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ vov.vn

vov.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

14. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ afamily.vn

afamily.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè rồi nhỉ? Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

15. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

16. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

17. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ coccoc.com

coccoc.com
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè rồi nhỉ? Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

18. Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè từ facebook.com

facebook.com
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

Câu hỏi về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè

Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
cách Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
hướng dẫn Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè
Nhờ Những Điều Kiện Thuận Lợi Nào Mà Cây Chè miễn phí

Scores: 4.9 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn