Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM, Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào?

Bạn đang tìm hiểu về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào hữu ích với bạn.

1. Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM, Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào?

Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối (pha cố định CO2CO2). Quang hợp ở các nhóm thực vật C3C3C4C4 và CAMCAM chỉ khác nhau ở pha tối.

I. THỰC VẬT C3

– Thực vật C3C3 phân bố mọi nơi trên trái đất, gồm các loài rêu cho đến các loài cây gỗ trong rừng.

1. Pha sáng

– Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

– Pha sáng diễn ra ở tilacôit khi có chiếu sáng.

– Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước, O2O2 được giải phóng là O2O2 của nước.

2H2O−→−DLAS4H++4e+O22H2O→DLAS4H++4e−+O2

– ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

2. Pha tối

– Pha tối ở thực vật C3C3 diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

– Pha tối ở thực vật C3C3 chỉ có một chu trình Canvin, được chia thành 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn cố định CO2CO2.

+ Giai đoạn khử APG (axit phôtphoglixêric)  AllPG (aldehit phosphoglixeric)  tổng hợp nên C6H12O6C6H12O6  tinh bột, axit amin…

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là Rib – 1,5 điP (ribulôzơ – 1,5 điphôtphat).

II. THỰC VẬT C4

– Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, ngô, cao lương…

– Thực vật C4C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ, ánh sáng cao  tiến hành quang hợp theo con đường C4C4.

– Thực vật C4C4 ưu việt hơn thực vật C3C3: Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn  thực vật C4C4 có năng suất cao hơn thực vật C3C3.

– Pha tối của thực vật C4C4 gồm 2 chu trình: chu trình cố định CO2CO2 tạm thời (chu trình C4C4) diễn ra ở lục lạp của tế bào nhu mô lá và chu trình tái cố định CO2CO2 (chu trình Canvin) diễn ra trong lục lạp của tế bào bao bó mạch. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

III. THỰC VẬT CAM

– Gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, thanh long…

– Để tránh mất nước, khí khổng các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm  cố định CO2CO2 theo con đường CAMCAM.

– Pha tối ở thực vật CAMCAM gần giống với pha tối ở thực vật C4C4, điểm khác biệt là về thời gian:

+ Ở thực vật C4C4, cả 2 chu trình của pha tối đều diễn ra vào ban ngày.

+ Ở thực vật CAMCAM thì chu trình đầu cố định CO2CO2 tạm thời được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và chu trình Canvin tái cố định CO2CO2 thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ VNExpress

VNExpress
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào rồi nhỉ? Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào rồi nhỉ? Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ soha.vn

soha.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào rồi nhỉ? Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào rồi nhỉ? Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ vov.vn

vov.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ afamily.vn

afamily.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào rồi nhỉ? Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ coccoc.com

coccoc.com
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào rồi nhỉ? Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào từ facebook.com

facebook.com
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào

Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
cách Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
hướng dẫn Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào
Nhóm Thực Vật C4 Quang Hợp Trong Điều Kiện Nào miễn phí

Scores: 4.3 (135 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Phát Biểu Nào Không Đúng Khi Nói Về Lực Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn