Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2023 – 2023 Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 7

Bạn đang tìm hiểu về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 hữu ích với bạn.

1. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 – 2022 Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 7

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 7 năm 2021 – 2022 tóm tắt toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình Toán 7 giữa kì 2. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi giữa học kì 2 sắp tới.

Đề cương ôn thi giữa kì 2 Toán 7 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Từ đó các bạn dễ dàng tổng hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung đề cương giữa kì 2 Toán 7, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 7

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. ĐẠI SỐ

* THỐNG KÊ

1. Xác định dấu hiệu. Lập bảng tần số

2. Tính số trung bình cộng

overline X  = frac{{x_1n_1 + x_2n_2 + x_3.n_3 + ... + x_k.n_k}}N

Trong đó:

x_1,x_2,x_3,....x_k là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X

n_1,n_2,n_3,....,n_k là tần số tương ứng

N là số các giá trị (tổng các tần số)

overline X là số trung bình của dấu hiệu X

3. Tìm Mốt của dấu hiệu (M0): là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

4. Dựng biểu đồ đoạn thẳng

* BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Thu gọn biểu thức

a) Nhân hai đơn thức:

Nhân các hệ số với nhau, nhân các phần biến với nhau (áp dụng: xm.xn = xm+n).

Chú ý: Tính lũy thừa trước: áp dụng công thức (xm)n = xm.n

b) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng: cộng, trừ các hệ số và giữ nguyên phần biến

2. Tính giá trị của biểu thức đại số: Thực hiện theo ba bước

  • Thu gọn biểu thức (nếu có thể).
  • Thay giá trị của biến vào biểu thức.
  • Thực hiện phép tính theo thứ tự: lũy thừa ànhân, chia à cộng, trừ. biểu thức trước khi tìm bậc

3. Tìm bậc: Thu gọn

4. Bậc của đơn thức: Tổng số mũ của các biến.

HÌNH HỌC

1. Các trường hợp bằng nhau của tam giác và tam giác vuông.

2. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

3. Định lý Py-ta-go.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

* ĐẠI SỐ

Bài 1: Điều tra điểm kiểm tra học kì 1 môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau

6             8              5            4             6             10              8           9             8                9

5             8              4             8             7             7                7         10           9               3

7            10             6             9            5              9                8         7             6               9

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân ). Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: Trong dịp Tết trồng cây, người ta thống kê số cây trồng của 20 bạn học sinh trong nhóm “Tự nguyện” như sau:

10              5             7           10            6             10         6            9                7           9

9               10            5           8              7             7           7            10              9           4

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân). Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3: Số việc tốt mỗi ngày của một học sinh đã làm được ghi lại trong bảng dưới dây:

Giá trị (x)

4

5

10

15

20

25

30

Tần số (n)

7

12

3

8

7

2

1

N = 40

Dấu hiệu là gì? Tìm mốt của dấu hiệu.

Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 4: Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bâc của đơn thức nhân được:

a) frac518 x^2 y y và 18 x^3 y^2

b) frac29 mathrmx y^2 và left(-36 mathrmx^2 y^3right)

Bài 5: Tính giá tri biểu thức:

P=7 x^2-3 x y^3+4 tại x=-2 ; y=frac13.

Q=x^2+3 x y-4 z+1 tại x=4 ; y=-frac12 ; z=3.

R=x^2-2 x y+y^2-9 tại x=-3 ; y=0,5.

S=x^2-2 x+5 tại x=-3 ; x=frac-12

Bài 6: Thu gon biểu thức:

A=19 x^2 y-6 x^2 y+frac54 x^2 .16 y

B=11 x y^2+frac23 x .9 y^2+x y^2

III. BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết BC = 41cm; AC = 40cm. Tính

a) Độ dài cạnh AB

b) Chu vi tam giác ABC

Bài 2: Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AC = 20cm; AH = 12cm; HB = 5cm

a) Tính độ dài cạnh AB

b) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC có BC = 10cm , AB = 6cm và AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao ?

Bài 4: Cho rABC vuông tại A biết AB = 5 cm và AC = 12cm. Tính độ dài cạnh BC.

Bài 5: Cho rABC , kẻ AH BC. Biết AB = 5cm ; BH = 3cm ; BC = 10cm

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, có và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC) . Chứng minh:

a) ABD = EBD.

b)ABE là tam giác đều.

c) AEC cân.

d) Tính độ dài cạnh A

Bài 7:

Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (HBC), biết AH = 6cm, BH = 4,5cm, HC = 8cm.

a) Tính AB và AC

b) Chứng tỏ tam giác ABC là tam giác vuông.

Bài 8: Cho tam giác ABC có góc A= 900, AB = 8cm, AC = 6cm .

a) TínhBC.

b) Trên cạnhAC lấy điểm E sao cho AE = 2cm, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC.

Bài 9: Cho ∆ABC cân (AB = AC). Từ trung điểm M của BC vẽ ME⊥AB; MF⊥AC. CMR

a) ∆BEM = ∆CFM

b) AE = AF

c) MA là tia phân giác của góc EMF

Bài 10: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC ( HinBC )

a) Chứng minh: DAHB = DAHC

b) Giả sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ dài AH

c) Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho HM = HA. Chứng minh DABM cân

d) Chứng minh BM // AC

Bài 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của BA và KE. Chứng minh :

a) ΔABE = ΔKBE

b) EM = EC

c) AK // MC

d) Gọi N là trung điểm của MC. Chứng minh 3 điểm B, E, N thẳng hàng

Bài 12: Cho ABC có AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC tại H.

a)Chứng minh: ABC cân.

b) Chứng minh, từ đó chứng minh AH là tia phân giác của góc A.

c) Từ H vẽ HM perpAB và kẻ HNperp AC . C/m: BHM =HCN

d) Tính độ dài AH.

e) Từ B kẻ Bx perpAB, từ C kẻ Cy perpAC chúng cắt nhau tại O. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111
Lượt xem: 91119111

2. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ VNExpress

VNExpress
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

3. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

4. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

5. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

6. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

7. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

8. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ soha.vn

soha.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

9. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

10. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

11. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

12. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

13. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ vov.vn

vov.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

14. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

15. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

16. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

17. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

18. Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 từ facebook.com

facebook.com
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

Câu hỏi về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2

Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
cách Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
hướng dẫn Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2
Những Bài Toán Hình Lớp 7 Giữa Học Kì 2 miễn phí

Scores: 4.8 (78 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn