Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về bác Hồ có đáp án chi tiết nhất 2023

Bạn đang tìm hiểu về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về bác Hồ có đáp án

Cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, gồm 8 kỳ, cứ 2 tuần/kỳ. Kỳ thứ nhất từ 9h00 ngày 4/5/2021 – 14/5/2021. Mỗi kỳ có 6 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng. Cụ thể lịch thi các kỳ như sau:

  • Kỳ 1: Từ 9h00 ngày 4/5/2021 đến 17h00 ngày 14/5/2021
  • Kỳ 2: Từ 9h00 ngày 17/5/2021 đến 17h00 ngày 28/5/2021
  • Kỳ 3: Từ 9h00 ngày 31/5/2021 đến 17h00 ngày 11/6/2021
  • Kỳ 4: Từ 9h00 ngày 14/6/2021 đến 17h00 ngày 25/6/2021
  • Kỳ 5: Từ 9h00 ngày 28/6/2021 đến 17h00 ngày 9/7/2021
  • Kỳ 6: Từ 9h00 ngày 12/7/2021 đến 17h00 ngày 23/7/2021
  • Kỳ 7: Từ 9h00 ngày 26/7/2021 đến 17h00 ngày 6/8/2021
  • Kỳ 8: Từ 9h00 ngày 9/8/2021 đến 17h00 ngày 20/8/2021

Vậy mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án kỳ 8 trong bài viết dưới đây của Download.vn để nhanh chóng trả lời các câu hỏi của cuộc thi:

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8

Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc chủ trì được tổ chức ở đâu, bắt đầu từ ngày tháng năm nào?

a. Tại Hồng Kông, Trung Quốc; bắt đầu từ ngày 06-01-1930.holder

b. Tại Hồng Kông, Trung Quốc; bắt đầu từ ngày 03-02-1930.

c. Tại Ma Cao, Trung Quốc; bắt đầu từ ngày 03-02-1930.

Câu 2. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc rời Nậm Quang (Trung Quốc) lên đường về nước vào ngày tháng năm nào? Địa điểm đầu tiên nơi Nguyễn Ái Quốc về nước sau hơn 30 năm xa Tổ quốc?

a. Ngày 27-01-1941; hang Cốc Pó, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

b. Ngày 28-1-1941, cột mốc 108 (bia giới tuyến), thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.holder

c. Ngày 08-02-1941; rừng Khuổi Nậm, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Câu 3. Hãy cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng cho Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ Võ Nguyên Giáp tại sắc lệnh số mấy? Ngày, tháng, năm nào?

a. Sắc lệnh số 109/SL, ngày 20-01-1947.

b. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-01-1948.holder

c. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-01-1949.

Câu 4. Hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ thời gian nào?

a. Từ Đại hội lần thứ II của Đảng, tháng 02-1951.

b. Từ Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng lần thứ X (khóa II), tháng 10-1956.

c. Từ Đại hội lần thứ III của Đảng, tháng 9-1960.holder

Câu 5. Hãy cho biết bút danh “Bác Hồ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng lần đầu tiên vào thời gian nào, trong bài viết nào?

a. Thư gửi các cháu thiếu nhi, tháng 10-1946.holder

b. Thư gửi thiếu nhi toàn quốc, nhân ngày 01-6-1950.

c. Thơ trung thu gửi các cháu nhi đồng, tháng 9-1953.

Câu 6. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Hãy cho biết câu trên được trích dẫn từ văn kiện nào sau đây?

a. Lời kêu gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ngày 03-9-1969.

b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09-9-1969.holder

c. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 7

Câu 1: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Hãy cho biết luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin được Nguyễn Ái Quốc trích dẫn và nêu trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.holder

c. V.I. Lênin và các dân tộc thuộc địa.

Câu 2: Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam soạn thảo “Lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột” vào thời gian nào?

a. Ngày 16-02-1930.

b. Ngày 17-02-1930.

c. Ngày 18-02-1930.holder

Câu 3: Hãy cho biết đoạn trích dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong tài liệu nào, vào thời gian nào “…Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây – Nhật, khôi phục lại độc lập, tự do”.

a. Bài viết “Nên học sử ta”, đăng trong Báo Việt Nam độc lập, số 117, ngày 01 tháng 02 năm 1942.holder

b. Thư gửi đồng bào toàn quốc; tháng 10-1944.

c. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa; tháng 8-1945.

Câu 4: Hãy cho biết thời gian nào Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp chính thức của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, đồng thời cũng là bản Hiến pháp đầu tiên ở Á Đông?

a. Ngày 07-11-1946.

b. Ngày 08-11-1946.

c. Ngày 09-11-1946.holder

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa I giao kiêm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ trong khoảng thời gian nào?

a. Từ tháng 10-1946 đến cuối năm 1954.

b. Từ tháng 11-1946 đến đầu năm 1955.holder

c. Từ tháng 12-1946 đến cuối năm 1955.

Câu 6: Trong Di chúc, điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

a. “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

b. “Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

c. “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.holder

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 6

Câu 1: Hãy cho biết lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên nước Nga vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 28-6-1923.

b. Ngày 30-6-1923.holder

c. Ngày 01-7-1923.

Câu 2: Liên quan đến “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp đã viết: “Thực ra từ hơn 10 năm nay, Nguyễn Ái Quốc là một chiến sỹ vô địch vì sự nghiệp độc lập của Đông Dương. Lúc đầu là một người dân tộc chủ nghĩa, ông ta sớm đi theo chủ nghĩa cộng sản, và từ nhiều năm nay những người cách mạng bản xứ xem ông ta như một Lênin của Đông Dương…”.

Hãy cho biết đoạn viết trên được gửi đến ai, vào ngày tháng năm nào?

a. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, vào ngày 24-6-1931.

b. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Đại sứ của Pháp tại Luân Đôn (Vương quốc Anh), vào ngày 24-7-1931.

c. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Bộ trưởng Thuộc địa Pháp, vào ngày 24-8-1931.

Câu 3: Hãy cho biết số báo đầu tiên của tờ báo Việt Minh với trang bìa có in hình cờ đỏ sao vàng được ấn hành vào thời gian nào?

a. Ngày 01-7-1941.

b. Ngày 01-8-1941.holder

c. Ngày 01-9-1941.

Câu 4: Ngày 19-4-1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku. Đại hội vinh dự được đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cho biết ai là người mang thư Bác Hồ gửi đến Đại hội?

a. Đồng chí Nay Phin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Cheo Reo.

b. Đồng chí Bùi San, Phái viên Xứ ủy Trung Kỳ.

c. Đồng chí Tố Hữu, Phái viên Trung ương và đồng chí Bùi San, đại diện Xứ ủy Trung Kỳ.holder

Câu 5: “Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”.

Hãy cho biết đoạn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài viết nào?

a. Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt; đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 03-3-1952.

b. Phóng tay phát động quần chúng; đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 01-3-1953.

c. Người cán bộ cách mạng; đăng trên Báo Nhân Dân, số 366, ngày 03-3-1955.holder

Câu 6: Hãy cho biết, khóa họp lần thứ mấy của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.6.5, lấy năm 1990 nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”?

a. Tại khóa họp lần thứ 23, năm 1985.

b. Tại khóa họp lần thứ 24; năm 1987.holder

c. Tại khóa họp lần thứ 25; năm 1989.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 5

Câu 1: Hãy cho biết Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 21-6-1925.holder

b. Ngày 21-6-1926.

c. Ngày 21-6-1927.

Câu 2: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”.

Hãy cho biết đoạn trên được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.holder

b. Đường Kách mệnh.

c. Con rồng tre.

Câu 3: Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V vào thời gian nào? Địa điểm diễn ra Đại hội?

a. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 06-7-1924, tại Lê-nin-grát.

b. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 07-7-1924, tại Xanh Pê-tec.bua.

c. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 08-7-1924, tại Mát-xcơ-va.holder

Câu 4: Hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại địa điểm nào sau đây?

a. Số nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội.holder

b. Số nhà 50 Hàng Ngang, Hà Nội.

c. Số nhà 52 Hàng Ngang, Hà Nội.

Câu 5: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Hãy cho biết câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng ta tuyên bố trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam vào thời gian nào?

a. Ngày 03-3-1949.

b. Ngày 03-3-1950.

c. Ngày 03-3-1951.holder

Câu 6: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tài liệu nào?

a. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng, ngày 31-10-1955.

b. Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên và các lớp bổ túc văn hóa, ngày 31-8-1960.

c. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản công bố năm 1969.holder

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 4

Câu 1: Hãy cho biết, bản “Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa” do Nguyễn Ái Quốc dự thảo được thông qua vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 19-5-1922.

b. Ngày 22-5-1922.

c. Ngày 24-5-1922.holder

Câu 2: “…Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Hãy cho biết câu nói trên được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.holder

c. V.I. Lênin và Phương Đông.

Câu 3: Hãy cho biết, “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” bắt đầu từ ngày tháng năm nào và gắn với sự kiện nào?

a. Từ ngày 05-6-1931; Nguyễn Ái Quốc (với bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Long.

b. Từ ngày 06-6-1931; Nguyễn Ái Quốc (với bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Long.holder

c. Từ ngày 08-6-1931; Nguyễn Ái Quốc (với bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Long.

Câu 4: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết được giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ở đâu? vào thời gian nào?

a. Trong phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vào ngày 03-9-1945.

b. Trong tuyên bố chính sách của Chính phủ liên hiệp lâm thời, vào ngày 09-01-1946.

c. Trong bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc, vào ngày 10-01-1946.holder

Câu 5: Hãy cho biết lời bày tỏ dưới đây là của ai?

“Từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ Bác Hồ, Người không chỉ thuộc về nhân dân Việt Nam mà là cả Đông Dương, cả Châu Á và có thể là cả thế giới, bởi vì Người luôn luôn bảo vệ những quyền lợi của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa cũng như quyền lợi của những người da đen ở Mỹ…”.

a. Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc.holder

b. Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Cayxỏn Phômvihản.

c. Tổng Tư lệnh Cách mạng Cu-ba Phi-đen Ca.xtơ-rô Rút-xơ.

Câu 6: Hãy cho biết ngày 01-10-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg công nhận các tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật Quốc gia?

a. “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)” và“Di chúc”.

b. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”.

c. Tất cả các tác phẩm trên.holder

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 3

Câu 1. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc chính thức tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp vào thời gian nào?

a. Tháng 10-1920.

b. Tháng 11-1920.

c. Tháng 12-1920.holder

Câu 2. Với tôn chỉ và mục đích “Hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mạng thế giới, lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản”, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào thời gian nào, ở đâu?

Tháng 6-1925; tại Quảng Châu, Trung Quốc.holder

Tháng 6-1925; tại Hương Cảng, Trung Quốc.

Tháng 6-1925; tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Câu 3. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc về Xiêm (Thái Lan) để xây dựng lực lượng trong Việt kiều yêu nước tại Xiêm vào thời gian nào?

Tháng 5-1928.

Tháng 6-1928.

Tháng 7-1928.holder

Câu 4. “Vì yêu mến và tin cậy tôi, mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà, dân tộc cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái, phải chèo chống thể nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bến bờ hạnh phúc của nhân dân…”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tài liệu nào? Vào thời gian nào?

a. Toàn dân kháng chiến; viết năm 1945.

b. Lời kêu gọi quốc dân; viết năm 1945.

c. Tự phê bình; viết năm 1946.holder

Câu 5. Hãy cho biết câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 17-7-1966.holder

b. Ngày 19-7-1966.

c. Ngày 20-7-1966.

Câu 6. Hãy cho biết, Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

a. Đại hội lần thứ VI (tháng 6-1986).

b. Đại hội lần thứ VII (tháng 6-1991).holder

c. Đại hội lần thứ IX (tháng 4-2001).

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 2

Câu 1: Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết những bài báo đầu tiên chống chủ nghĩa thực dân. Hãy cho biết bài báo đầu tiên có tên là gì? Đăng trên báo nào? Vào thời gian nào?

A. Tâm địa thực dân; đăng báo La Vie Ouvrière, ngày 27-6-1919.holder

B. Vấn đề dân bản xứ; đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité) (tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp), ngày 02-8-1919.

C. Đông Dương và Triều Tiên; đăng báo Le Populire, ngày 04-9-1919.

Câu 2: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên, Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!””. Hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy trong hoàn cảnh nào?

A. Khi tiếp xúc với 2 số báo L’Humanite – Cơ quan Trung ương của Đảng Xã hội Pháp ngày 16 và 17-7-1920 về Sơ thảo Luận cương của Lênin.holder

B. Khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ngày 25-12-1920.

C. Khi trao đổi với C.Dét-kin, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III).

Câu 3: Tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 01/4/1922.holder

B. Ngày 01/5/1922.

C. Ngày 02/5/1922.

Câu 4: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong văn kiện nào của Đảng?

A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939.

B. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941.holder

C. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1941.

Câu 5: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ ấy”.

Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ở đâu? vào thời gian nào?

A. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá (nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), vào ngày 05-01-1946.holder

B. Lời phát biểu tại lễ mừng liên hiệp quốc gia, vào chiều ngày 05-01-1946.

C. Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, ngày 05-01-1946.

Câu 6: Hãy cho biết chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh’’được triển khai vào năm nào?

A. Năm 2015.holder

B. Năm 2016.

C. Năm 2017.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 1

Câu 1: Hãy cho biết Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Trên con tàu nào? Lúc bấy giờ Bác có tên là gì?

A. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; với tên Văn Ba.holder
B. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; với tên Nguyễn Tất Thành.
C. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; với tên Nguyễn Sinh Cung.

Câu 2: Hãy cho biết đâu là lý do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành Đảng viên Đảng Xã hội Pháp?

A. Vì đây là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”.holder
B. Vì đây là tổ chức duy nhất tiên tiến nhất, phù hợp nhất.
C. Vì đây là tổ chức có nhiều người cùng chung lý tưởng.

Câu 3: Nhóm người Việt Nam yêu nước, trong đó có đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã soạn thảo tài liệu gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị VéC.xây tháng 6-1919. Hãy cho biết đó là tài liệu nào?

A. Vấn đề dân bản xứ.
B. Đông Dương và Triều Tiên.
C. Bản yêu sách tám điểm.holder

Câu 4: Hãy cho biết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì được tổ chức thời gian nào?

A. Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941.holder
B. Từ ngày 10 đến ngày 20-5-1941.
C. Từ ngày 10 đến ngày 21-5-1941.

Câu 5: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Hãy cho biết nội dung câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ bài viết nào?

A. Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.
B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.holder
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

Câu 6: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đề ra phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hãy cho biết đó là phương châm nào dưới đây?

A. Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.holder
B. Trong trước, ngoài sau; trên trước, dưới sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
C. Học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau.

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc phải?

Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam

Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ

Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp

Đi theo con đường cách mạng vô sản

 

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.

Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

Trường Quốc học Huế.

Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

 

Câu 3. Chọn đáp án trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

Mác xây

Lơ Havrơ

Noóc măng đi

Thủ đô Pari

 

Câu 4.Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

1908 – 1911

1911 – 1920

1921 – 1930

1930 – 1945

 

Câu 5. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….

Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.

Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”

Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.

Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

 

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:

Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.

Đến khoảng gần 30 nước.

Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.

Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

Câu 7. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

Những mặt tích cực của Nho giáo.

Tư tưởng vị tha của Phật giáo.

Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo

Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

 

Câu 8. Câu nói “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

Đường cách mệnh

Chính cương vắn tắt của Đảng

Sách lược vắn tắt của Đảng

Chương trình tóm tắt của Đảng

 

Câu 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?

Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản

Chủ nghĩa dân tộc chân chính.

Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.

Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

 

Câu 10. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Tuyên ngôn Độc lập

Đường Cách mệnh

Điều lệ vắn tắt của Đảng

Thường thức chính trị

 

Câu 11.Năm 1919 Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì lí tưởng

“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”

“Độc lập, Bình đăng,Bắc ái”

“Bình đẳng, tự do, độc lập”

“Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

 

Câu 12. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?

Đầu năm 1917

Đầu năm 1918

Đầu năm 1919

Đầu năm 1920

 

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

Tinh thần hiếu học.

Quản lý xã hội bằng đạo đức.

Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.

Đề cao văn hoá, lễ giáo.

 

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên trường quốc tế?

Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
c. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Cách Mệnh
d. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

 

Câu 15: “Dù màu da có khác, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi: tình hữu ái vô sản” chân lý này được tìm ra trong giai đoạn nào?

1911-1915

1911- 1917

1911- 1919

1911- 1920

Câu 16: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” được đúc kết từ:

Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin

Phong trào yêu nước, tinh thần đoàn kết, Chủ Nghĩa Mác- Lê nin

Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước

Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào yêu nước, đường lối lãnh đạo

Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

2/6/1911

4/9/1911

6/7/1911

6/8/1911

Câu 18:”Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?

Luân Đôn, Anh

Quảng Châu, Trung Quốc

Paris, Pháp

Máxcơva, Liên Xô

 

Câu 19: Câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. Được Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ trong giai đoạn nào?

1911-1915

1911- 1917

1911- 1919

1911- 1920

Câu 20. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:

Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.

Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

 

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?
a. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
b. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
c. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin
d. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

 

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc xem là “cẩm nang thần kì” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

a.Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lênin

b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Karx Mark

Tư bản luận của Karx Mark

d.Luận cương tháng 4 của Lênin

 

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn
a. Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
b. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
c. Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
d. Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

 

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa trong:

Hội nghị nông dân quốc tế ở Matxcơva.

Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V (1924)

Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Đại hội nông dân quốc tế năm 1923.

 

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Aí Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

Vụ ám sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

 

Câu 26: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo

+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
a. Tạp chí Thư tín Quốc tế
b. “Bản án chế độ thực dân Pháp”
c. “Đường cách mệnh”
d. Tất cả cùng đúng

 

Câu 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là:
a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
b. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để.
c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

 

Câu 28: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?
a. Công nhân và nông dân
b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
d. Công nhân và trí thức

 

Câu 29:”Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Chánh cương vắn tắt của Đảng

Đường cách mệnh.

Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

 

Câu 30:Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

Bản án chế độ thực dân Pháp

Nông dân Trung Quốc

V. I. Lênin và Phương Đông

Đường cách mệnh

 

Câu 31:Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây?

Hội những người Việt Nam yêu nước

Đảng Xã hội Pháp

Đảng Cộng sản Pháp

Hội liên hiệp thuộc địa

 

Câu 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

a . Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa

b . Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp

c . Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam

d . Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

 

Câu 33: Ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho:

a. Báo nhân dân , báo sự thật .

b. Đời sống công nhân.

c.Tạp chí thư tín quốc tế , báo Sự thật.

d. Đời sống công nhân ,tạp chí thư tín quốc tế.

 

Câu 34: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc ) là:

a. Con rồng tre.

b. Bản án chế độ thực dân Pháp

c. Đường kách mệnh

d. Cả 3 quyển trên.

 

Câu 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930) thể hiện như thế nào?

Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .

Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.

Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.

Câu a và b đúng.

Để xem đầy đủ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án, mời bạn tải file về.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác Có Đáp Án

những câu hỏi trắc nghiệm về bác có đáp an
câu hỏi về bác hồ
những câu hỏi về bác hồ
câu hỏi trắc nghiệm về bác hồ
câu hỏi trắc nghiệm về bác có đáp an
câu hỏi trắc nghiệm về bác hồ có đáp án
các câu hỏi về bác hồ
những câu hỏi về bác có đáp an
những câu hỏi trắc nghiệm về bác hồ
trắc nghiệm về bác hồ
câu hỏi về bác
những câu hỏi hay về bác hồ
những câu hỏi liên quan đến bác hồ
đáp án trắc nghiệm học và làm theo bác

Scores: 4.6 (98 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn