Nhược trương là gì? Môi trường nhược trương là môi trường có nồng độ chất tan mới nhất 2023

Nhược trương là gì?

Nhược trương (tiếng Anh: hypotonic) là tính chất của một môi trường mà nồng độ chất tan nhỏ hơn so với môi trường nội bào. Nếu một tế bào sống được đặt trong môi trường nhược trương thì áp suất thẩm thấu sẽ làm các phân tử nước di chuyển vào trong tế bào, có thể làm tế bào sưng lên và vỡ ra. Đối với các tế bào thực vật hoặc các loài có thành tế bào vững chắc khác, các tế bào có thể giữ được hình dạng của nó trong môi trường nhược trương. Một số loài động vật nguyên sinh (như Paramecium) thì sử dụng những không bào co bóp để bơm nước ra khỏi tế bào chống lại áp suất thẩm thấu.

Tính chất đối ngược với nhược trương là ưu trương (hypertonic), và đứng giữa hai tính chất trên là đẳng trương (isotonic).

Xem thêm

  • Áp lực trương nước (turgo pressure)
  • tế bào
  • màng tế bào

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhược_trương&oldid=63815622”

Từ khóa: Nhược trương

nhược trương là gì
dung dịch nhược trương là gì
nhược trương
dung dịch nhược trương
môi trường nhược trương là gì
môi trường nhược trương là
môi trường nhược trương
dịch nhược trương là gì
dung dịch nhược trương là dung dịch
nhược trương là thế nào
môi trường nhược trương là môi trường
môi trường nhược trương có tính chất
ưu trương nhược trương là gì
môi trường nhược trương có tính chất ?
dung dịch nhược trương là dung dịch gì
môi trường nhược trương là môi trường gì
môi trường nhược trương là môi trường có nồng độ chất tan
thế nào là môi trường nhược trương
trong môi trường nhược trương
môi trường nhược trương là môi trường có
hypotonic là gì
môi trường nhược trương là môi trường.
môi trường nhược trương là môi trường như thế nào
môi trường nhược trương là môi trường có đặc điểm
khái niệm môi trường nhược trương

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.6 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn