Hợp chất cacbon No trong hóa học là gì – giải đáp hóa học mới nhất 2023

Hợp chất cacbon No trong hóa học là gì?

Trong hóa hữu cơ, một hợp chất hữu cơ được gọi là no nếu nó có số lượng nguyên tử hydro lớn nhất có thể, nghĩa là không có liên kết đôi cacbon-cacbon, hay trong một mạch hydrocacbon, mỗi nguyên tử cacbon được liên kết với hai nguyên tử hydro.

Ví dụ, trong các hydrocacbon đơn giản, ankan là no, còn anken là không no. Các hợp chất không no được đặc trưng bởi các hệ electron pi. Khái niệm này được dùng một cách tương tự đối với các thành phần axít béo của lipit, ở đó chất béo được mô tả là no hay không no phụ thuộc vào việc thành phần axít béo có chứa liên kết đôi cacbon-cacbon hay không. Với hợp chất không no, cấu trúc cacbon chứa liên kết đôi hoặc đôi khi là liên kết ba. Nhiều loại dầu thực vật chứa các axít béo với một hay nhiều liên kết đôi.

Xem thêm

  • Hợp chất không no

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=No_(hóa_học)&oldid=64790908”

Từ khóa: No (hóa học)

no hóa học
no hoá học
no là gì
no hóa
no là chất gì
no trong hóa học là gì
no là j
no là chất j
no là gì trong hóa học
no trong hóa học
no là chất
no hoa hoc
no hóa học là gì
n0 là gì
no trong hoá học
no và không no là gì
no trong hoá học là gì
no là gì trong hoá học
no hoá
no và không no
no. là gì
ni là gì trong hóa học
cacbon no là gì
hợp chất no là gì
n.o là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.1 (138 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn