Nốt móc đơn là gì? Chùm 3 móc đơn tương đương với bao nhiêu nốt móc đơn về tổng trường độ mới nhất 2023

Nốt móc đơn là gì?

180px Eighth notes and rest.svg

Nốt móc đơn và dấu lặng đơn

180px Eighth note run.svg

Bốn nốt móc đơn được nối đuôi

Nốt móc đơn (tiếng Anh: quaver, eighth note) là một hình nốt nhạc có trường độ bằng 1/8 nốt tròn.

Nốt móc đơn có thân nốt hình bầu dục đặc ruột (màu đen) và có đuôi đính một dấu móc.[1] Ký hiệu có liên quan với nốt này là dấu lặng đơn, có ý nghĩa biểu lộ khoảng lặng có độ dài tương đương trường độ của nốt móc đơn.

Khi các nốt móc đơn nằm gần nhau trong cùng một ô nhịp, có thể nối đuôi chúng lại với nhau bằng cách vạch đường thẳng đậm (xem hình). Nốt móc đơn trong các tác phẩm theo nhịp phân ba (như 3/8, 6/8, 9/8 và 12/8) thì các nốt móc đơn được nhóm thành từng nhóm gồm ba nốt một.[1]

Ký hiệu bằng Unicode của nốt móc đơn là U+266A (♪), của hai nốt móc đơn nối đuôi là U+266B (♫).[2]

Trường độ

Nốt móc đơn tương đương 1/8 nốt tròn, 1/4 nốt trắng, 1/2 nốt đen, hai nốt móc kép, bốn nốt móc ba,… Trong các bản nhạc theo nhịp phân đôi (2/4, 3/4, 4/4,…), một nốt móc đơn ứng với nửa phách. Nếu thêm một dấu chấm dôi thì trường độ của nốt móc đơn được kéo dài thêm một nửa.

Lịch sử

Nốt móc đơn bắt nguồn từ nốt fusa trong hệ thống ký hiệu nhạc “đo lường được” (mensural notation) của châu Âu thế kỷ 13-16. Lưu ý rằng ngày nay, từ fusa trong tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Català là để chỉ nốt móc ba.

Tham khảo

  1. ^ a ă Baxter, Harry & Baxter, Michael: Cómo leer música. Robinbook, 2007, tr. 24-26
  2. ^ .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:”“”””””‘””’”}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}“Biểu tượng nhạc bằng Unicode” (PDF) (bằng tiếng Anh). unicode.org.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nốt_móc_đơn&oldid=64393699”

Từ khóa: Nốt móc đơn

nốt móc đơn
nốt đơn là gì
nốt đơn
chùm 3 móc đơn tương đương với bao nhiêu nốt móc đơn về tổng trường độ
nốt móc đơn là gì
móc đơn
nốt nhạc móc đơn
chùm ba móc đơn tương đương với bao nhiêu nốt móc đơn về tổng trường độ?
hình nốt móc đơn
nốt móc đơn có mấy phách
hai nốt móc đơn
not moc don
2 nốt móc đơn
nốt đô móc đơn
dấu móc đơn
nốt móc kép
nốt móc đen
chùm ba móc đơn tương đương với hình nốt gì về trường độ
chùm 3 móc đơn
nốt móc
móc đơn móc kép
nốt móc kép là gì
một nốt móc đơn bằng mấy nốt đen
móc đơn chấm dôi
chùm ba móc đơn trong phân chia trường độ tự do tương đương với bao nhiêu nốt móc đơn trong phân chia trường độ cơ bản?

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.9 (167 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn