Nốt trắng là gì? Trường độ của nốt trắng là mấy phách? 1 nốt trắng bằng may nốt đen mới nhất 2023

Nốt trắng là gì?

220px Half notes and rest.svg

Nốt trắng và dấu lặng trắng

Nốt trắng (tiếng Anh: minim, half note) là một hình nốt nhạc có trường độ bằng phân nửa nốt tròn và bằng hai lần nốt đen. Đối với nhịp 3/4, 4/4 thì một nốt trắng tương đương hai phách trong một ô nhịp.

Nốt trắng có thân nốt hình bầu dục, rỗng ruột (màu trắng) giống như nốt tròn nhưng lại có thêm đuôi. Ký hiệu có liên quan đến nốt trắng là dấu lặng trắng, có ý nghĩa biểu lộ một khoảng lặng tương đương trường độ của nốt trắng. Dấu lặng trắng có dạng hình chữ nhật đặc ruột (màu đen) nằm ở phía trên dòng kẻ thứ ba trong khuông nhạc.

Trường độ

Nốt trắng tương đương nửa nốt tròn, hai nốt đen, bốn nốt móc đơn, tám nốt móc kép,…

Trong một ô nhịp của tác phẩm viết theo nhịp phân hai (2/4, 3/4, 4/4) thì một nốt trắng tương đương hai phách. Nếu thêm dấu chấm dôi thì trường độ được kéo dài thêm một nửa.

Lịch sử

Nốt trắng có nguồn gốc từ nốt minima trong hệ thống ký hiệu nhạc “đo lường được” (mensural notation) thời thế kỷ 13-16. Minima theo tiếng Latinh có nghĩa là “ít nhất” hoặc “nhỏ nhất”, bởi lẽ có thời kỳ nốt trắng từng là nốt có trường độ ngắn nhất so với các nốt khác được sử dụng.

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nốt_trắng&oldid=64326652”

Từ khóa: Nốt trắng

nốt trắng có mấy phách
nốt trắng
hình nốt trắng
nốt trắng là gì
một nốt trắng bằng mấy nốt đen
nốt trắng nốt đen
nốt trắng có trường độ bằng mấy phách
trường độ của nốt trắng là mấy phách
hình nốt trắng có mấy phách
nốt đen nốt trắng
hình nốt trắng có giá trị bằng
hình nốt trắng chấm dôi trong nhịp 3/4 có độ ngân là
trường độ của nốt trắng
hình nốt là gì
1 nốt trắng bằng mấy nốt đen
nốt trắng mấy phách
một nốt tròn bằng mấy nốt trắng
nốt đen có mấy phách
nốt trắng bằng bao nhiêu phách
nốt đen
nốt trắng bằng mấy phách
nốt trắng bằng bao nhiêu nốt đen
1 nốt trắng bằng may nốt đen
nốt tròn bằng bao nhiêu nốt trắng
nốt trắng chấm dôi có trường độ bằng

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Web giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.31 (74 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn