Top 18+ Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi Nước nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

Bạn đang tìm kiếm về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi Nước nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

Nước đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi là Hà Lan.

Trước năm 1961, Nam Phi là thuộc địa của nước nào?

A. Pháp

B. Tây Ban Nha

C. Bồ Đào Nha

D. Anh

Cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi diễn ra vào thời gian nào:

A. 27/4/1994

B. 25/4/1994

C. 25/4/1995

D. 27/4/1995

Nam Phi là thuộc địa của nước:

A.Pháp

B.Tây Ban Nha

C.Bồ Đào Nha

D.Anh

Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi chính thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm nào?
Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (A-pá-thai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ

A. chủ nghĩa thực dân mới bắt đầu khủng hoảng, suy yếu.

B. một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.

C. cuộc đấu tranh vì hòa bình tiến bộ đã hoàn thành ở châu Phi.

D. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản tan rã.

Nước thực dân nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

A. Tây Ban Nha

B. Bồ Đào Nha

C. Anh

D. Hà Lan

Chiến lược Kinh tế vĩ mô (6/1996) ở Nam phi ra đời với tên gọi là:

A. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.

B. Vì sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.

C. Hội nhập, cùng phát triển.

D. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn?

A. Nhân dân Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang

B. Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.

C. Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.

D. 17 nước châu Phi giành độc lập.

Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

A. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

B. Đánh dấu sự bình đẳng của các dân tộc, màu da trên thế giới

C. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên thế giới

D. Sự xóa bỏ hoàn toàn của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

Kẻ thù chủ yếu trong phong trào giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Cộng hòa Nam Phi là:

A. chủ nghĩa thực dân cũ

B. chế độ phân biệt chủng tộc

C. chủ nghĩa thực dân mới

D. chế độ độc tài thân Mĩ

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888
Lượt xem: 38883888

2. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ VNExpress

VNExpress
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

3. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

4. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

5. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

6. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

7. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

8. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ soha.vn

soha.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

9. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

10. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

11. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

12. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

13. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ vov.vn

vov.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

14. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ afamily.vn

afamily.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

15. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

16. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

17. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ coccoc.com

coccoc.com
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

18. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ facebook.com

facebook.com
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

Câu hỏi về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
cách Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
hướng dẫn Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi miễn phí

Scores: 4.3 (93 votes)

Top 18+ Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi Top 10 điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ khi du lịch Nam Phi

Bạn đang tìm hiểu về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi Top 10 điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ khi du lịch Nam Phi

Bạn muốn ghi lại dấu ấn độc đáo trong hành trình xê dịch trên thế giới. Hãy đến với quốc gia Nam Phi – nơi có những kì quan thiên nhiên hùng vĩ, cánh rừng nguyên sinh hoang dã và bãi biển dài tuyệt đẹp. Đặc biệt bạn sẽ có cơ hội đến gần hơn với động vật hoang dã.

Top 10 điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ khi du lịch Nam Phi

Trước khi du lịch Nam Phi, cùng iVIVU “lên danh sách” các điểm đến nhất định phải ghé qua! Tham gia ngay tour Nam Phi để trải nghiệm đa dạng, trọn vẹn hơn.

Ảnh: vnexpress

Ảnh: vnexpress

Ảnh: canhdep

Ảnh: canhdep

1. Núi Bàn Nam Phi – Kỳ quan thế giới

Núi Bàn được chọn làm biểu tượng của Nam Phi. Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp kỳ lạ của nó. Núi Bàn là một cao nguyên có chiều dài 3km, cao 1000m kết hợp với các vách đá dốc. Không giống với các ngọn núi khác có đỉnh nhọn và dốc, đỉnh núi này lại vô cùng bằng phẳng tạo nên sức hấp dẫn, nét độc đáo riêng. Sở dĩ đỉnh núi Bàn đặc biệt như vậy vì nó chịu tác động của ngoại cảnh thiên nhiên suốt hơn 6 triệu năm qua. Ngọn núi này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm.

Ảnh: @stellinamela

Ảnh: @stellinamela

Đứng trên đỉnh núi Bàn, phóng tầm nhìn ra xa, bạn sẽ thấy hình ảnh của thành phố Cape Town, sân vận động Green Point, tòa nhà Quốc hội, khu bến cảng Victoria và Alfred… Ở phía đông chân núi có khu vườn bách thảo Kirstenbosch với nhiều loại thực vật. Xung quanh núi có các dòng suối nhỏ, thung lũng ôm sát sườn góp phần tạo nên hệ sinh thái đa dạng. Trên đỉnh núi có hệ thống dịch vụ đa dạng như: nhà hàng, quán cà phê, quầy bar, nhà nghỉ, cửa hàng bán đồ lưu niệm… phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của du khách. Thỉnh thoảng, địa điểm này được lựa chọn làm nơi diễn ra các buổi tiệc như lễ cưới, sinh nhật…

Ảnh: @phil_vqt

Ảnh: @phil_vqt

2. Mũi Hảo Vọng (Cape Point) – tuyệt tác của thiên nhiên

Mũi Hảo Vọng sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp mê mẩn, chưa có tác động bởi bàn tay con người. Đây là địa điểm tham quan rất nổi tiếng của du lịch Nam Phi. Mũi Hảo Vọng từng là con đường lưu thông duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á trước khi có kênh đào Suez. Vì nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Hảo Vọng, nên khi đến Mũi, bạn có thể tham quan khu bảo tồn đẹp nhất Nam Phi, có diện tích 7.750 ha.

Mũi Hảo Vọng là điểm ngắm cảnh lý tưởng, đứng tại đây có thể thu vào tầm mắt khung cảnh biển trời bao la lộng gió, nhìn sang trái là Đại Tây Dương, nhìn sang phải là Ấn Độ Dương. Từ vị trí đỉnh nhìn xuống, những con sóng đua nhau xô vào vách đá tung bọt trắng xóa.

Ảnh: blogdulich

Ảnh: blogdulich

Một địa điểm không thể nào bỏ qua khi đến Mũi Hảo Vọng là ngọn hải đăng – nơi hướng dẫn tàu bè qua lại trên đại dương. Mỗi ngày, rất nhiều du khách đến đây tham quan, chụp ảnh kỉ niệm, ghi tên mình vào vách đá và tận hưởng khí trời trong lành. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng Two Oceans ở Cape Point – Nam Phi. Chắc hẳn sẽ có trải nghiệm ăn uống thú vị khi vừa thưởng thức món ăn ngon vừa ngắm nhìn đàn cá voi bơi dưới đại dương.

Ảnh: @minina_iraida

Ảnh: @minina_iraida

Ảnh: @daniellechaaan

Ảnh: @daniellechaaan

3. Bãi biển Boulders – thiên đường của những chú chim cánh cụt đáng yêu

Bãi biển Boulders (Nam Phi) nằm cạnh thị trấn Simon, là “nhà” của hàng nghìn chú chim cánh cụt. Đến đây, du khách có thể thỏa thích ngắm và chụp ảnh những chú chim cánh cụt trên bãi biển.

Nhắc đến chim cánh cụt, mọi người thường nghĩ chúng sống ở những vùng có khí hậu lạnh, quanh năm băng tuyết tuy nhiên những chú chim cánh cụt này lại tập trung tại những bãi biển ở Nam Phi. Chim cánh cụt tại bãi biển Boulders (Nam Phi) không giống như ở Nam Cực. Đây là một loài cánh cụt đặc biệt, thường cư trú ở vùng biển phía Tây Nam châu Phi.

Ảnh: @heidi.finition

Ảnh: @heidi.finition

Bãi biển Boulders (Nam Phi) được bao bọc bởi những tảng đá granite lớn giúp tránh gió và những cơn sóng lớn. Du khách đến đây sẽ cảm giác dễ chịu khi được hòa mình vào không khí mát lành bên bờ biển với làn cát trắng, cùng những chú chim cánh cụt nô đùa vui nhộn. Một trải nghiệm thú vị chỉ có tại bãi biển Boulders Nam Phi. 

Boulders-beach-nam-phi-ivivu-2

Ảnh: @the.travelingfamily

Ảnh: @__lisa.m.__

Ảnh: @__lisa.m.__

4. Cung đường Garden Route (Nam Phi) đẹp như tranh vẽ

Cung đường Garden Route nằm dọc bờ biển phía Tây Nam của Nam Phi. Sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng loạt địa danh nổi tiếng, Garden Route đã trở thành điểm thu hút hàng triệu tín đồ du lịch trên khắp thế giới. Cung đường có chiều dài 193km kéo dài từ bờ biển phía Tây Nam (Nam Phi) đi qua Witsand ở Western, rồi kết thúc ở cửa sông Tsitsikamma.

Ảnh: luhanhvietnam

Ảnh: luhanhvietnam

Ảnh: @visitgardenroute

Ảnh: @visitgardenroute

Bao quanh tuyến đường Garden Route là những bãi biến tuyệt đẹp, vịnh đá hoang sơ, các khu rừng nguyên sinh và những dãy núi hùng vĩ. Dọc hai bên trên cung đường là các điểm đến nổi tiếng: thung lũng rượu vang, vườn quốc gia, trung tâm đà điểu thế giới… Bên cạnh đó, với địa hình nơi đây, bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao từ lặn biển, lướt sóng, chèo thuyền, nhảy dù, nhảy bungee đến leo núi hay đi xe đạp…

Ảnh: @sidestreetadventures

Ảnh: @sidestreetadventures

5. Stellenbosch – làng quê châu Âu giữa thung lũng Nam Phi

Stellenbosch là một thị trấn xinh đẹp với nhiều ngôi nhà cổ, các cây sồi già ở phía Tây Nam Phi. Nơi đây được biết đến là xứ sở rượu vang với những vườn nho rộng lớn, nổi tiếng. Rượu vang Stellenbosch ở Nam Phi sở hữu chất lượng có thể sánh ngang với các cường quốc rượu vang khác như Pháp, Italia hay Tân Ban Nha. Thỉnh thoảng tại thị trấn còn tổ chức nhiều lễ hội độc đáo.

Ảnh: luhanhvietnam

Ảnh: luhanhvietnam

Ảnh: travel

Ảnh: travel

Những ai yêu thích khung cảnh thơ mộng, yên bình, phải nhất định ghé qua thị trấn Stellenbosch. Vừa ngắm nhìn thiên nhiên vừa “chill” cùng những ly rượu vang thơm ngon chắc hẳn sẽ để lại cho bạn khoảnh khắc nhẹ nhàng, sâu lắng.

Ảnh: Khám phá vườn nho tại Stellenbosch (Nam Phi). Ảnh: luhanhvietnam

Khám phá vườn nho tại Stellenbosch (Nam Phi). Ảnh: luhanhvietnam

Ảnh: @dra.elisacaldeira

Ảnh: @dra.elisacaldeira

6. Vườn Quốc Gia Pilanesberg Safari – Nam Phi

Vườn Quốc Gia Pilanesberg Safari có diện tích khoảng 55.000 ha (550 km2), lớn thứ 4 trong các vườn quốc gia ở Nam Phi. Đây là môi trường sinh sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã tuyệt đẹp. Năm chúa tể sơn lâm (Big 5) bao gồm sư tử, báo, voi, tê giác và trâu rừng đều “hội tụ” tại đây. Ngoài ra, còn có các chú chó sói, hươu cao cổ, ngựa vằn, hươu nai, chim, nhiều loài bò sát và lưỡng cư khác. Pilanesberg Safari sở hữu cảnh quan ấn tượng với núi đồi, cây cỏ và một hồ nước lớn ở trung tâm tên là Mankwe.

Ảnh: @wildside_tours_safaris

Ảnh: @wildside_tours_safaris

Ảnh: @egeninkarsikiyisi

Ảnh: @egeninkarsikiyisi

Ảnh: freepik

Ảnh: freepik

7. Thành phố Cape Town – thành phố đẹp nhất Nam Phi

Thành phố Cape Town được lọt vào top điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Cape Town được ví như “viên ngọc xanh” giữa lục địa đen huyền bí. Nhìn từ không gian, thành phố này tọa lạc ở vị trí lý tưởng, phía trước là mũi Hảo Vọng, sau lưng có núi Bàn. Những bãi biển tuyệt đẹp bao quanh thành phố nơi đây đã thu hút biết bao du khách. Đến với Cape Town có vô vàn điểm đến hấp dẫn cho bạn khám phá như: Mũi Hảo Vọng (Good Hope), Núi Bàn (Table Moutain), Đảo Robben, Chợ trời Milnerton, Sân vận động Green Point, Khu chợ cổ Old Biscuit Mill, Lion’s Head, vườn bách thảo Kirstenbosch, False Bay, Victoria and Alfred Waterfront…

Ảnh: travel

Ảnh: travel

Ngoài hoạt động tham quan ở thành phố Cape Town, bạn có thể lựa chọn tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi như leo núi, lướt ván, lặn, tắm biển, tắm nắng, mua sắm…

8. Thành phố Johannesburg – “thành phố vàng” của châu Phi

Thành phố Johannesburg là thành phố lớn và giàu nhất Nam Phi. Tại đây có nhiều thắng cảnh đẹp, các địa điểm tham quan và nhiều lễ hội. Đến với Johannesburg, bạn sẽ có cơ hội đặt chân đến mỏ kim cương lớn nhất thế giới để chiêm ngưỡng những viên kim cương sang trọng, lộng lẫy và quý giá. Một trong những địa điểm du lịch – di tích quốc gia ở gần đó mà bạn không nên bõ lỡ là bảo tàng Apartheid hay Mandela House (Nhà tổng thống da màu đầu tiên Nelson Mandela).

Ảnh: travel

Ảnh: travel

Bảo tàng Apartheid (Nam Phi). Ảnh: apartheidmuseum

Bảo tàng Apartheid (Nam Phi). Ảnh: apartheidmuseum

Ảnh: jetsetter

Ảnh: jetsetter

9. Sun City – được mệnh danh là “Las Vegas” của châu Phi

Sun City (Nam Phi) nổi tiếng với nhiều địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn và cảnh quan tuyệt đẹp. Đặc biệt, thành phố nơi đây với những sòng bạc mở cửa thâu đêm được ví như “Las Vegas” của Châu Phi và “thành phố không ngủ”. Đến Sun City, du khách tha hồ vui chơi trong khu liên hợp giải trí nổi tiếng trên thế giới bao gồm: hệ thống phòng nghỉ, casino, resort, bãi biển nhân tạo và hai sân golf lớn. The Gary Player Golf Course – nơi dành cho các tay chơi Golf lão luyện, vườn thú Pilanesburg Game Reserve, công viên The Valley of Waves, tháp King Tower cùng công viên nước Waterworld… Thành phố Sun City cũng góp phần giúp Nam Phi trở thành quốc gia có các khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới.

The Palace Of The Lost City tại thành phố Sun City (Nam Phi). Ảnh: @naoecaroviajar

The Palace Of The Lost City tại thành phố Sun City (Nam Phi). Ảnh: @naoecaroviajar

Công viên Valley of the Waves, Sun City (Nam Phi). Ảnh: @annis_eyes

Công viên Valley of the Waves, Sun City (Nam Phi). Ảnh: @annis_eyes

Ngoài ra, nếu có dịp “đặt chân” đến Sun City, bạn hãy thử chạm tay vào loài cây Baobab huyền thoại với thân phình rộng, tán cây cao vút và cành lá khẳng khiu đặc trưng của vùng đất Nam Phi.

Ảnh: @secret.africa

Ảnh: @secret.africa

10. Thành phố hoa phượng tím Pretoria 

Thành phố Pretoria khoác lên bộ áo tím lãng mạn khi những hàng cây hoa Jacaranda (phượng tím) nở rộ khắp các con đường. Tô điểm cho thành phố thêm thơ mộng, quyến rũ “níu chân” bất cứ ai yêu sắc tím, thích check-in “sống ảo”. Pretoria còn nổi tiếng bởi nhiều địa điểm có công trình kiến trúc độc đáo, những cái tên nổi bật như: Union Buildings, đài tưởng niệm Voortrekker, sân vận động thể thao Loftus Versfeld, nhà hát South African State, viện bảo tàng Kruger House, vườn bách thú Pretoria… cùng nhiều điểm tham quan khác sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm không thể nào quên.

Ảnh: @zhangyangxiu

Ảnh: @zhangyangxiu

Ảnh: @bricakz

Ảnh: @bricakz

Những điều thú vị tại Nam Phi đang chờ bạn khám phá. Đặt ngay tour Nam Phi trên iVIVU.com để bắt đầu chuyến hành trình thôi nào!

Theo iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ VNExpress

VNExpress
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Nội dung Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Nội dung Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ soha.vn

soha.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Nội dung Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Nội dung Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ vov.vn

vov.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ afamily.vn

afamily.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Nội dung Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ coccoc.com

coccoc.com
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi rồi nhỉ? Nội dung Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi từ facebook.com

facebook.com
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi

Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
cách Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
hướng dẫn Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi
Nước Nào Đặt Chân Đầu Tiên Lên Đất Nam Phi miễn phí

Scores: 4.8 (75 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn