On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 – Môn Toán 45 bài toán ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5

Bạn đang tìm hiểu về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan hữu ích với bạn.

1. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 – Môn Toán 45 bài toán ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán bao gồm 45 bài tập từ cơ bản tới nâng cao. Qua đó, giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học thật tốt trong dịp nghỉ hè dài ngày, để tự tin hơn khi bước vào lớp 5 năm học 2022 – 2023.

Với các dạng bài tập như điền dấu, tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất, viết số liền trước, viết số liền sau, viết số thích hợp vào chỗ trống, bài toán có lời văn… các em sẽ nắm thật chắc kiến thức đã học. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 để ôn tập thật tốt cả môn Toán, Tiếng Việt. Mời các em cùng tải miễn phí:

43 bài toán ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5

Bài 1: Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào chỗ chấm

23476…….32467 34890 ………34890

5688……….45388 12083 ……….1208

9087…………8907 93021………..9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau.

Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D. 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Bài 5: Viết các số sau:

A. Mười lăm nghìn:………………………………………………………..

B. Bảy trăm năm mươi:…………………………………………………..

C. Bốn triệu:………………………………………………………………….

D. Một nghìn bốn trăm linh năm:…………………………………………

Bài 6: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 7: Số liền sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 8: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:………………………………..

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. 675; 676; ….. ; ……;…….;……..; 681.

b. 100;…….;………;……..; 108; 110.

Bài 10: Viết số gồm:

A. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:………………………………..

B. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị:…………………………………………………

C. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm, 3 chục:…………………………………..

Bài 11: Dãy số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,…

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,……

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.

D. 0, 1, 3, 4, 5,….

Bài 12: Tìm x với: x là số tròn chục, 91 > x > 68; x=………………………………

Bài 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 50 dag = ……………….hg

4 kg 300g =…………….. .g

b) 4 tấn 3 kg = ………………kg

5 tạ 7 kg = …………….kg

c) 82 giây = ………phút ……..giây

1005 g = …….kg …..g

Bài 14: 152 phút = …….giờ ……phút. Số cần điền là:

A. 15 giờ 2 phút

B. 1 giờ 52 phút

C. 2 giờ 32 phút

D. 1 giờ 32 phút

Bài 15: 8 hộp bút chì như nhau có 96 chiếc bút chì. Hỏi 5 hộp như thế có số bút chì là:

A. 12 bút chì

B. 60 bút chì

C. 17 bút chì

D. 40 bút chì

Bài 16: Có 5 gói bánh mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g. Hỏi tất cả có bao nhiêu kilôgam bánh kẹo?

Bài 17: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 ngày = ……….giờ

5 giờ = …………. phút

b) 3giờ 10 phút = ……..phút

2 phút 5 giây = ………… giây

Bài 18: Một tổ có 5 HS có số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm.

Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 19: Trong các số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé nhất là:

A. 5 647 532

B. 4 785 367

C. 11 048 502

D. 8 000 000

Bài 20: Can thứ nhất đựng 12 lít nước. Can thứ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

Bài 21: Đặt tính rồi tính:

a) 2547 7241            b) 3917 – 2567           c) 2968 6524              d) 3456 – 1234

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 22: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là

A. 45248
B. 45058
C. 45258
D. 42358

Bài 23: Một trường có 315 học sinh nữ, số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 24: Tính tổng của số bé nhất có 8 chữ số và số lớn nhất có 7 chữ số.

Số bé nhất có 8 chữ số là:………………….. ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:………………….

Tổng của hai số đó là:……………………………………………………………………………………..

Bài 25: Nếu a = 47685; b = 5784 thì giá trị biểu thức a b là:

A. 53269
B. 53469
C. 53479
D. 53569

Bài 26: Cho biết m = 10; n = 5; p = 2, tính giá trị của biểu thức:

a) m n p =………………………………………………………………

b) m n – p =……………………………………………………………

c) m n x p =……………………………………………………………

Bài 27: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 28: Tổng của 5 số chẵn liên tiếp là 100 . 5 số chẵn đó là:

A. 20; 22; 24; 26; 28.

B. 12; 14; 16; 18 ; 20.

C. 18; 19; 20; 21; 22.

D. 16; 18; 20; 22; 24.

Bài 29: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a) 96 78 4=…………………………………………………………………

b) 677 969 123 31=………………………………………………………..

Bài 30: Tuổi trung bình của hai chị em là 18, chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

>> Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000
Lượt xem: 30003000

2. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ VNExpress

VNExpress
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan rồi nhỉ? Nội dung On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

3. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

4. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

5. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan rồi nhỉ? Nội dung On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

6. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ tienphong.vn

tienphong.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

7. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

8. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ soha.vn

soha.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan rồi nhỉ? Nội dung On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

9. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ 24h.com.vn

24h.com.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

10. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ kenh14.vn

kenh14.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

11. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ zingnews.vn

zingnews.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan rồi nhỉ? Nội dung On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

12. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

13. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ vov.vn

vov.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

14. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ afamily.vn

afamily.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan rồi nhỉ? Nội dung On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

15. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

16. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

17. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ coccoc.com

coccoc.com
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan rồi nhỉ? Nội dung On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

18. On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan từ facebook.com

facebook.com
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

Câu hỏi về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan

On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
cách On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
hướng dẫn On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan
On Tap He Lop 4 Len Lop 5 Mon Toan miễn phí

Scores: 4.5 (126 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn