Top 20+ Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Bạn đang tìm kiếm về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia hữu ích với bạn.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 12 (có đáp án)

Bộ đề số 12 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Lực lượng xã hội nào là điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX?

A. Giai cấp công nhân

B. Tư sản dân tộc

C. Sĩ phu yêu nước tư sản hóa

D. Tầng lớp tiểu tư sản

Câu 2. Mỹ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 – 1966 nhằm hai hướng chiến lược chính là:

A. Việt Bắc và Điện Biên Phủ.

B. Đồng bằng khu V và Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng khu IV và Tây Nam Bộ.

Câu 3. Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?

A. Công nhân, nông dân

B. Công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản.

C. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản.

D. Công nhân, nông dân và trí thức

Câu 4. So với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sự khác biệt về kết quả và ý nghĩa là

A. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

B. Kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta

C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi

D. Đã đập tan hoàn toàn tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn?

A. Nhân dân Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang

B. Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.

C. Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.

D. 17 nước châu Phi giành độc lập.

Câu 6. Điểm chung và cũng là ưu điểm lớn nhất của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ 19 là

A. Tập hợp đông đảo các giai cấp tầng lớp trong xã hội

B. Khởi nghĩa vũ trang theo phạm trù phong kiến

C. Xác định đúng đối tượng đấu tranh là thực dân Pháp

D. Làm chậm quá trình xâm lược Việt Nam của Pháp

Câu 7. Mục tiêu bao trùm của Mĩ sau Chiến tranh lạnh là:

A. thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”

B. thiết lập trật tự đa phương

C. liên kết, hợp tác quân sự

D. duy trì ổn định trật tự thế giới

Câu 8. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 đã bộc lộ những hạn chế nào?

A. Chia rẽ trong nội bộ những người cộng sản Việt Nam, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam

B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi

C. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng Việt Nam

D. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại

Câu 9. Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì

A. Xô viết đã chia ruộng đất cho dân cày

B. lần đầu tiên hình thức này xuất hiện ở Việt Nam

C. đã xuất hiện nhiều cuộc biểu tình của nông dân với quy mô lớn

D. Xô viết là hình thái sơ khai của chính quyền của dân, do dân và vì dân

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?

A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6 – 1925)

B. Thực hiện phong trào vô sản hóa (1928)

C. Thành lập tổ chức công hội (1920)

D. Bãi công của nhân dân Ba Son – Sài Gòn (8 – 1925)

Câu 11. Quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân là

A. Trung Quốc

B. Liên Xô

C. Nhật Bản

D. Mỹ

Câu 12. Chủ trương “tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa gì?

A. Giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù ở miền Bắc.

B. Hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động chống phá.

C. Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

D. Giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù ở miền Nam.

Câu 13. Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

A. Đổi mới phát triển kinh tế gắn với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện

B. Cải cách toàn diện triệt để

C. Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng

D. Tự do tôn giáo

Câu 14. “Một trong những tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là ở cơ quan niệm về phạm trù yêu nước”. Đây là nhận định

A. Đúng vì các sĩ phu đã đưa ra vấn đề yêu nước phải gắn với xây dựng xã hội tiến bộ.

B. Sai phạm trù yêu nước thương dân luôn ăn sâu vào tư tưởng người dân Việt Nam.

C. Sai, vì khuynh hướng cứu nước mới của các sĩ phu không đem đến sự thành công

D. Đúng vì hoạt động của các sĩ phu gắn liền với khái niệm dân quyền dân chủ

Câu 15. Yếu tố nào quyết định nhất để khuynh hướng dân chủ tư sản được du nhập, trở thành khuynh hướng chủ đạo của phong trào yêu nước Việt Nam trong năm đầu thế kỉ XX?

A. Khuynh hướng phong kiến đã bị thất lại, bế tắc

B. Xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những lực lượng mới, tiến bộ hơn.

C. Khuynh hướng dân chủ tư sản có sức sống mãnh liệt đối với nhân dân ta

D. Sự chuyển biến và hoạt động tích cực của các sĩ phu yêu nước thức thời.

Câu 16. Yếu tố cơ bản nào sau đây đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn sau Cách mạng Tháng Tám 1945?

A. Tinh thần đoàn kết toàn dân.

B. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

D. Truyền thống yêu nước của dân tộc.

Câu 17. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này:

A. Đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

B. Đã giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.

C. Lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.

D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 18. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

A. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

B. Quá trình thống nhất thị trường thế giới

C. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia

D. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 19. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng gồm

A. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long

C. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Đình Kiên

D. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính

Câu 20. Chính sách sai lầm nhất của nhà Nguyễn đã đẩy nhanh quá trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp là gì?

A. Độc quyền công thương

B. Cấm đạo và giết đạo

C. Trọng nông, ức thương

D. Không chăm lo công tác thủy lợi

Câu 21. Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống Nhật ở châu Á, ngoại trừ

A. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất sau cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

B. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

C. Trả lại Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin.

D. Giữ nguyên hiện trạng của Mông Cổ và Trung Quốc.

Câu 22. Từ năm 1945 đến năm 1973 quốc gia nào đi đầu cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp?

A. Mĩ

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Liên Xô

Câu 23. Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân Xiêm năm 1785?

A. Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba.

B. Chiến thắng Chi Lăng.

C. Chiến thắng Xương Giang.

D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.

Câu 24. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc:

A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên TBCN

C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng CNXH

Câu 25. Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam

A. Phát triển giáo dục

B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai

C. Cải lương hương chính

D. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Câu 26. Quyết định sai lầm nào của triều đình nhà Nguyễn khiến nhân dân Việt Nam bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?

A. Ngăn cản nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh Pháp (1861)

B. Bồi thường cho Pháp và Tây Ban Nha 280 vạn lạng bạc

C. Nhượng cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì (1862).

D. Ký với thực dân Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862).

Câu 27. Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là

A. sử dụng bạo động chưa có cơ sở chính đáng.

B. ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm.

C. tìm dến Nhật Bản chưa đúng thời điểm.

D. chưa thấy được sứ mệnh của dân tộc.

Câu 28. Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc là

A. chế độ phân biệt chủng tộc

B. chủ nghĩa thực dân cũ

C. giai cấp địa chủ phong kiến

D. chủ nghĩa thực dân mới

Câu 29. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân ra đời của Liên minh châu Âu EU:

A. Nhu cầu liên kết hợp tác để cùng nhau phát triển

B. Hợp tác liên kết nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ

C. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

D. Liên kết với nhau để trở thành trung tâm đối trọng với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 30. Tại sao gọi là “Trật tự hai cực Ianta”?

A. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Âu, châu Á.

B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe TBCN và XHCN.

C. Thế giới đã xảy ra nhiều xung đột và căng thẳng.

D. Trật tự này đã được hình thành bởi các cường quốc tại Ianta.

Câu 31. Điểm khác nhau chủ yếu giữa phong trào cách mạng 1930– 1931 và phong trào cách mạng 1936-1939 ở Việt Nam là gì?

A. Lực lượng tham gia

B. Nhiệm vụ chiến lược

C. Lãnh đạo phong trào

D. Nhiệm vụ trước mắt

Câu 32. Ba biện pháp chiến lược được Mĩ thực hiện trong thời gian tiến hành “chiến tranh đặc biệt” là

A. Tố cộng diệt cộng – tăng cường hệ thống cố vấn Mĩ – mở những cuộc hành quân “tìm diệt”

B. Xây dựng hệ thống ngụy quyền – tăng cường cố vấn Mỹ – ban hành Luật 10-59

C. Xây dựng hệ thống ấp chiến lược – tăng cường cố vấn Mỹ – củng cố ngụy quyền

D. Xây dựng hệ thống ấp chiến lược – tăng cường cố vấn Mỹ – ban hành “Luật Người cày có ruộng”

Câu 33. Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào

A. Liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa

B. Liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu

C. Liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu

D. Tổ chức chính trị – quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa

Câu 34. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

A. Cuộc tiến công của lực lượng vũ trang.

B. Phá vỡ hoàn toàn cơ quan đầu não và sào huyệt cuối cùng của địch.

C. Những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.

D. Những cuộc tiến công của lực lượng vũ trang.

Câu 35. Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ mấy trong thế giới tư bản

A. Ba

B. Tư

C. Nhất

D. Hai

Câu 36. Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là

A. nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

B. nền kinh tế tự nhiên, đóng kín.

C. nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp

D. nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

Câu 37. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”

B. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”

C. “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”

D. “Chống đế quốc”, “chống phát xít”

Câu 38. Bình định miền Nam trong vòng 2 năm là nội dung của kế hoạch quân sự nào dưới đây?

A. Xtalây – Taylo.

B. Đơ lat Đơ Tatxinhi.

C. Giôn xơn – Mác Namara.

D. Nava.

Câu 39. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là tiến hành

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh.

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Đấu tranh đòi Mỹ rút quân về nước.

D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 40. Đâu không phải âm mưu của Mỹ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất?

A. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước

B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

C. Giành chiến thắng quyết định để kết thúc chiến tranh

D. Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 12 (có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 21 D
Câu 2 B Câu 22 A
Câu 3 A Câu 23 D
Câu 4 B Câu 24 D
Câu 5 C Câu 25 B
Câu 6 C Câu 26 D
Câu 7 A Câu 27 B
Câu 8 A Câu 28 B
Câu 9 D Câu 29 C
Câu 10 D Câu 30 A
Câu 11 B Câu 31 D
Câu 12 B Câu 32 C
Câu 13 A Câu 33 B
Câu 14 A Câu 34 C
Câu 15 D Câu 35 D
Câu 16 C Câu 36 D
Câu 17 A Câu 37 C
Câu 18 A Câu 38 C
Câu 19 D Câu 39 B
Câu 20 B Câu 40 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3097
Lượt xem: 72216618

Trang Luyện thi THPT Quốc gia – Môn Lịch sử từ Youtube

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1285

3. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9755

4. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

5. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5366

6. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8545

7. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5703

8. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ soha.vn

soha.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6220

9. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7457

10. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2762

11. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4940

12. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7316

13. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vov.vn

vov.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9811

14. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ afamily.vn

afamily.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1604

15. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5334

16. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4409

17. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ coccoc.com

coccoc.com
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1428

18. Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia từ facebook.com

facebook.com
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5971

Câu hỏi về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia

Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
cách Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
hướng dẫn Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia
Ôn Tập Lịch Sử 12 Thi Thpt Quốc Gia miễn phí

Scores: 4.9 (152 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn