Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 16 Giải Toán lớp 5 trang 16, 17

Bạn đang tìm kiếm về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 hữu ích với bạn.

1. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 16 Giải Toán lớp 5 trang 16, 17

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 16 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 16, 17. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 16, 17

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 5)

Tính

a) dfrac79×dfrac45;     b)2dfrac14×3dfrac25;       c) dfrac15:dfrac78;      d) 1dfrac15:1dfrac13

Gợi ý đáp án:

a) dfrac79×dfrac45 =dfrac7×49×5=dfrac2845;

b) 2dfrac14×3dfrac25 =dfrac94×dfrac175=dfrac15320;

c) dfrac15:dfrac78 =dfrac15×dfrac87=dfrac835;

d) 1dfrac15:1dfrac13 =dfrac65:dfrac43=dfrac65×dfrac34=dfrac1820=dfrac910.

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 5)

Tìm x

a) x + dfrac14 = dfrac58;       b) x - dfrac35 = dfrac110;        c) x times dfrac27 = dfrac611;      d) x : dfrac32 = dfrac14.

Gợi ý đáp án:

a) x + dfrac14 = dfrac58

x = dfrac58 - dfrac14

x = dfrac38

b) x - dfrac35 = dfrac110

x = dfrac110 + dfrac35

x = dfrac710

c) x times dfrac27 = dfrac611

x = dfrac611 : dfrac27

x = dfrac611times dfrac72

x =dfrac2111

d) x : dfrac32 = dfrac14

x =dfrac14times dfrac32

x = dfrac38

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 5)

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;      c) 5m 36 cm;     d) 8m 8cm.

Mẫu: 2m 15cm = 2m + dfrac15100m = 2dfrac15100m

Gợi ý đáp án:

b) 1m 75cm = 1m + dfrac75100m = 1dfrac75100m;

c) 5m 36 cm = 5m + dfrac36100m = 5dfrac36100m;

d) 8m 8cm = 8m + dfrac8100m = 8dfrac8100m.

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 5)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Bài 4

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2
B. 1400 m2
C. 1800 m2
D. 2000 m2

Gợi ý đáp án:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ VNExpress

VNExpress
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ soha.vn

soha.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ vov.vn

vov.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ afamily.vn

afamily.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ coccoc.com

coccoc.com
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 rồi nhỉ? Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 từ facebook.com

facebook.com
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16

Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
cách Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
hướng dẫn Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 16 miễn phí

Scores: 4.9 (172 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn