Top 18+ Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Bạn đang tìm kiếm về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Câu 1. What is the passage mainly about?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Câu 2. In paragraph 3, what is the word Originally closest in meaning to?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
“Originally true” = “Intially true” = “ban đầu thì đúng”
Câu 3. In paragraph 4, what does the word it refer to?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
“A large number of farmers and consumers believe it is” => Nhiều nông dân và người dùng tin rằng it/organic food như vậy (dinh dưỡng hơn non-organic food)
Câu 4. According to paragraph 4, what is TRUE about organic food?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
“Few studies prove that organic foods prevent health problems. Health specialists worry more about bacteria such as E.coli and salmonella. These can come into contact with organic and non-organic food. Doctors recommend washing produce very carefully. Handling meat carefully is important, too.”
Câu 5. According to paragraph 5, what can be inferred about organic consumers?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
“organic consumers argue it is better to be safe than sorry” => người dùng cho rằng thà là an toàn còn hơn là phải hối tiếc (sorry ~ hối tiếc)

“Originally true” = “Intially true” = “ban đầu thì đúng”

“A large number of farmers and consumers believe it is” => Nhiều nông dân và người dùng tin rằng it/organic food như vậy (dinh dưỡng hơn non-organic food)

“Few studies prove that organic foods prevent health problems. Health specialists worry more about bacteria such as E.coli and salmonella. These can come into contact with organic and non-organic food. Doctors recommend washing produce very carefully. Handling meat carefully is important, too.”

“organic consumers argue it is better to be safe than sorry” => người dùng cho rằng thà là an toàn còn hơn là phải hối tiếc (sorry ~ hối tiếc)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444
Lượt xem: 84448444

2. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ VNExpress

VNExpress
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price rồi nhỉ? Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

3. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

4. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

5. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price rồi nhỉ? Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

6. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ tienphong.vn

tienphong.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

7. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

8. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ soha.vn

soha.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price rồi nhỉ? Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

9. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

10. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ kenh14.vn

kenh14.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

11. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ zingnews.vn

zingnews.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price rồi nhỉ? Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

12. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

13. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ vov.vn

vov.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

14. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ afamily.vn

afamily.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price rồi nhỉ? Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

15. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

16. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

17. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ coccoc.com

coccoc.com
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price rồi nhỉ? Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

18. Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price từ facebook.com

facebook.com
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

Câu hỏi về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price

Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
cách Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
hướng dẫn Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price
Organic Vegetables Are Considered Healthier ____ Their High Price miễn phí

Scores: 4.7 (86 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn