Top 18+ Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây Kim loại nào sau đây không tác dụng được với O2

Bạn đang tìm hiểu về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây Kim loại nào sau đây không tác dụng được với O2

Kim loại nào sau đây không tác dụng được với O2

A. Al.

B. Ag.

C. Zn.

D. Fe.

Đáp án: B. Ag.

Kim loại không tác dụng được với O2 là Ag.

Giải thích

Cho các chất trên tác dụng với oxi thì phương trình phản ứng diễn ra như sau

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Ag + O→ không phản ứng.

2Zn + O2 → 2ZnO

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

Câu hỏi liên quan

1. Oxi tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào dưới đây?

A. Mg, Cl2

B. Al, C

C. Ca, F2

D. Au, S

Đáp án: B. Al, C

Giải thích

Oxi không phản ứng với halogen và Au.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

C + O2 → CO2

2. Tính chất nào sau đây không phải của oxi?     

A. Phản ứng với nhiều hợp chất như CH4 , C2 H5 OH,…

B. Tất cả các phi kim đều tác dụng với oxi.

C. Phản ứng của oxi cần đun nóng lúc ban đầu.

D. Hầu hết các kim loại đều tác dụng với oxi (trừ Ag, Au, Pt).

Đáp án: B. Tất cả các phi kim đều tác dụng với oxi.

Trên đây đáp án cho câu hỏi Kim loại nào sau đây không tác dụng được với O2 và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

——–

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444
Lượt xem: 44444444

2. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

3. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

4. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

5. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

6. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

7. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

8. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

9. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

10. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

11. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

12. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

13. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

14. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

15. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

16. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

17. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

18. Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

Câu hỏi về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây

Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
cách Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
hướng dẫn Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây
Oxi Không Phản Ứng Được Với Chất Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 4.6 (97 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Al2O3 Tan Được Trong Dung Dịch Nào Sau Đây Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn