Phần bù là gì? Khái niệm phần bù, phần bù của hai tập hợp, phần bù của a trong b mới nhất 2023

Phần bù là gì? Khái niệm phần bù

Trong lý thuyết tập hợp và các ngành khác của toán học, có hai loại phần bù được định nghĩa, phần bù tương đốiphần bù tuyệt đối.

Phần bù tương đối – phần bù của a trong b

Cho AB là các tập hợp, khi đó phần bù tương đối của A trong B, hay còn gọi là hiệu tập hợp của BA, là tập gồm tất cả các phần tử nằm trong B, nhưng không nằm trong A.

250px Venn0010.svg

Phần bù tương đối của A trong B:

B

A

=

A

c


B

{displaystyle B-A~~~=~~~A^{c}cap B}

Phần bù tương đối của A trong B được viết là B − A (hoặc B  A).

Dưới dạng ký hiệu toán học:

 

B

A
=
{
x

B

|

x

A
}
.

{displaystyle B-A={xin B,|,xnotin A}.}

Phần bù tuyệt đối – phần bù của tập hợp

250px Venn1010.svg

Phần bù của A trong U:

A

c

=

U

A

{displaystyle A^{c}~~~=~~~U-A}

Cho một tập UA là tập con của U. Khi đó phần bù của A trong U được gọi là phần bù tuyệt đối (hay đơn giản là phần bù) của A, ký hiệu là AC (hoặc đôi khi A′), nghĩa là:

AC  = U − A.

Xem thêm

  • Lý thuyết tập hợp

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phần_bù&oldid=63795812”

Từ khóa: phần bù

phần bù
phần bù là gì
khái niệm phần bù
phần bù của b trong a
định nghĩa phần bù
phần bù là j
phan bu
phần bù của a trong b
phần bù của hai tập hợp
phần bù tập hợp
phần bù của tập hợp
ký hiệu phần bù
phần bù b trong a
phần bù trong tập hợp
phần bù của b trong a là sao
thế nào là phần bù
phần bù của b trong a là gì
a bù b
phần bù của a
phâần bù
phần bù ký hiệu
phần bù của tập hợp là gì
phần bù a trong b
phàn bù
tập bù

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO LADIGI giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.87 (76 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn