Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là Bài tập xác định loại phản ứng hóa học Bài tập Hóa học lớp 10

Bạn đang tìm kiếm về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là hữu ích với bạn.

1. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là Bài tập xác định loại phản ứng hóa học Bài tập Hóa học lớp 10

Nhằm đem đến cho các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học lớp 10 Download.vn xin giới thiệu tài liệu Bài tập xác định loại phản ứng hóa học.

Đây là tài liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì sắp tới. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bài tập xác định loại phản ứng hóa học

1/ Lý thuyết và phương pháp giải

Phân biệt các loại phản ứng hóa học:

– Phản ứng hoá hợp: Là phản ứng hóa học, trong đó 2 hay nhiều chất hóa hợp với nhau tạo thành một chất mới. Tгопg phản ứng hoá hợp, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

– Phản ứng phân huỷ: Là phản ứng hóa học, trong đó một chất bị phân hủy thành 2 hay nhiều chất mới. Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thav đổi.

– Phản ứng thế: Là phản ứng hóa học, trong đó nguyên tử của nguyên tố này ở dạng đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất. Trong hoá học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

– Phản ứng trao đổi: Là phản ứng hóa học, trong đó các hợp chất trao đổi nguyên tử hay nhóm nguyên tử với nhau. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.

– Phản ứng oxi hóa khử: là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

2/ Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Fe2 O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3) 3 + 3H2 O

B. H2 SO4 + Na2 O → Na2 SO4 + 2H2 O

C. Fe2 O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

D. 2AgNO3 + BaCl2 → Ba(NO3) 2 + 2AgCl ↓

Hướng dẫn:

Nhắc lại: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa.

Xét sự thay đổi số oxi hóa của các chất trong các phản ứng trên ta thấy chỉ có đáp án C có sự thay đổi số oxi hóa Fe3+xuống Fe0; C+2lên C+4

⇒ Chọn C

Ví dụ 2: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaO + H2 O → Ca(OH) 2

B. 2NO2 → N2 O4

C. 2NO2 + 4Zn → N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH) 3

Hướng dẫn:

Nx: Đáp án A và B không có sự thay đổi số oxi hóa nên không phải là phản ứng oxi hóa khử. Còn lại đáp án C và D.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng từ nhiều chất tham gia tạo thành 1 chất mới. Do đó loại đáp án C.

⇒ Chọn D

Ví dụ 3: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. NH4 NO2 → N2 + 2H2 O

B. CaCO3 → CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4 Cl

D. 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2 O

Hướng dẫn:

⇒ Chọn A

3/ Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Loại phản ứng nào sau đây luôn là không phải phản ứng oxi hóa – khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổi

Đáp án: D

Câu 2. Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng:

A. oxi hóa – khử. B. không oxi hóa – khử.

C. oxi hóa – khử hoặc không. D. thuận nghịch.

Đáp án: C

Câu 3. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. NH4NO2 → N2 + 2H2O

B. CaCO3 → CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Đáp án: A

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. CuO + HCl → CuCl2 + H2O

B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C. 3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

D. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Đáp án: B

Câu 5. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. 2NO2 → N2O4

C. 2NO2 + 4Zn → N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Đáp án: D

Câu 6. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. NH4NO2 → N2 + 2H2O

B. CaCO3 → CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Đáp án: A

Câu 7. Cho các phản ứng sau :

a. FeO + H2SO4 đặc nóng

b. FeS + H2SO4 đặc nóng

c. Al2O3 + HNO3

d. Cu + Fe2(SO4)3

e. RCHO + H2

f. Glucozơ + AgNO3 + NH3 + H2O

g. Etilen + Br2

h. Glixerol + Cu(OH)2

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là?

A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g.

C. a, b, c, d, e, g. D. a, b, c, d, e, h.

Đáp án: B

Câu 8. Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là:

A. 8. B. 6. C. 5. D. 7.

Đáp án: D

Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Fe + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)3

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

3FeSO4 + 6HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Câu 9. Xét phản ứng sau:

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O (1)

2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O (2)

Phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng

A. oxi hóa – khử nội phân tử.

B. oxi hóa – khử nhiệt phân.

C. tự oxi hóa – khử.

D. không oxi hóa – khử.

Đáp án: C

Câu 10. Khi trộn dung dịch Fe(NO3)2 với dung dịch HCl, thì

A. không xảy ra phản ứng.

B. xảy ra phản ứng thế.

C. xảy ra phản ứng trao đổi.

D. xảy ra phản ứng oxi hóa – khử.

Đáp án: D

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666
Lượt xem: 56665666

2. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ VNExpress

VNExpress
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là rồi nhỉ? Nội dung Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

3. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

4. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

5. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là rồi nhỉ? Nội dung Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

6. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

7. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

8. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ soha.vn

soha.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là rồi nhỉ? Nội dung Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

9. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

10. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

11. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là rồi nhỉ? Nội dung Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

12. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

13. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ vov.vn

vov.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

14. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ afamily.vn

afamily.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là rồi nhỉ? Nội dung Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

15. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

16. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

17. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ coccoc.com

coccoc.com
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là rồi nhỉ? Nội dung Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

18. Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là từ facebook.com

facebook.com
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

Câu hỏi về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là

Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
cách Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
hướng dẫn Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là
Phản Ứng Thuộc Loại Phản Ứng Hóa Hợp Là miễn phí

Scores: 5 (145 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn