Phản ứng trao đổi là gì? Các phản ứng, điều kiện và ví dụ về phản ứng trao đổi mới nhất 2023

Phản ứng trao đổi là gì?

Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới của phương trình phản ứng.

Có thể phân loại phản ứng trao đổi theo thành phần các chất tham gia phản ứng của phương trình tham gia

Các phản ứng trao đổ

Phản ứng giữa axit và bazơ

Là phản ứng giữa một axit và một bazơ để tạo ra muối và nước.

  • Phản ứng tổng quát:
Axit + Bazơ → Muối + Nước
  • Ví dụ như :
HCl + NaOH → NaCl + H2O
H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phản ứng giữa axit và muối

  • Phản ứng tổng quát:
Axít + Muối → Axit (mới) + Muối (mới)
Axit mạnh + Muối tan → Axit mới + Muối (mới)

* Điều kiện phản ứng:

Các chất tạo thành phải có ít nhất một chất kết tủa hoặc dễ bay hơi hay dễ phân huỷ, hoặc yếu hơn so với chất tham gia (đối với axít).

* Axit (mới) có thể mạnh hơn Axit cũ nếu muối (mới) là: CuS, HgS, Ag2S, PbS.

  • Ví dụ:
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 (kết tủa) + 2 HCl
2 HNO3 + K2S → KNO3 + 2 H2S (bay hơi)
6 HCl + Cu3(PO4)2 → 3 CuCl2 + 2 H3PO4 (yếu hơn HCl)
Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

Phản ứng giữa bazơ và muối

  • Phản ứng tổng quát:
Bazơ + Muối → Bazơ (mới) + Muối (mới)
  • Thỏa mãn cả hai điều kiện sau:
Muối và bazơ (ban đầu) phải tan.
Một trong 2 sản phẩm có kết tủa
  • Ví dụ:
2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2 (kết tủa)
Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 (kết tủa) + 2 NaOH

Phản ứng giữa các muối với nhau

  • Phản ứng tổng quát:
Muối + Muối → Muối (mới) + Muối (mới)
  • Thỏa mãn cả hai Điều kiện sau:
– Hai muối tham gia phản ứng đều tan.
– Sản phẩm có chất kết tủa hoặc có chất khí bay hơi.
  • Ví dụ:
BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 (kết tủa) + CuCl2
2 AgNO3 + CuCl2 → 2 AgCl (kết tủa) + Cu(NO3)2
BaS + Na2CO3 → BaCO3 (kết tủa) + Na2S

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phản_ứng_trao_đổi&oldid=64729637”

Từ khóa: Phản ứng trao đổi

phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi là gì
thế nào là phản ứng trao đổi
pư trao đổi
phan ung trao doi
điều kiện phản ứng trao đổi
các phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi là j
điều kiện của phản ứng trao đổi
ví dụ về phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi trong dung dịch
ví dụ phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi điều kiện
phản ứng trao đổi là
phương trình trao đổi
phản ứng trao đổi ví dụ
phản ứng nào là phản ứng trao đổi
phương trình phản ứng trao đổi
các phản ứng trao đổi thường gặp
các loại phản ứng trao đổi
cho ví dụ về phản ứng trao đổi
phan ung trao doi la gi
pu trao đổi
trao đổi là gì
phản ứng trao đổi là phản ứng gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 5 (111 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn