Top 18+ Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai Khẳng định nào là sai khi nói về khoá?

Bạn đang tìm hiểu về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai Khẳng định nào là sai khi nói về khoá?

Khẳng định sai khi nói về khoá là:  Khoá là tập hợp tất cả các thuộc tính vừa đủ để phân biệt được các cá thể.
Giải thích
a. Khóa
Khoá của một bảng là một tập thuộc tính gồm một hay một số thuộc tính của bảng có hai tính chất:
+ Không có hai bộ (khác nhau) trong bảng có giá trị bằng nhau trên khoá.
+ Không có tập con thực sự nào của tập thuộc tính này có tính chất.
b. Khóa chính
– Một bảng có thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóa làm khoá chính (primary key).
– Trong một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được để trống.
– Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều đó và đảm bảo sự nhất quán dữ liệu, tránh trường hợp thông tin về một đối tượng xuất hiện hơn một lần sau những cập nhật dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như vậy về dữ liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa).
Chú ý:
– Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu.
– Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất.
c. Liên kết giữa các bảng
Thực chất sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa.
Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sỡ quan hệ

Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ VNExpress

VNExpress
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ soha.vn

soha.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ vov.vn

vov.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ afamily.vn

afamily.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ coccoc.com

coccoc.com
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai từ facebook.com

facebook.com
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai

Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
cách Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
hướng dẫn Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai
Phát Biểu Nào Dưới Đây Về Khóa Chính Là Sai miễn phí

Scores: 4.7 (187 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn