Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Bạn đang tìm hiểu về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo hữu ích với bạn.

1. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Câu 1: Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Đó là góc trục đo và hệ số biến dạng.

Câu 2: Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là:

A. Góc trục đo

B. Hệ số biến dạng

C. Tỉ lệ

D. A và B đúng

Đáp án: D

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. p là hệ số biến dạng theo trục O’X’

B. q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

C. r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 4: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

B. p = q ≠ r

C. p ≠ q = r

D. P = r ≠ q

Đáp án: A

Câu 5: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. l ┴(P)

B. p = q = r

C. l//(P’)

D. A và B đúng

Đáp án: D

Câu 6: Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = 1, q = 0,5

B. Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 có đáp án = 120ᵒ

C. Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 có đáp án = 90ᵒ

D. Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 có đáp án = 135ᵒ

Đáp án: B

Vì đây là góc của hình chiếu trục đo vuông góc đều

Câu 7: Vẽ hình chiếu trục đo theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B

Câu 8: Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

A. 2 chiều vật thể

B. 3 chiều vật thể

C. 4 chiều vật thể

D. 1 chiều vật thể

Đáp án: B

Câu 9: Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Đáp án: A

Câu 10: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = q = 1

B. P = r = 0,5, q = 1

C. P = r ≠ q

D. P = r = 1, q = 0,5

Đáp án: D

Câu 11. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. p = q = r = 0,5

B. Ba hệ số biến dạng khác nhau

C. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

D. Phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

+ p = q = r = 1 nên A và B sai

l ⊥ (P’) nên D sai.

Câu 12. Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là:

A. p = q = 0,5; r = 1

B. p = r = 1; q = 0,5

C. p = q = 1; r = 0,5

D. q = r = 1; p = 0,5

Đáp án: B

Giải thích: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có hệ số biến dạng trên trục O’Y’ suy biến một nửa nên p = r = 1, q = 0,5.

Câu 13. Trong phương pháp hình chiếu trục đo vuông góc đều, đường tròn có đường kính là d được biểu diễn tương ứng bằng elip có kích thước:

A. Trục dài bằng 1,22d và trục ngắn dài bằng 0,91d

B. Trục dài bằng 1,20d và trục ngắn dài bằng 0,71d

C. Trục dài bằng 1,20d và trục ngắn dài bằng 0,91d

D. Trục dài bằng 1,22d và trục ngắn dài bằng 0,71d

Đáp án: D

Giải thích: Vì ở hình chiếu trục đo vuông góc đều, hệ số biến dạng là p = q = r = 1 thì các elip sẽ có trục dài bằng 1,22d và trục ngắn bằng 0,71d.

Câu 14. Sự khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân là:

A. Phương chiếu, hệ số biến dạng, hệ trục tọa độ

B. Hướng chiếu

C. Hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng

D. Hệ số biến dạng

Đáp án: A

Giải thích: 

1. Về phương chiếu:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc đều có phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

+ Hình chiếu trục đo xiên góc cân có phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

2. Về hệ số biến dạng:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc đều: p = q = r = 1

+ Hình chiếu trục đo xiên góc cân: p = r = 1; q = 0,5

3. Về hệ trục tọa độ:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc đều: ba góc tọa độ bằng nhau

+ Hình chiếu trục đo xiên góc cân: ba góc tọa độ không bằng nhau.

Câu 15Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo vuông góc đều là:

A. p = q = 0,5; r = 1

B. p = r = q = 1

C. p = q = 1; r = 0,5

D. q = r = 1; p = 0,5

Đáp án: B

Giải thích: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có 3 hệ số biến dạng bằng nhau.

Câu 16. Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo?

A. Góc trục đo

B. Mặt phẳng hình chiếu

C. Hệ số biến dạng

D. Cả ba thông số

Đáp án: B

Giải thích: Hình chiếu trục đo có 2 thông số cơ bản đó là: góc trục đo và hệ số biến dạng.

Câu 17. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng:

A. Phép chiếu không song song

B. Phép chiếu xuyên tâm

C. Phép chiếu vuông góc

D. Phép chiếu song song

Đáp án: D

Giải thích: Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song, hình chiếu phối cảnh xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm, hình chiếu vuông góc xây dựng bằng phép chiếu vuông góc.

Câu 18. Nếu gọi OXYZ là hệ trục tọa độ, A là điểm trên trục OX của vật thể, O’X’Y’Z’ là hình chiếu hệ trục tọa độ OXYZ trên mặt phẳng (P’), A’ là hình chiếu của A trên trục O’X’ thì:

A. O’A’/OA = p là hệ số biến dạng theo trục O’X’

B. O’A’/OA = p là hệ số biến dạng theo trục OX

C. O’A’/OA = p là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

D. O’A’/OA = p là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

Đáp án: A

Giải thích: 

+ Hệ số biến dạng trên trục O’X’ là O’A’/OA

+ Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ là O’B’/OB

+ Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là O’C’/OC

Câu 19Tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó, gọi là:

A. Tỉ số trục đo

B. Hệ số trục đo

C. Tỉ lệ biến dạng

D. Hệ số biến dạng

Đáp án: D

Giải thích: Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

Câu 20. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có các thông số góc trục đo là:

A. Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 135; X’O’Y’ = 90

B. X’O’Y’ = X’O’Z’ = 135; Y’O’Z’ = 90

C. X’O’Z’ = Y’O’Z’ = 135 ; X’O’Y’ = 90

D. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135 ; X’O’Z’ = 90

Đáp án: D

Giải thích: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có hệ số góc trục đo là: X’O’Z’ = 90; X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ VNExpress

VNExpress
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ soha.vn

soha.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ vov.vn

vov.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ afamily.vn

afamily.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ coccoc.com

coccoc.com
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo từ facebook.com

facebook.com
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo

Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
cách Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
hướng dẫn Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Trục Đo miễn phí

Scores: 4.4 (195 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Bài 32 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 80

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn