Top 18+ Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bạn đang tìm kiếm về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ VNExpress

VNExpress
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Nội dung Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Nội dung Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ soha.vn

soha.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Nội dung Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Nội dung Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ vov.vn

vov.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Nội dung Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Nội dung Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ facebook.com

facebook.com
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
cách Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
hướng dẫn Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 miễn phí

Scores: 4.3 (167 votes)

Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Giải bài tập Sinh 9 trang 36

Bạn đang tìm kiếm về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 hữu ích với bạn.

1. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Giải bài tập Sinh 9 trang 36

Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về sự phát sinh giao tử, thụ tinh và ý nghĩa của giảm phân. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh 9 trang 36.

Giải Sinh 9 Bài 11 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Phát sinh giao tử và thụ tinh

1. Sự phát sinh giao tử

– Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử.

– Sự hình thành giao tử ở thực vật và động vật khác nhau.

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật:

* Sự phát sinh giao tử đực và cái có sự giống và khác nhau:

+ Giống nhau:

– Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần

– Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo giao tử

2. Thụ tinh

 • Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái (hay giữa tinh trùng và trứng) tạo thành hợp tử (thực chất là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội của giao tử đực và cái tạo thành bộ lưỡng bội ở hợp tử).

3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

 • Giảm phân giúp tạo thành giao tử mang bộ NST đơn bội n NST.
 • Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài.
 • => Sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh:
  • giúp duy trì ổn định bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
  • tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 11 trang 36

Câu 1

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Lời giải:

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật diễn ra như sau:

– Quá trình phát sinh giao tử đực:

 • Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào (2n NST).
 • Các tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc I (2n NST).
 • Sự tạo tinh bắt đầu từ tinh bào bậc 1 giảm phân tạo ra 2 tinh bào bậc 2 (n NST) ở lần phân bào I và 4 tế bào con ở lần phân bào II, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng (n NST).
 • Kết quả là từ 1 tinh nguyên bào (2n NST) qua quá trình phát sinh giao tử cho 4 tinh trùng (n NST).

– Quá trình phát sinh giao tử cái:

 • Các tế bào mầm cũng nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo ra nhiều noãn nguyên bào (2n NST).
 • Các noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I (2n NST).
 • Các noãn bào bậc I tiến hành quá trình giảm phân.
 • Ở lần phân bào I, tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất (n NST) và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 (n NST).
 • Ở lần phân bào II, thể cực thứ nhất phân chia tạo ra 2 thể cực thứ 2 (n NST) và noãn bào bậc II tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ 2 (n NST) và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng (n NST).
 • Kết quả: từ 1 noãn nguyên bào (2n NST) cho ra 3 thể cực (n NST) và 1 trứng (n NST).

Câu 2

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Lời giải:

Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Câu 3

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Lời giải:

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên cơ sở:

– Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau.

– Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa có ở các thế hệ trước.

Câu 4

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

d) Sự tạo thành hợp tử.

Lời giải:

Đáp án: c.

Câu 5

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Lời giải:

Khi giảm phân sẽ có sự phân chia ngẫu nhiên của các NST trong cặp NST tương đồng về các tế bào con (các giao tử):

NST A a
B AB aB
b Ab ab

=> Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, ab, aB

Khi tái tổ hợp để hình thành hợp tử cũng có sự tái tổ hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử:

holder

Kiểu gen:

1 AABB : 4 AaBb : 2 AABb : 2 AaBB : 2 Aabb : 1AAbb: 1 aaBB : 1aaBb : 1 aabb.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333
Lượt xem: 73337333

2. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ VNExpress

VNExpress
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

3. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

4. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

5. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

6. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

7. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

8. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ soha.vn

soha.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

9. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

10. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

11. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

12. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

13. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ vov.vn

vov.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

14. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

15. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

16. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

17. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 rồi nhỉ? Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

18. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 từ facebook.com

facebook.com
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

Câu hỏi về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9

Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
cách Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
hướng dẫn Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9
Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh Sinh Học 9 miễn phí

Scores: 4.5 (67 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn