Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh Phiếu lấy ý kiến về các khoản thu năm 2020 – 2023 Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh

Bạn đang tìm hiểu về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh hữu ích với bạn.

1. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh Phiếu lấy ý kiến về các khoản thu năm 2020 – 2021 Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh

Phiếu lấy ý kiến về các khoản thu năm 2020 – 2021 được lập ra để khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về các khoản thu trong năm học. Từ đó, sẽ nắm bắt được sự hài lòng của các phụ huynh khi gửi con em đến trường học tập, từ đó điều chỉnh, cải thiện cho phù hợp.

Còn những trường hợp học sinh nào được miễn, giảm học phí, các bậc phụ huynh tham khảo mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí để điền vào, rồi nộp lên nhà trường.

Mẫu phiếu lấy ý kiến phụ huynh các khoản thu

TRƯỜNG……………………………

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÁC KHOẢN THU
NĂM HỌC ……..

(Đối với Trưởng Ban đại diện CMHS trường, lớp)

I. Các khoản thu thỏa thuận

1. Tiền ăn ……………./ngày/HS

2. Tiền phục vụ bán trú ……………/tháng/HS

3. Tiền nước uống tinh khiết ……………/tháng/HS

4. Tiền học môn Tin học cấp tiểu học ……………/tháng/HS

5. Tiền học môn Tiếng Anh lớp 1,2 ……………/tháng/HS

6. Tiền học Tiếng Anh với GV nước ngoài ……………/tháng/HS

… …

II. Các khoản thu hộ

1. Quỹ khuyến học ……………/năm/HS

2. Quỹ Đoàn, Đội ……………/năm/HS

3. Bảo hiểm thân thể ……………/năm/HS

III. Các khoản thu hộ chi hộ

1. Tiền học liệu ……………/năm/HS

2. Tiền giấy thi, giấy kiểm tra ……………/năm/HS

3. Tiền sổ liên lạc điện tử …………../tháng/HS

4. Hoạt động trải nghiệm tham quan ……………………………

5. Câu lạc bộ…… ……………………..

6. … …

* Lưu ý: Cha mẹ học sinh đánh dấu (x) vào ô nhất trí hoặc không nhất trí.

TT Nội dung các khoản thu Mức thu Ý kiến CMHS
Nhất trí Không nhất trí

Trưởng Ban ĐD CMHS lớp………………

Ngày ……. tháng…….năm ……
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu lấy ý kiến các khoản tự nguyện

TRƯỜNG……………………………

LỚP……

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÁC KHOẢN TỰ NGUYỆN
NĂM HỌC …………..

(Đối với CMHS toàn trường)

*Lưu ý: Cha mẹ học sinh đánh dấu (x) vào ô nhất trí hoặc không nhất trí và điền số tiền đóng góp tự nguyện vào ô tương ứng.

TT Nội dung công việc Ý kiến CMHS
Nếu cha mẹ HS nhất trí đóng góp đề nghị ghi số tiền ủng hộ
Nhất trí Không nhất trí

1. Lát gạch sân trường

2. Sửa chữa bếp ăn

3. Xây tường rào

4 …

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ VNExpress

VNExpress
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh rồi nhỉ? Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh rồi nhỉ? Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ soha.vn

soha.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh rồi nhỉ? Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh rồi nhỉ? Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ vov.vn

vov.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ afamily.vn

afamily.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh rồi nhỉ? Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ coccoc.com

coccoc.com
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh rồi nhỉ? Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh từ facebook.com

facebook.com
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh

Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
cách Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
hướng dẫn Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh
Phiếu Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Học Sinh miễn phí

Scores: 4.7 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn