Top 18+ Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 Bài 4 trang 25 SGK hóa lớp 9

Bạn đang tìm hiểu về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 Bài 4 trang 25 SGK hóa lớp 9

Đề bài

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

– Cho quỳ tím vào từng mẫu thử của các dung dịch trên, rồi chia làm hai nhóm:

  • Nhóm 1: Quỳ tím đổi màu thành xanh: Ba(OH)2 và NaOH.
  • Nhóm 2: Quỳ tím không đổi màu: NaCl và Na2SO4.

– Phân biệt các chất trong các nhóm: Lấy từng chất của nhóm 1 đổ vào từng chất của nhóm 2

Quan sát hiện tượng => rút ra chất đem đổ và chất bị đổ => phân biệt được từng chất.

Đáp án bài 4 trang 25 sgk hóa lớp 9

Lấy mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng.

Cho quỳ tím vào mẫu thử từng chất và quan sát, thấy:

  • Những dung dịch làm quỳ tím đổi màu là: NaOH và Ba(OH)2, (nhóm 1).
  • Những dung dịch không làm quỳ tím đổi màu là: NaCl, Na2SO4 (nhóm 2).

Để nhận ra từng chất trong mỗi nhóm, ta lấy một chất ở nhóm (1), lần lượt cho vào mỗi chất ở nhóm (2), nếu có kết tủa xuất hiện thì chất lấy ở nhóm (1) là Ba(OH)2 và chất ở nhóm (2) là Na2SO4. Từ đó nhận ra chất còn lại ở mỗi nhóm.

Phương trình phản ứng: Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaOH

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 25 sgk Hóa 9

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

2. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ VNExpress

VNExpress
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

3. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

4. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

5. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

6. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

7. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

8. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ soha.vn

soha.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

9. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

10. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

11. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

12. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

13. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ vov.vn

vov.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

14. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

15. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

16. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

17. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

18. Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 từ facebook.com

facebook.com
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

Câu hỏi về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9

Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
cách Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
hướng dẫn Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9
Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Hóa Học Lớp 9 miễn phí

Scores: 4.4 (123 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn