Phương trình chuyển động là gì?

Trong vật lý toán học, phương trình chuyển động là các phương trình mô tả hành vi của một hệ vận động về chuyển động của nó như một hàm số theo thời gian.[1]

Trong chuyển động của chất điểm, hàm số biểu diễn được sự thay đổi vị trí của chất điểm trong không gian theo thời gian được gọi là phương trình chuyển động. Thuật ngữ này phân biệt với phương trình quỹ đạo là phương trình mô tả mối liên hệ giữa các tọa độ vị trí của vật mà không có tham số thời gian. Phương trình chuyển động có thể sử dụng để tìm ra phương trình quỹ đạo.

Chuyển Động Thẳng

Chuyển Động Thẳng một loại di chuyển của vật theo đường thẳng hàng

 • Vận tốc có Ký hiệu,

  v

  {displaystyle v}

   

  , bằng quãng đường chia cho thời gian:

 

v
=

s
t

{displaystyle v={frac {s}{t}}}

 • Quãng đường có Ký hiệu,

  s

  {displaystyle s}

   

  , bằng vận tốc nhân thời gian:

 

s
=
v
×
t

{displaystyle s=vtimes t}

 • Gia tốc có ký hiệu là

  a

  {displaystyle a}

   

  , bằng vận tốc chia thời gian:

 

a
=

v
t

{displaystyle a={frac {v}{t}}}

 • Lực có Ký hiệu

  F

  {displaystyle F}

   

  , bằng khối lượng nhân gia tốc:

 

F
=
m
×
a

{displaystyle F=mtimes a}

 • Công có ký hiệu

  A

  {displaystyle A}

   

  , bằng lực nhân quãng đường:

 

A
=
F
×
s

{displaystyle A=Ftimes s}

 • Công suất có ký hiệu

  P

  {displaystyle P}

   

  , bằng công chia thời gian:

 

P
=

A
t

{displaystyle P={frac {A}{t}}}

Động Lượng

Chuyển Động Thẳng một Khối lượng ở một vận tốc

 • Động Lượng có Ký hiệu,

  p

  {displaystyle p}

   

  , bằng tích Khối lượng nhân Vận tốc

 

p
=
m
×
v

{displaystyle p=mtimes v}

 • Lực có ký hiệu

  F

  {displaystyle F}

   

  , bằng tích Khối lượng nhân Gia tốc

 

F
=
m
×
a
=
m

v
t

=

p
t

{displaystyle F=mtimes a=m{frac {v}{t}}={frac {p}{t}}}

 • Công có ký hiệu

  W

  {displaystyle W}

   

  , bằng lực nhân quãng đường:

 

W
=
F
×
s
=
F
×
v
×
t
=
p
×
v

{displaystyle W=Ftimes s=Ftimes vtimes t=ptimes v}

 • Năng lượng có Ký hiệu

  E

  {displaystyle E}

   

  , bằng tỉ lệ Năng lực chia Thời gian

 

E
=

W
t

=
F

s
t

=
F
×
v
=
F
×
a
×
t
=
p
×
a

{displaystyle E={frac {W}{t}}=F{frac {s}{t}}=Ftimes v=Ftimes atimes t=ptimes a}

Chuyển Động Không Thẳng

Chuyển Động Thẳng một loại di chuyển của vật theo đường thẳng hàng

 • Vận tốc có Ký hiệu,

  v

  {displaystyle v}

   

  , bằng tỉ lệ Đường dài chia Thời gian

 

v
=
v
(
t
)

{displaystyle v=v(t)}

 • Thời gian có Ký hiệu,

  t

  {displaystyle t}

   

  , Thời gian

 

t

{displaystyle t}

 • Đường dài có Ký hiệu,

  s

  {displaystyle s}

   

  , bằng tích Vận tốc nhân Thời gian

 

s
=

f
(
t
)
d
t

{displaystyle s=int f(t)dt}

 • Gia tốc có Ký hiệu,

  a

  {displaystyle a}

   

  , bằng tỉ lệ Vận tốc chia Thời gian

 

a
=

d
v

d
t

{displaystyle a={frac {dv}{dt}}}

 • Lực có Ký hiệu

  F

  {displaystyle F}

   

  , bằng tích Khối lượng nhân Gia tốc

 

F
=
m

d
v

d
t

{displaystyle F=m{frac {dv}{dt}}}

 • Năng Lực có Ký hiệu

  W

  {displaystyle W}

   

  , bằng tích Lực nhân Đường dài

 

W
=
F

f
(
t
)
d
t

{displaystyle W=Fint f(t)dt}

 • Năng lượng có Ký hiệu

  W

  {displaystyle W}

   

  , bằng tỉ lệ Năng lực chia Thời gian

 

W
=

F
t

f
(
t
)
d
t

{displaystyle W={frac {F}{t}}f(t)dt}

Chuyển Động Tuần Hoàn

Chuyển Động Tuần Hoàn là một dạng chuyển động có phương cố định nhưng chiều thay đổi theo thời gian và quãng đường di chuyển không đổi

Thường được biểu diễn bằng hàm sin hoặc hàm cos như sau:

x = Acos(wt + p)

Xem thêm

.mw-parser-output .div-col{margin-top:0.3em;column-width:30em}.mw-parser-output .div-col-small{font-size:90%}.mw-parser-output .div-col-rules{column-rule:1px solid #aaa}.mw-parser-output .div-col dl,.mw-parser-output .div-col ol,.mw-parser-output .div-col ul{margin-top:0}.mw-parser-output .div-col li,.mw-parser-output .div-col dd{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}

 • Đại lượng vật lý vô hướng
 • Vectơ
 • Khoảng cách
 • Li độ
 • Tốc độ
 • Vận tốc
 • Gia tốc
 • Tần số góc
 • Vận tốc góc
 • Gia tốc góc
 • Quỹ đạo
 • Các định luật về chuyển động của Newton
 • Định luật chuyển động của Euler

Tham khảo

 1. ^ Encyclopaedia of Physics (second Edition), R.G. Lerner, G.L. Trigg, VHC Publishers, 1991, ISBN (Verlagsgesellschaft) 3-527-26954-1 (VHC Inc.) 0-89573-752-3

Liên kết ngoài

 • Equations of Motion Applet Lưu trữ 2012-08-07 tại Wayback Machine


Phương trình chuyển động là gì? Phương trình chuyển động của chuyển động, của vật mới nhất 2023 36

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phương_trình_chuyển_động&oldid=64658149”

Từ khóa: Phương trình chuyển động

phương trình chuyển động là gì
phương trình chuyển động là j
phương trình chuyển động là
pt chuyển động là gì
phương triình chuyển động là gì
phương trình chuyển động của vật là gì
phương trình chuyển động của chuyển động
phương trình chuyển động của một
phuong trinh chuyen dong la gi
trình chuyển động
phương trình chuyển động
phương trình của chuyển động
phương trình chuyển động của chất điểm là gì
phương trình chuyển đọng
phương trình chuyển
phương trình chuyển động dùng để làm gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

latrongnhon